Zelfstandig werken

Je voert je werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zelfstandig werken

Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en je kunt goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt problemen zelf oplossen. Je werkt efficiënt, je besteedt je tijd nuttig en je zoekt zinvol werk als je tijd over hebt. Je bent altijd bezig. Je handelt lopende zaken af terwijl je een andere taak onder handen hebt.

Een zelfstandig medewerker loopt niet met elk probleempje naar zijn leidinggevende, maar probeert zelf dingen op te lossen. Hij neemt werk uit handen van zijn baas, in plaats van andersom. Hij is bovendien oplossingsgericht: hij focust niet op problemen, maar op oplossingen.

Het toppunt van zelfstandigheid: je werkt op professioneel niveau, je bepaalt zelf de doelstellingen, je optimaliseert het resultaat en je helpt anderen als dat op prijs wordt gesteld.

Zelfstandig werken is een belangrijke soft skill voor een ambitieuze professional.

Gerelateerde eigenschappen

Je durft ideeën voor verandering of verbetering in te brengen, en af te wijken van de geldende richtlijnen en procedures als dat nodig is.

Werk jij zelfstandig?

Onderzoek in hoeverre het volgende op jou van toepassing is:

 • Ik weet meestal wat mij te doen staat.
 • Ik vraag niet vaak om hulp.
 • Ik heb mijn zaakjes voor elkaar.
 • Dat kunnen ze aan mij overlaten.
 • Ik wacht niet af wat anderen doen en neem zelf beslissingen of onderneem actie.
 • Ik stel zelf mijn doelen en normen.
 • Lastige situaties pak ik gewoon aan.

Zelfstandig werken motiveert

Zelfstandig kunnen werken is een belangrijke motivatiefactor. Leidinggevenden doen er daarom goed aan de zelfstandigheid van hun medewerkers te bevorderen.

Beroepen waarin zelfstandigheid van belang is

Van een financieel controller wordt meestal verwacht dat hij zijn werk zelfstandig doet en dat hij als gelijkwaardig tegenspeler van managers in de organisatie kan optreden. Ook bij onderstaande beroepen wordt een hoge mate van zelfstandigheid vereist:

Zelfstandig werken als competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie zelfstandig werken (of: zelfstandigheid) staat op menige lijst met algemene competenties.

Zelfstandig ondernemer

Met een zelfstandige wordt iemand bedoeld die zijn beroep uitoefent als zelfstandig ondernemer (in tegenstelling tot in loondienst). De officiële aanduiding is Zelfstandige Zonder Personeel (zzp'er). Een zzp'er is in economische zin zelfstandig. Bovendien heeft een zzp'er geen hiërarchische baas en collega's (wel klanten). Als je voor jezelf wilt beginnen, moet je dus zelfstandig kunnen werken.

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je zelfstandig bent?

Je solliciteert op de functie van vertaler Engels-Nederlands bij een Europese overheidsinstelling. De ideale kandidaat voor deze functie kan goed zelfstandig werken, zo staat in de advertentie.

Tijdens je hbo-opleiding voor vertaler werd een grote aanspraak gemaakt op je zelfstandigheid. Dat ging jou goed af. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid waren voor jou de drijfveren om na je studie je eigen vertaalbureau op te starten. Hiermee toon je aan dat je over de capaciteiten beschikt om zelfstandig te werken.

Dit vermeld je kort in je sollicitatiebrief en leg je eventueel uit in je sollicitatiegesprek aan de hand van een voorbeeld volgens de STAR-methode.

Nog enkele voorbeelden

 • Maatschappelijk werker: Ik ben goed in staat zelfstandig cliënten te analyseren, begeleiden en ondersteunen. Ik kan ook goed inspelen op onverwachte gebeurtenissen en weet dan direct en adequaat te handelen.
 • Verkoper: Als een klant met een klacht bij me komt, dan probeer ik eerst zelf een oplossing te vinden voor het probleem. Lukt me dit niet, dan pas haal ik er de bedrijfsleider bij.

Voorbeelden van competentiegerichte vragen over zelfstandigheid tijdens het sollicitatiegesprek:

 • Doe je wel eens werk waarin het niet precies duidelijk is wat er moet gebeuren? Hoe pak je dat aan?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je het voortouw hebt genomen, zonder daarvoor eerst uitgebreid goedkeuring te vragen. Wat was de reactie van je leidinggevende hierop?


Je bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Zelfstandig werken