Los bericht bekijken
  #1  
Oud 14 februari 2009, 13:35
Pinkie Pinkie is offline
Juniorlid
 
Geregistreerd: 12 februari 2009
Berichten: 3
Pinkie is on a distinguished road
Standaard Sollicitatiebrief coördinator onderwijsorganisatie, feedback gevraagd

Hoi hoi,

Ik ga weer solliciteren sinds ruim 5 jaar! Ik ben dus een beetje onwennig als het aankomt op sollicitatiebrieven schrijven. Wat feedback zou dus handig zijn! Wat vinden jullie van onderstaande brief? Ik heb ook de vacature ingekort bijgesloten, zodat je enig idee hebbt over wat voor functie het gaat.

Bedankt!
-------------------------------------------------------------------------
VACATURE coordinator onderwijsorganisatie

De coördinator onderwijsorganisatie is verantwoordelijk voor het operationele management van de onderwijs- en werkplaatsactiviteiten op locatie XXX, in samenwerking met de docentcoördinatoren van de opleidingen XXX. Zij/hij is een praktische organisator die zorg draagt voor goed verloop van de logistieke, administratieve en bedrijfsvoeringprocessen ten dienste van het onderwijs op locatie. Iemand die binnen de kaders van XXX, zelfstandig en creatief, slagvaardig en proactief problemen kan oplossen. Iemand die analytisch en zorgvuldig, risicobewust en kwaliteitsgericht is, goed kan beslissen, communiceren en samenwerken.

Functie-inhoud
De coördinator onderwijsorganisatie wordt in de bedrijfsvoering van locatie Arnhem de rechterhand van de directeur die leiding geeft aan XXX. In nauwe samenwerking met de directeur geeft de coördinator onderwijsorganisatie sturing aan het onderwijsbureau, dat belast is met de secretariële en administratieve ondersteuning van de locatie. Dit bureau bestaat naast de onderwijscoördinator uit de secretaresse en medewerker studievoortgangregistratie. Binnen de kaders van het XXX- en faculteitsbeleid beslist hij/zij over de inrichting van de praktische organisatie en zorgt zelfstandig voor uitvoering van de activiteiten. Daaronder vallen o.a. het roosteren en beheer van lokalen en werkplaatsen, het genereren van en werken met managementinformatie, het behandelen van aanstellings- en salarisgegevens met de afdeling P&O en van rekeningen, begrotingsopstelling en budgetbeheer met de afdeling Financiën. Dit alles in samenwerking met de centrale diensten van XXX. Belangrijk is ook de organisatie van interne en externe activiteiten als: de jaarlijkse introductie van studenten, de open dag, eindexamenexposities, bijeenkomsten van docenten, medewerkers en studenten.

--------------------------------------------------------------------------
Sollicitatiebrief

Geachte mevrouw XXX,

Op uw website trof ik uw vacature aan waarin u aangeeft opzoek te zijn naar iemand die de functie van coördinator van uw onderwijsorganisatie kan vervullen. Alhoewel de uiterste reactiedatum inmiddels verstreken is, heb ik toch besloten om te solliciteren in de overtuiging dat ik voor deze functie een geschikte kandidaat ben. Mijn naam is XXX en ik ben 35 jaar oud. Momenteel ben ik werkzaam als roostermaker/applicatiebeheerder op het XXX

Zoals u in mijn C.V. kunt zien, ben ik in het verleden werkzaam geweest bij XXX hogescholen. Hier was ik als roostermaker verantwoordelijk voor de inroostering van de gehele faculteit Economie. Ik maakte het les- en tentamenrooster voor 3000 studenten, 250 docenten en 6 opleidingen verdeeld over 2 gebouwen. Voor dirt proces maakte ik gebruik van het programma Rostar. Tevens was ik direct betrokken bij diverse management overleggen teneinde het onderwijs te stroomlijnen op beide locaties.

In mijn volgende baan als Inhouse Officemanager was ik verantwoordelijk voor de personeelsplanning van 250 tot 300 uitzendkrachten voor een grote Europese dienstverlener. Naast de planning droeg ik zorg voor het afsluiten van arbeidscontracten, het opleiden van flexwerkers, het verwerken van de salarisadministratie en was ik een partner in het afsluiten van nieuwe prijsafspraken met de klant. Om mij verder te scholen heb ik naast deze baan een MBO-opleiding gevolg tot Sociaal Juridisch medewerker richting arbeids- en personeelszaken, die ik in januari 2005 cum laude heb afgesloten.

