Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Economie en management Algemeen economisch Hbo-opleiding Bedrijfskunde

Hbo-opleiding Bedrijfskunde

In de hbo-opleiding Bedrijfskunde spelen de vakgebieden bedrijfseconomie, management en marketing een centrale rol. Ook krijg je les in communicatie en bedrijfsrecht. Zowel in de internationale variant (hbo Internationale Bedrijfskunde) als in de algemene hbo-opleiding Bedrijfskunde, wordt aandacht besteed aan de internationale zakenwereld. Niet alleen is Engels vaak de voertaal in colleges; er staan vaak ook vakken als Europees recht op het programma. Afgestudeerde bedrijfskundigen komen vaak terecht in managementfuncties in allerlei branches.

De opleiding Bedrijfskunde heeft veel overeenkomsten met de hbo-opleiding Management, Economie en Recht (MER). Net zoals Bedrijfskunde is de opleiding MER eveneens breed van opzet en zijn de vakken marketing en management ook daar belangrijke pijlers. Verschillen zijn er echter ook. Bij MER wordt de nadruk meer gelegd op het vakgebied recht dan op economische vakken: je leert over de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving (onder andere belasting-, privaat- en publiekrecht). Afgestudeerden MER komen bovendien eerder terecht in beleidsfuncties dan in managementfuncties. 

De benaming van de hbo-opleiding Bedrijfskunde zorgt vaak voor verwarring; veel reguliere hogescholen verwijzen bij de term ‘bedrijfskunde’ naar Management, Economie en Recht (MER). In het reguliere hoger beroepsonderwijs wordt de hbo-opleiding Bedrijfskunde nauwelijks aangeboden. Slechts enkele hogescholen hebben de opleiding in hun lespakket en dan meestal als post-hbo-opleiding. Particuliere opleidingsinstituten bieden daarentegen Bedrijfskunde wel vaak aan als voltijd- of deeltijdstudie op hbo-niveau. En om de verwarring nog groter te maken, kennen veel universiteiten een academische opleiding Bedrijfskunde. Ook hier een multidisciplinaire benadering. Als wo-student bekijk je organisatievraagstukken niet alleen vanuit een gedragswetenschappelijke en bedrijfseconomische invalshoek, maar ook vanuit een informatiekundige en juridische zijde. Je leert wetenschappelijke kennis, methoden en technieken toe te passen om organisatieproblemen op te lossen.

Wat kun je er mee worden?

Na een hbo-opleiding Bedrijfskunde ben je op allerlei terreinen inzetbaar. Het werkgebied voor een bedrijfskundige is niet afhankelijk van een branche of sector. Je kunt onder andere aan de slag als:

Wat is je kans op een baan?

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) schat de kans op werk na een hbo-opleiding Bedrijfskunde matig in. De komende jaren is er beduidend minder vraag dan voorheen naar hbo-afgestudeerden in de sector Economie (waar Bedrijfskunde onder valt). 

Bron: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018, ROA (2013).

Wat is het carrièreperspectief?

Het schetsen van een eenduidig carrièreperspectief is bij een brede opleiding als Bedrijfskunde lastig. De functies waar afgestudeerden in terechtkomen en hun carrièreperspectieven zijn dan ook divers. Vaak zul je eerst in een ondersteunende of juniorfunctie beginnen. Als je meer werkervaring hebt opgedaan kun je doorgroeien naar bijvoorbeeld een volwaardige managementfunctie. Omdat veel opleidingen Bedrijfskunde een internationaal karakter hebben – dit geldt zeker voor de hbo-opleiding Internationale Bedrijfskunde – kun je ook in het buitenland aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan een managementfunctie bij een multinational.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

Zowel bij reguliere hogescholen als particuliere, kun je de hbo-opleiding Bedrijfskunde in drie jaar tijd afronden. Een vierjarige studievariant is er eveneens. Tevens bestaat de mogelijkheid om Bedrijfskunde te volgen als post-hbo-opleiding. Je kunt dan in twee jaar tijd je diploma halen. Vereiste om dit type opleiding te mogen volgen, is dat je beschikt over relevante werkervaring en een hbo-diploma.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Eerste fase

In het reguliere hoger onderwijs bestaat de eerste fase uit het propedeusejaar en het tweede studiejaar. Bij particuliere instituten behelst de eerste fase slechts het propedeusejaar.

De eerste fase van de opleiding is theoretisch van opzet. Je maakt bijvoorbeeld kennis met de verschillende soorten management die er bestaan: onder andere event- en facility management. Verder wordt er aandacht besteed aan marketing- en organisatievakken. Bij sommige hogescholen kun je je na het propedeusejaar specialiseren. Je kunt dan kiezen uit kwaliteitsmanagement of exportmanagement. Verder staan in het tweede jaar vakken zoals bedrijfsrecht en bedrijfsstatistiek op het programma. Ook leer je hoe je marktonderzoek moet opzetten en uitvoeren.

Hoofdfase

In het reguliere hoger onderwijs bestaat de hoofdfase uit het derde, laatste studiejaar. Bij particuliere instituten behelst de hoofdfase zowel het tweede en derde jaar, en soms ook het vierde.

In het laatste jaar van je studie loop je stage. Studenten Bedrijfskunde kunnen bijvoorbeeld als stagiair aan de slag gaan in de zakelijke dienstverlening. Denk daarbij aan banken en verzekeringsmaatschappijen. Maar ook een stageplaats op de import/exportafdeling van een multinational is mogelijk. Je studie rond je af met een scriptie.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Bedrijfskunde toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

Vwo

Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende toelatingseisen stellen; laat je hierover goed informeren bij de hogeschool van jouw keuze. 

Welke hbo-opleidingen lijken er op?

Wil je na het behalen van je hbo-diploma verder studeren, dan kun je denken aan de wo-opleiding Bedrijfskunde.

Auteur: Janine Bruinooge

http://www.carrieretijger.nl/opleiding/economie-en-management/algemeen/bedrijfskunde Sitemap © Copyright Applinet B.V. 2004-2014 ColofonAdverteren

Carrièretijger
Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken: