Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen

Professionele eigenschappen

Je blijft efficiënt werken onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.

Discipline wil zeggen dat je de regels en procedures binnen je bedrijf of organisatie kent en je daarnaar voegt. Heb je problemen of zijn er zaken onduidelijk, dan wend je je tot degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het betekent ook dat je voor jezelf regels kunt opstellen en je daar aan houden.

Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert fouten te voorkomen en ziet erop toe dat de taken binnen je bedrijf grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.

Als je creatief bent, bedenk je originele ideeën, oplossingen en methoden voor je werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.

Anticiperen wil zeggen: vooruit lopen op en herkennen van situaties en verhoudingen. Als je goed kunt anticiperen lever je een grote bijdrage aan zowel de ontwikkeling van je bedrijf of organisatie, als het werkklimaat.

Je durft risico's te nemen om een bepaald gunstig resultaat te bereiken, ook als dat nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen situatie.

Besluitvaardig zijn wil zeggen: dat je beslissingen durft te nemen. Je maakt beslissingen door het ondernemen van acties of door een oordeel te geven over bepaalde zaken.

Doorzettingsvermogen wil zeggen dat je krachtig vasthoudt aan een bepaald idee of actie. Je stopt pas als je je doel hebt bereikt. Tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is.

Initiatief nemen wil zeggen: uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Flexibel zijn wil zeggen: je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden in je werkomgeving.

Energiek zijn wil zeggen: een goed uithoudingsvermogen hebben, vitaal zijn, en lange tijd achtereen kunnen presteren wanneer je baan dit van je vraagt.

Als je loyaal bent aan je bedrijf of organisatie, stem je je eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan.

Met integriteit - of integer handelen - wordt bedoeld dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels.

Als je omgevingsbewust bent, beschik je over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten je organisatie. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functioneren en voor de organisatie waar je werkt.

Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Als je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, ben je je ervan bewust dat de taken of plichten van zowel jezelf als anderen in je bedrijf of organisatie naar behoren moeten worden uitgevoerd.

Je voert je werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Onafhankelijke mensen vinden het heel belangrijk dat ze hun werk naar eigen inzicht kunnen organiseren. Ze zijn uiterst zelfstandig, en soms een beetje eigengereid. Er zitten positieve en negatieve kanten aan onafhankelijkheid. Mensen die ervan houden onafhankelijk te zijn, passen bijvoorbeeld niet altijd goed in een team en zijn soms moeilijk aan te sturen. Anderzijds zijn ze niet snel van hun stuk te brengen, en zijn ze dus geschikt voor functies waar standvastigheid en een zekere strengheid vereist is.

Ondernemend zijn betekent dat je tot actie bereid bent. Je blijft niet stil zitten als er iets moet gebeuren, maar gaat meteen aan de slag.

Er bestaat waarschijnlijk geen woord dat méér gebruikt wordt in vacatureteksten dan het woord ambitieus. 'Ambitieuze bladenmaker gezocht', 'Verkoper met ambitie gevraagd', 'Welke ambitieuze durfal komt ons team versterken?'. Wat zoeken ze precies, die bedrijven die zo driftig op zoek zijn naar ambitieuze werkpaarden?

Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is en rekening houdt met hun behoeften en belangen. Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer op de afdeling en de organisatie.

Betrokkenheid (ook wel commitment) wil zeggen dat je je verbonden voelt met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet. Je hebt wat je noemt ‘hart voor de zaak’ en spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft.

Kostenbewust handelen houdt in dat je in je denken én je doen gericht bent op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen. Je bent je bewust van het budget of de (project)begroting en houdt in de gaten dat er geen kostenoverschrijding ontstaat. Je hebt oog voor financiële consequenties en probeert daar waar mogelijk kosten te beperken.

Zelfvertrouwen is het geloof dat je in je eigen kunnen hebt; het vertrouwen dat je op eigen kracht taken aankunt en tegenvallers het hoofd kunt bieden. Zelfvertrouwen werkt positief door in je leven, want hoe meer zelfvertrouwen en zelfrespect je hebt, hoe beter je je voelt en een leukere uitstraling je hebt.

Overwicht wil zeggen dat je van nature invloed uitoefent op anderen en als autoriteit geaccepteerd wordt.