Momenteel ben ik werkzaam als roostermaker op het XXX in XXX. Ik ben in 2004 begonnen op de locatie havo/vwo/gymnasium. Samen met een collega bestonden mijn verantwoordelijkheden uit het inroosteren van de lessen voor 1400 leerlingen en 150 docenten. Tevens droeg ik zorg voor het prognosticeren van leerlingaantallen voor het volgende studiejaar, het digitaal verwerken van pakket- en profielkeuzes van leerlingen, formatie binnen de vastgestelde budgetten en was ik betrokken bij overleggen met directie en afdelingsleiders m.b.t. het onderwijs en onderwijsvernieuwingen. Bij de roosterwerkzaamheden maakte ik gebruik van het programma GP Untis en aanverwante pakketten van het bedrijf Zermelo, waaronder clusterprogramma’s, profileerpakketten en het formatiepakket FoLeTa.

Naast mijn primaire taken ben ik gedurende de afgelopen jaren mede verantwoordelijk geweest voor de planning, organisatie, budgettering en uitvoering van diverse projecten voor leerlingen, zoals XXX

In augustus 2007 ben ik overgestapt naar onze VMBO-locatie. Ik heb deze stap genomen omdat ik op deze locatie de mogelijkheid zou krijgen om mijn werkzaamheden uit te breiden. Naast de verantwoordelijkheid voor het maken van het lesrooster voor twee locaties, zou ik mede verantwoordelijk worden voor het aansturen van conciërges en schoonmaak, een stuk gebouwenbeheer en aanverwante facilitaire zaken. Omdat ik mij aan het oriënteren was op een vervolgopleiding in het HBO waarbij Facility management mij op het lijf geschreven is, was dit een goede volgende stap in mijn carričre.

Helaas is dit door een tweetal factoren niet helemaal tot uiting gekomen. Ten eerste kreeg in de ziekte van Pfeiffer, die er voor zorgde dat ik niet alle mij toebedeelde taken kon uitvoeren. Tevens zijn wij in een vergevorderd stadium van nieuwbouw, waarbij wij met 3 scholen op een nieuwe locatie terecht gaan komen. Gezien de grote van de nieuwe school is besloten om voor diverse taken nieuwe functies te creëren en externe mensen aan te trekken.

In mijn huidige functie verricht ik werkzaamheden m.b.t. de planning van het logistieke en administratieve proces in relatie tot alle onderwijs- en onderwijsgerelateerde activiteiten. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten, ik adviseer de directie met betrekking tot de planning van het onderwijs en de onderwijsontwikkelingen binnen het VMBO. Bij deze werkzaamheden maak ik gebruik van het programma GP Untis en van diverse programma’s van Zermelo. Daarnaast ben ik als applicatiebeheer verantwoordelijk voor de systeeminrichting en ondersteuning van het programma Magister. Met dit programma voeren wij onze leerling-administratie, cijferverwerking, tentaminering en examinering. Tevens biedt het ouders en leerlingen de kans om inzage te krijgen in cijfers en absenties.

Ik werd erg geprikkeld door uw vacature omdat dit een perfecte stap is in het vervolg van arbeidscarričre. Ik denk dat ik een aanwinst kan zijn voor uw organisatie gezien mijn arbeidsverleden en mijn interesses op onderwijsgebied. Ik ben in staat om complexe roosters te maken, ik heb kennis van regels en criteria die gelden voor het opstellen van de roosters en ik heb inzicht in de werkwijze van een schoolorganisatie.

U bent op zoek naar de praktische organisator die uw onderwijsorganisatie kan versterken? ik denk met mijn kwaliteiten deze functie prima te kunnen vervullen. Ik werk snel maar accuraat, ben creatief in het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, organisatorisch sterk en ik kan zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten. Ik merk in mijn huidige baan dat ik goed kan communiceren met mensen, dat ik oplossingsgericht ben en 10 stappen vooruit kan denken om te zorgen dat de planning van lessen optimaal verloopt. Ik kan goed luisteren naar argumenten en opvattingen van anderen, ik maak verschil tussen hoofd- en bijzaken en kan goed anticiperen op de laatste ontwikkelingen. Het lijkt mij een uitdaging deze kwaliteiten in te zetten om uw onderwijsorganisatie optimaal te laten functioneren.

Natuurlijk kan een sollicitatiebrief als deze niet uitputtend genoeg zijn, u zult er immers vele ontvangen. Ik hoop echter dat ik u nieuwsgierigheid heb geprikkeld en u mij zult uitnodigen voor een nader gesprek.
Met citaat reageren