Los bericht bekijken
  #17  
Oud 30 juni 2008, 18:05
Leena
Gast
 
Berichten: n/a
Standaard Re: Beëindiging halfjaar contract

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door TumTummm Bekijk bericht
Bijlage bij de arbeidsovereenkomst (blz 8): http://www.omo.nl/FilesPage/1002267/cao%20bureau.pdf

A2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden overeengekomen bij eerste indiensttreding. De duur van die arbeidsovereenkomst bedraagt ten hoogste 12 maanden. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan niet opgevolgd worden door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

2. In bijzondere gevallen kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als bedoeld in het vorige lid eenmalig voor de duur van ten hoogste 1 jaar worden voortgezet, als de beoordeling daartoe aanleiding geeft, danwel omdat redelijkerwijs het functioneren niet kon worden beoordeeld.

3. Tenminste twee maanden voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als bedoeld in het eerste lid beslist de werkgever of hij de werknemer met ingang van bedoelde einddatum een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, nog één maal een nieuwe (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan wel geen arbeidsovereenkomst zal aanbieden. Van deze beslissing ontvangt de werknemer schriftelijk bericht.

4. Indien de werkgever nalaat de in lid 3 bedoelde beslissing tijdig te nemen, wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande arbeidsovereenkomst.

5. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan voorts worden overeengekomen:
a. bij vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer telkens voor ten hoogste één jaar;
b. als voorziening in een tijdelijke vacature voor ten hoogste één jaar;
c. indien de werknemer uitsluitend is belast met werkzaamheden in het kader van projecten.

6. De totale duur van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bedraagt ten hoogste drie jaar. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zullen ten hoogste 3 maal achtereen worden overeengekomen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:668a lid 1 sub b van het BW. Wordt de arbeidsovereenkomst nadien voortgezet dan geschiedt dit voor onbepaalde tijd.

Hier heb ik het vandaan, dus zeg niet dat het onzin is...
Dit is een site om van elkaar te leren en om elkaar aan te vullen of corriceren, maar wel op een ' beleefde' manier! Wat schiet jij (of de topicopener) er mee op om zo te reageren op een andere gebruiker?


Tum Tummm,

Dit is een bijlage, zoals ik kan opmaken uit het document is dit een CAO.

Dat betekent dus dat dit afwijkt van de wettelijke regelingen, en dus niet voor iedereen geldt. Toch?