Wo-bacheloropleiding Econometrie

In de universitaire studie Econometrie en Operationele Research (OR) combineer je wiskunde met statistiek, informatica en economie. Je leert wiskundige en statistische technieken toe te passen op complexe economische en bedrijfskundige problemen. Hierdoor maak je deze problemen inzichtelijk en kun je oplossingen aandragen en processen optimaliseren en efficiënter maken. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor vermindering van het aantal werklozen, minder vervuiling door efficiëntere routeplanning en kostenreductie door efficiëntere logistieke planning. Zes universiteiten bieden deze universitaire bachelor aan.

Wat kun je ermee worden?

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Waar je met Econometrie en OR terechtkomt is mede afhankelijk van de eventuele master die je na je bacheloropleiding gaat volgen. Veel econometristen vind een baan bij ministeries, De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar ook vermogensbeheerders, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, energiebedrijven, logistieke organisaties, onderzoeksbureaus, multinationals en adviesbureaus staan te springen om afgestudeerde econometristen. Uiteraard behoort een wetenschappelijke carrière binnen de universiteit ook tot de mogelijkheden.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Annick, student Econometrie Tilburg University:

"Mensen denken vaak dat je alleen Econometrie en Operationele Research kunt studeren als je een echt wiskundegenie bent. Je moet natuurlijk wel wiskundig inzicht hebben, maar je hoeft écht geen wiskundewonder te zijn."

Bron: website Tilburg University


Hoe lang duurt de opleiding?

Econometrie en OR is een driejarige voltijdopleiding. Rond je je bachelor met succes af, dan mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Je kunt vervolgens gaan solliciteren, maar je kunt ook een aansluitende een- of tweejarige masteropleiding volgen en je verder specialiseren in bijvoorbeeld risicomanagement of kwantitatieve marketing. Rond je je master met succes af, dan ben je Master of Science (MSc). Als je onderzoeksambities hebt, kun je na je masteropleiding promoveren. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Op een promotieplaats moet je solliciteren

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar - de propedeuse - doe je basiskennis op van wiskunde, statistiek, economie en financiering. Je doet ook praktische vaardigheden op, zoals werken met Microsoft Word en Excel en met meer geavanceerde wiskundige en statistische software. Je volgt hoor- en werkcolleges en practica. Een belangrijk deel van de tijd besteed je aan zelfstudie. In het tweede en het derde jaar diep je je theoretische kennis verder uit, kies je een specialisatie, volg je keuzevakken of ga je een semester studeren in het buitenland en schrijf je je scriptie.

Hoe zwaar is het?

Je hoeft geen wiskundegenie te zijn om Econometrie en OR te gaan studeren. Je moet wiskunde wel leuk vinden en voldoende wiskundig inzicht hebben. Ook is het belangrijk dat je gemotiveerd bent en goed je studie bijhoudt.

Joris Brem, student Econometrie en OR:

'Ik heb voor Econometrie gekozen omdat dit toegepaste wiskunde is en dit mij meer aansprak dan pure, theoretische wiskunde.

Bron: website UvA

Welke toelatingseisen zijn er?

  • Vwo-diploma met een van de profielen en met wiskunde B.
  • Hbo-propedeuse (met als vooropleiding havo) of hbo-diploma. Enkele universiteiten stellen aanvullende eisen.
  • Een propedeuse- of einddiploma van een andere universitaire opleiding

Informeer voor de exacte eisen bij de universiteit van je keuze.

Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

  • Heb je wiskunde B in je pakket?
  • Vind je wiskunde leuk?
  • Wil jij wiskunde combineren met economie?
  • Houd je ervan om te puzzelen met cijfers?
  • Kun je goed zelfstandig werken?
  • Kun je ook goed samenwerken?

Beantwoord je de meeste vragen met een volmondig 'ja', dan is de wo-bacheloropleiding Econometrie & Operationele Research wellicht iets voor jou. Bezoek eens een open dag of schrijf je in voor een dagje proefstuderen om erachter te komen of de studie echt bij je past.

Welke wo-bacheloropleidingen lijken erop?

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen website

  • Op econometrie kun je lezen wat de wo-bacheloropleiding Econometrie & OR precies inhoudt en waar je het kunt studeren. Ook vind je er info over interessante evenementen en activiteiten.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Algemeen economisch Wo-bacheloropleiding Econometrie