Bedrijven en instellingen hechten steeds meer waarde aan ‘authentieke’ medewerkers. Omdat zij dichter bij zichzelf staan en werken vanuit hun diepste zingeving, zijn zij vaak succesvoller dan hun niet-authentieke collega’s. Wat is authenticiteit precies? Kun je het ontwikkelen en zo ja, hoe dan?

Zelfbeheersing wil zeggen dat je in sterk emotionele situaties in staat bent met je eigen emoties om te gaan; je hebt controle over je eigen gedrag, slaagt erin wensen, behoeften en driften in de hand te houden en je weet escalaties te voorkomen. Je weet dus niet alleen wat het juiste is om te doen, je handelt er ook naar.

Onder sociabiliteit wordt je vermogen om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan bedoeld. Ben je erg sociabel, dan vind je het leuk om in het gezelschap van anderen te verkeren, stap je probleemloos op mensen af en meng je je gemakkelijk in gezelschap.

Kwaliteitsgerichtheid wil zeggen dat je hoge eisen stelt aan je eigen werk en dat van anderen en voortdurend streeft naar verbetering ervan.

Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

Aandacht voor details houdt in dat je in je werkzaamheden niet alleen op de grote lijnen let, maar ook oog hebt voor ‘kleinigheden’. Deze competentie is vooral belangrijk in functies waarbij het over het hoofd zien van kleine dingen grote gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan functies in de financiële dienstverlening waar een nulletje te veel of te weinig het faillissement van een bedrijf kan betekenen. Of in de gezondheidszorg, waar de verkeerde dosering van een medicijn het verschil tussen leven en dood kan zijn.

Als je bevlogen bent, loop je warm voor je werk. Je bent er enthousiast over en je doet het omdat je het graag wilt, niet omdat het moet. Dat is niet alleen fijn voor jezelf, maar zeker ook voor de organisatie waarvoor je werkt, want doordat je goed in je vel zit, ben je productiever, maak je minder fouten en meld je je minder vaak ziek. Bevlogenheid is dus voor zowel de werknemer als de werkgever een prettige eigenschap. Hoe zorg je voor bevlogenheid en hoe houd je het in stand?

Perfectionisme houdt in dat je je best doet om iets zo accuraat, zo goed mogelijk te doen. Een bepaalde mate van perfectionisme is zeker niet verkeerd. Het helpt je het beste in jezelf naar boven te halen. Het wordt pas een probleem als je bij alles wat je doet continu streeft naar het hoogst haalbare, falen in jouw ogen een absolute doodzonde is en je hierdoor eigenlijk nooit tevreden bent over jezelf. Dit kost ontzettend veel energie en kan uiteindelijk leiden tot overspannenheid en burn-out.

Wilskracht is het vermogen om je aandacht, emoties en verlangens te beheersen. Veel mensen associëren het met weerstand bieden aan verleidingen als koekjes of sigaretten, maar wilskracht is ook het vermogen om te doen wat je moet doen, ook als je daar geen zin in hebt. Het gaat dus om ‘nee’ kunnen zeggen wanneer dat eigenlijk het beste is, en ‘ja’ wanneer je ‘ja’ zou moeten zeggen. Heb je wilskracht, dan kun je je gedrag plaatsen in een ruimer tijdsbestek en voorkom je dat je toegeeft aan verleidingen of zaken uitstelt die je eigenlijk zou moeten doen. Nog meer dan intelligentie is zelfbeheersing van belang voor succes op het werk. Kun je wilskracht vergroten en zo ja, hoe dan?

Verbeeldingskracht is het vermogen om je een voorstelling in je geest te maken van iets dat (nog) niet bestaat. Je kunt je er een beeld van vormen. Het gaat hierbij niet alleen om visuele beelden, maar ook over geluiden, geuren en abstracte begrippen, zoals ideeën en concepten. Verbeeldingskracht is een van de basisvaardigheden van creativiteit en een belangrijke katalysator voor out-of-the-box denken, vernieuwende ideeën en innovatie.

In sommige vacatureteksten wordt humor expliciet als gewenste karaktereigenschap genoemd. Ook tijdens het sollicitatiegesprek word je vaak getest op je ‘leukheidfactor’. En dat is niet zo gek; af en toe lachen met elkaar draagt bij aan een positieve en ontspannen werksfeer. Maar enige bedachtzaamheid is wel op zijn plaats, want niets is zo gênant als een misplaatste grap.

Zelfwaardering is de manier waarop je over jezelf denkt en dit beeld kan negatief of positief zijn. Heb je een laag zelfbeeld, dan voel je je vaak tekortschieten. Bij een positief zelfbeeld voel je je goed om wie je bent en accepteer je jezelf met al je sterke én zwakke kanten. Je vindt jezelf oké, los van de prestaties die je levert, je status of je bezittingen. Een hoge mate van zelfwaardering is een belangrijke voorwaarde voor geluk en succes, zowel in je privéleven als in je carrière.

Een storende taalfout in een rapport, een domme opmerking tijdens een vergadering of het antwoord op een vraag niet weten. Als dit gebeurt, vinden we dat pijnlijk. Openlijk uitkomen voor de vervelende gevoelens die hierbij horen, wordt op de werkvloer vaak nog gezien als onzeker en zwak, terwijl het tonen van kwetsbaarheid juist heel krachtig is. Kwetsbaarheid is een voorwaarde voor creativiteit, innovatie, verandering en succes.

Wat maakt dat je tijdens een sollicitatiegesprek doorvraagt op een antwoord dat een sollicitant geeft? Hoe kan het dat je weet dat er iets niet klopt aan het verhaal van een klant? Waarom besluit je niet op een aanbod in te gaan terwijl het er op papier geweldig uitziet? Bij alle grote en kleine besluiten die we dagelijks nemen speelt intuïtie in meer of mindere mate een rol. Het woord intuïtie is afkomstig van het Latijn en betekent letterlijk ‘innerlijk weten’. Het is het vermogen dat ieder mens heeft om (heel snel) situaties in te schatten en besluiten te nemen. Intuïtie helpt je onder meer om op een goede manier met anderen om te gaan, gevaar in te schatten, beslissingen te nemen, complexe situaties te overzien, creatief te zijn en visie te ontwikkelen.

Op je werk word je iedere dag geconfronteerd met kleine en grote problemen, uitdagingen, drukte en stress. Emotionele veerkracht is je vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen en veranderingen. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ‘terug of op te veren’. Veerkrachtig zijn is een waardevolle eigenschap, want het helpt je om proactief te zijn in veranderende omstandigheden en om succesvol de regie in jouw werk en loopbaan te houden.

In een vacaturetekst zul je bescheidenheid niet vaak vinden in het lijstje met persoonskenmerken van de ideale kandidaat. Toch vinden velen het een mooie eigenschap. Als je bescheiden bent, kun je jezelf op de achtergrond plaatsen als de situatie hierom vraagt. Je luistert goed naar een ander en vraagt door. Dat maakt je in de ogen van anderen een prettige gesprekspartner en collega. Niet voor niets luidt een bekend Nederlands gezegde: ‘Bescheidenheid siert de mens’.

‘Mijn medewerker loopt er de kantjes van af en ik wil hier graag iets van zeggen, maar hij is goede vriendjes met onze manager‘, ‘Ik zou met de feestdagen vrij zijn, maar nu is mijn collega ziek geworden en mijn manager gaat er nu vanuit dat ik gewoon kom werken. Ik wil dit eigenlijk niet.’ Als professional kom je in je werk regelmatig voor lastige dilemma’s te staan. Dilemma’s die gepaard gaan met de vraag: ‘Wat is wijsheid?’

Nieuwsgierigheid is de drang die je voelt om meer over iets te weten te komen of te kunnen. Je ervaart een ‘gat’ in je kennis, begrip of kunde en gaat vervolgens actief op zoek naar manieren om dit gat te dichten. Het gaat ook om de mate waarin je nieuwigheden omarmt en kunt leven met de onvoorspelbaarheid en tegenstellingen in nieuwe situaties. Nieuwsgierigheid staat in dit artikel dus synoniem voor leergierigheid, weetgierigheid en benieuwdheid en niet voor een ‘nieuwsgierig aagje’ dat uit is op de laatste kantoorroddels. Nieuwsgierigheid is een belangrijke aanjager voor leren, groei en verandering en voor nieuwe oplossingen en innovatie op de werkvloer.

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger