Persoonlijkheidstest

Een werkgever kan je vragen een persoonlijkheidstest te doen, om te ontdekken of je persoonlijke eigenschappen goed bij de functie passen. Zo'n test wordt bijna altijd uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke lijst met uitspraken.

Wat is een persoonlijkheidstest?

Je krijgt uitspraken voorgelegd over gedragingen of meningen, waarbij je aan moet geven in welke mate deze van toepassing zijn op jou of in hoeverre je het eens bent met de uitspraak. Bijvoorbeeld: "Ik neem graag het initiatief".

In het algemeen bestaat een persoonlijkheidstest uit 100 tot 200 korte uitspraken met meerkeuzeantwoorden. Het invullen ervan neemt ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag.

Wat is het doel van een persoonlijkheidstest?

Veelal wordt bij een persoonlijkheidstest gebruikt gemaakt van het Big Five persoonlijkheidsmodel, waarin de mate van extraversie, inschikkelijkheid (vriendelijkheid), zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen/ideeën wordt getest.

Voorbeeld: ben je het eens of oneens met de volgende beweringen:

  • Ik ben nogal druk en praat erg veel.
  • Ik kan snel boos zijn.
  • Ik ga altijd zeer zorgvuldig te werk.
  • Ook in chaotische situaties blijf ik rustig en beheerst.
  • Ik werk graag alleen.

De meeste persoonlijkheidsvragenlijsten bevatten ook items (de sociale wenselijkheidschaal) om na te gaan in hoeverre degene die de test invult, erop uit is een heel gunstig beeld van zichzelf te geven. Een te hoge score op de sociale wenselijkheidschaal waarschuwt de psycholoog dat hij de scores op de andere schalen met voorzichtigheid moet interpreteren.

Je kunt geen goede of foute antwoorden geven. Het gaat immers om het in kaart brengen van jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Het is prettig om er tijdig achter te komen dat een functie die heel leuk lijkt, eigenlijk niet past bij wat jij uit je werk wilt halen. Het is dus niet alleen voor degene die de test afneemt, maar ook voor jezelf van belang dat je de test zo eerlijk mogelijk invult.

Enkele nuttige tips

  • Ga bij het beantwoorden van de vragen niet eindeloos wikken en wegen. Kies voor het antwoord dat je intuïtief het meeste aanspreekt.
  • Vul de vragenlijst in zoals je in 'het dagelijkse leven' bent.
  • Neem voor het beantwoorden van de vragen enigszins recente (niet langer dan twee jaar) werksituaties in gedachten.
  • Laat eventuele negatieve incidenten en periodes uit een ver verleden, of recente vervelende voorvallen niet te zwaar doorklinken in je antwoorden. Kijk naar jezelf zoals je bent in neutrale of positieve omstandigheden.

Aanbevolen boek

  • Bloemers, W., Het psychologisch Onderzoek, een oefenboek. Baarn: Ambo.

In dit boek worden alle ins en outs van de psychologische test beschreven. Het boek is sterk leergericht en wil je vooral vaardigheden en inzicht bijbrengen.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Onderzoeken Psychologisch onderzoek Persoonlijkheidstest