Los bericht bekijken
  #10  
Oud 2 januari 2009, 17:56
sanuk sanuk is offline
Seniorlid
 
Geregistreerd: 27 augustus 2008
Berichten: 25
sanuk is on a distinguished road
Standaard Re: HBO toegepaste Psychologie

>>>>De HBO toegepaste psychologie die nu alleen door NTI en LOI wordt aangeboden vind ik te uitgekleed en momenteel veels te veel een hype>>>

HBO toegepaste psychologie wordt ook al een jaar of 2 aangeboden door de Leidse hogeschool en al langer door een aantal particuliere opleidingen.
De eerste lichting hiervan zou al afgestudeerd moeten zijn....helaas kan ik op Internet geen verhalen vinden van afgestudeerde, ben erg benieuwd waar ze terecht zijn gekomen.

Via de loi site kwam ik in contact met een mede student die ook maar 1 module heeft gedaan omdat haar werkgever liever zag dat ze SPH ging doen.
Er lijkt dus nog veel weerstand te zijn tegen deze relatief jonge opleiding.

Op Internet vond ik een functie omschrijving die denk ik nog het meest bij deze opleiding past: Als je dit zo leest begrijp ik wel een beetje dat de psychologen werkzaam in het onderwijs het niet zo zien zitten, een groot deel van hun werkzaamheden mag worden overgenomen door een HBO-er en dat kan beteken in plaats 2 psychologen van de UNI, 1 van het HBO en 1 van de UNI.

Verder denk ik dat er ook mensen zij die deze opleiding onderschatten, het is niet gewoon alleen een opleiding voor erbij, het gaat niet alleen over de ontwikkeling/gedrag van de mens. Er komt bijvoorbeeld ook een heel groot stuk statistiek bij kijken om bijv onderzoek resultaten te kunnen analyseren/ vergelijkbaar te maken.


Ik heb besloten om deze opleiding nu (nog) niet te doen, de banen kansen zijn mij nog te onzeker.
Psychologen hebben eigenlijk niet eens behoefte aan een test assistent,(PPA) bij mij gaven ze als reden dat als ze zelf de testen niet afnemen ze moeilijk zelf de verslagen kunnen schrijven, want dat mag een test ass niet, de HBO-er weer wel maar dan gaan er alarmbelletjes rinkelen.
Vreemd volk die psychologen

Maar voor de geďnteresseerde: (voornamelijk het HBO gedeelte)
Functieomschrijving psychologisch medewerker onderwijs.

Hier volgt een algemene omschrijving van het MBO-niveau met een aanvulling voor HBO-niveau.

Opleidingen:
- MBO: LOI-PPA of soortgelijke opleiding,
- HBO: AMA-PDW of soortgelijke opleiding.

Functiebeschrijving

Functienaam : Psychodiagnostisch Werker (PDW)
Salarisschaal : Variërend van schaal 6 (MBO werk- en denkniveau) met
doorgroeimogelijkheden naar schaal 8 (ervaren, HBO werk- en
denkniveau)

Doel van de functie
Het doel van de PDW functie is om door middel van psychodiagnostisch onderzoek een bijdrage te leveren aan de verheldering van problemen of probleemgedrag van leerlingen en te komen tot een behandelingsadvies, in samenwerking met orthopedagoog/psycholoog.

Werkzaamheden
De PDW is belast met het afnemen van testen en/ of het doen van onderzoeken bij leerlingen door:
• Het verzamelen van de voor het onderzoek relevante gegevens van de leerling door het opvragen van schriftelijke informatie
• Het doen van een voorstel aan de orthopedagoog/psycholoog voor de af te nemen test(en);
• Het voeren van een introducerend vraaggesprek met de leerling over de voor de uitvoering van het onderzoek relevante onderwerpen (achtergronden, motivatie, mogelijkheden, beleving etc.);
• Het zonodig, ter voorbereiding op het onderzoek, bezoeken van de leerling in de klas om de werkhouding en het taakgedrag te observeren;
• Het afnemen van de volgens het testprogramma vastgestelde onderzoeken met aandacht voor de opvang, motivering, instructie en begeleiding van de leerling;
• Het verrichten van observaties van gedrag en werkwijze van de leerling en het maken van een observatieverslag;
• Het scoren en uitwerken van de onderzoeksresultaten;
• Het evalueren en bespreken van de onderzoeksgegevens met de orthopedagoog/psycholoog.

Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden voor de orthopedagoog/psycholoog (als logisch gevolg van de bij de functie behorende uitgevoerde werkzaamheden) door:
• Het maken van een conceptplanning van de af te nemen onderzoeken;
• Het beheren van testen en voorraden testmateriaal;
• Het beheren en archiveren van de psychologische dossiers, waarin de psychologische gegevens van de leerlingen zijn opgenomen;
• Het bijhouden van overzichten van afgenomen testen, van leerlingen en van de verschillende soorten testen;
• Het samenstellen en verzorgen van een onderzoeksverslag.

