Algemeen economisch

Dat specialistische kennis niet altijd noodzakelijk is, bewijst de populariteit van afgestudeerden van algemeen economische hbo-opleidingen als Bedrijfskunde MER. Werkgevers zien je graag als je thuis bent in allerlei economische en management vakgebieden en hebt geleerd hoe je in organisaties bruggenbouwer kunt zijn tussen verschillende afdelingen; door je generalistische kennis begrijp jij iedereen en kun je informatie gemakkelijk doorgeven.

De hbo-opleiding Logistiek en Economie is met ingang van schooljaar 2018-2019 verder gegaan onder de naam Logistics Management.

Hoe lanceer je een bedrijf op de (internationale) markt? Hoe maak je een organisatie klantgerichter? Hoe vergroot je de winstmarge van een onderneming? In de universitaire bacheloropleiding Bedrijfskunde komen alle aspecten van ondernemen, organiseren en bedrijfsvoering aan bod. Je leert vanuit verschillende vakgebieden kritisch na te denken over organisaties, organisatievraagstukken en mogelijke oplossingen. Na je afstuderen kun je als bedrijfskundige organisaties vooruit helpen door mensen beter te laten werken, bedrijfsprocessen te optimaliseren en innovaties door te voeren. Bedrijfskunde wordt door zes universiteiten aangeboden.

De hbo-opleiding Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht) kun je op veel plaatsen volgen. Er is zowel een voltijd- als een deeltijdvariant. Tegelijkertijd studeren en werken (duaal) is ook mogelijk.De opzet van de opleiding is breed. Het is een managementopleiding gericht op beleids- en managementondersteunende functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Je leert zowel de juridische als de personele aspecten van de bedrijfsvoering kennen

In de universitaire studie Econometrie en Operationele Research (OR) combineer je wiskunde met statistiek, informatica en economie. Je leert wiskundige en statistische technieken toe te passen op complexe economische en bedrijfskundige problemen. Hierdoor maak je deze problemen inzichtelijk en kun je oplossingen aandragen en processen optimaliseren en efficiënter maken. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor minder vervuiling door efficiëntere routeplanning en kostenreductie door efficiëntere logistieke planning. Zes universiteiten bieden deze universitaire bachelor aan.

De Engelstalige bacheloropleiding International Business bereidt je voor op een functie in het internationale zakenleven (aan enkele universiteiten heet de opleiding International Business Administration). Je verdiept je in de belangrijkste aspecten van internationale bedrijfsvoering en leert hoe je een bloeiende en winstgevende organisatie runt.

De hbo-opleiding Logistics Management (voorheen Logistiek en Economie) leidt je op tot manager die de goederen- en dienstenstroom in een bedrijf, tussen bedrijven of tussen bedrijf en klant beheerst. Je organiseert de goederenstromen en -diensten en de daarbij behorende geld- en informatiestromen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de bijbehorende activiteiten zoals inkoop, productieplanning, magazijnbeheer, distributie en klantorderverwerking. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het ombouwen van een productielijn bij een autofabriek, maar ook aan het organiseren van een popconcert of het verkorten van wachttijden van operaties in een ziekenhuis.

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Algemeen economisch