Speelruimte
- De PDW is in functionele zin verantwoording schuldig aan de orthopedagoog/psycholoog voor wat betreft de juiste en tijdige uitvoering van het onderzoek en de kwaliteit van de verslagen en in hiërarchische zin aan de daartoe aangewezen leidinggevende;
- De PDW verricht werkzaamheden binnen vastgestelde handleidingen en instructies bij testen en opdrachten van de orthopedagoog/psycholoog;
- Verricht de tot de functie behorende taken vanuit de eigen vakdiscipline geheel zelfstandig.

Kennis en vaardigheden
1. M.b.t. kennis:
• Kennis van het testmateriaal en de voorgeschreven wijze van afnemen;
• Het op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied door studiedagen, bijscholing en intervisiebijeenkomsten;
• Kennis van eigen functioneren, het onderzoeksproces en welke factoren hierin een rol spelen;
• Brede algemene kennis van psychologische ontwikkeling, leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen etc., die kunnen samenhangen met de onderzoeksvraag.

2. M.b.t. sociale vaardigheid:
• Vaardigheid in het omgaan met leerlingen in testsituaties;
• Heeft tact, invoelend vermogen en kan vertrouwen wekken bij het omgaan met de leerling;
• Kan de leerling stimuleren en motiveren gedurende het onderzoek, teneinde de leerling zo optimaal mogelijk te laten functioneren;

3. Uitdrukkingsvaardigheid:
• Heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

4. Overige vaardigheden:
• De PDW moet van de geselecteerde onderzoeksinstrumenten de instructies en afnametechnieken volledig beheersen;
• De PDW moet in staat zijn om tijdens en na het onderzoek aan te geven welke interveniërende factoren het onderzoeksresultaat (kunnen) hebben beďnvloed. Als er sprake is van interveniërende factoren moet de PDW aangeven of deze bewust gehanteerd zijn of dat dit het gevolg is van bijvoorbeeld de omgeving of eigenschappen van de leerling;
• Vaardigheid in het archiveren en beheren van de leerlingdossiers van de orthopedagoog/psycholoog;
• Het kunnen herkennen van signalen die verband houden met de onderzoeksvragen,
• Kan ordelijk, nauwkeurig en systematisch werken en beschikt over administratieve vaardigheid.

Contacten
- Met leerling tijdens het testen en observeren, om te motiveren, instrueren en begeleiden;
- Met de orthopedagoog/psycholoog over de planning van de af te nemen testen om voorstellen te doen;
- Met de orthopedagoog/psycholoog over de observaties en testprogramma’s en het conceptverslag om de resultaten te bespreken;
- Met collega-PDW over de afstemming van de werkzaamheden;
- Met leerkrachten en klassenassistenten t.b.v. het voorbereiden en plannen van de onderzoeken;
- Met leden van de vakgroep om kennis en informatie uit te wisselen.


Aanvulling behorend bij doorgroeimogelijkheden naar HBO werk- en denkniveau

Toevoegen aan kopje Werkzaamheden:
- Het verzamelen van voor het onderzoek relevante informatie door gesprekken te voeren met betrokken derden;
- Het formuleren van de onderzoeksvragen aan de hand van de hulpvraag en het opstellen van hypothesen;
- Het tijdens de uitvoering bijstellen van het testprogramma op grond van tussentijdse bevindingen;
- Het interpreteren en evalueren van de onderzoeksresultaten en het opstellen van een conceptonderzoeksverslag;
- Het terugkoppelen van de resultaten naar de algemene hypothese en onderzoeksvragen;
- Het bespreken van het conceptonderzoeksverslag met de orthopedagoog/psycholoog;
- Het, op verzoek van de orthopedagoog/psycholoog, deel nemen aan een leerlingbespreking met ouders/verzorgers waarbij de inhoud van het onderzoeksverslag nader toegelicht wordt.

Toevoegen aan kopje Speelruimte:
- De PDW neemt zelfstandig beslissingen bij het afnemen van onderzoeken, wanneer de situatie of het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het limiettesten en de aanpassingen van het testprogramma tijdens de uitvoering van het onderzoek.

Toevoegen aan het kopje Kennis en vaardigheden:
- Kennis hebben van de mate van geschiktheid van de onderzoeksmiddelen in relatie tot de te onderzoeken vraagstelling, teneinde een testprogramma te kunnen samenstellen;
- Vaardigheid in het samenstellen en afnemen van testprogramma’s;
- Vaardigheid in het flexibel omgaan zowel voorafgaand, tijdens als na het onderzoek met interveniërende factoren en het beschrijven, reageren en interpreteren hiervan in een onderzoeksverslag;
- Vaardigheid in het interpreteren van testresultaten en in het op basis daarvan opstellen van conceptonderzoeksverslagen;
- Achtergrondgegevens van tests interpreteren, die van invloed kunnen zijn op testresultaten.

Toevoegen aan kopje Contacten:
- Met andere vakdisciplines, zoals remedial teacher of therapeut, over bepaalde onderzoeken om de resultaten te bespreken en om informatie in te winnen c.q. te verstrekken;
- Met ouders/verzorgers om de resultaten te bepreken.
Met citaat reageren