Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Veerkracht

Veerkracht

Emotionele veerkracht is je vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ‘terug of op te veren’. Veerkrachtig zijn is een waardevolle eigenschap, want het helpt je om proactief te zijn in veranderende omstandigheden en om succesvol de regie in jouw werk en loopbaan te houden.

Wat kenmerkt veerkrachtige mensen?

Je krijgt (plotseling) je ontslag, je baas geeft je tijdens een vergadering onverwacht felle kritiek of een belangrijke klant deelt je mee dat hij overstapt naar een concurrent van je. Op je werk word je iedere dag geconfronteerd met kleine en grote problemen, uitdagingen en werkdruk. Mensen reageren verschillend wanneer hen zoiets overkomt. Sommige mensen ervaren dergelijke moeilijke situaties als een bedreiging en zijn meteen uit het veld geslagen. Gevoelens van machteloosheid en stress nemen de overhand, omdat ze het idee hebben dat hun handelingsmogelijkheden om iets aan de situatie te doen tekortschieten. Ze vertonen (ineffectief) gedrag als:

Veerkrachtige mensen later daarentegen ander - effectiever - gedrag zien wanneer zij te maken hebben met tegenslagen en veranderingen. Ze:

Dat wil niet zeggen dat veerkrachtige mensen nooit gevoelens van wanhoop of teleurstelling kennen. Zij hebben deze gevoelens net zo goed, maar ze weten dat deze gevoelens deel uitmaken van een (verwerkings)proces en tijdelijk zijn. Ze kunnen ermee dealen. Ze blijven dus positief, sterk en toekomstgericht.

Welke competenties hangen samen met veerkracht?

Beroepen waarbij veerkracht een belangrijke vaardigheid is

Geen enkele functie is vrij van stress of vervelende gebeurtenissen. Om optimaal te kunnen presteren is mentale veerkracht daarom voor vrijwel elk beroep in meer of mindere mate belangrijk. Sommige beroepen zijn echter dermate mentaal belastend dat een goede veerkracht onmisbaar is. Denk aan beroepen als:

Karel en Anna werken allebei als verkoopleider bij een grote retailorganisatie. Het gaat al tijden niet goed met de winkelketen en er moet gereorganiseerd worden. Tijdens een personeelsbijeenkomst horen Karel en Anna dat hun baan komt te vervallen. Karel zit sinds de mededeling diep in de put. Hij is boos, teleurgesteld en heeft nergens meer zin in. Hij voelt zich krachteloos en verward.

Ook bij Anna is het nieuws van haar ontslag hard aangekomen, maar na een paar slechte dagen richt ze zich weer op de toekomst. Ze ziet in haar ontslag de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een eigen bed & breakfast op het Franse platteland.

Persoonlijke veerkracht verbeteren

Het is goed om je te realiseren dat een gebeurtenis an sich niet goed of fout is. Een situatie wordt moeilijk als jij deze als ‘zeer bedreigend’ labelt en daarnaast je eigen mogelijkheden om de situatie de baas te worden gering acht. Omdat je een fout maakt tijdens een presentatie ben je niet meteen een mislukkeling en je baas zal je niet meteen ontslaan omdat een klant naar de concurrent overstapt. Veerkracht is niet iets ongewoons. Iedereen heeft veerkracht in zich. Het verbeteren van je veerkracht begint ermee dat je zelkennis hebt. Als je jezelf kent, weet je wat je kwaliteiten en valkuilen zijn, tegen welke problemen je aanloopt en op welke momenten je het even niet meer weet. Als je inzicht hebt in je sterke punten en zwakke kanten, kun je toekomstige tegenvallers zelfbewuster en beter het hoofd bieden. Hoe kun je je persoonlijke veerkracht verbeteren?

Je veerkracht verbeteren is niet iets wat je in een dagje doet. Het is een proces dat gekenmerkt wordt door vallen en opstaan. Soms is het verstandig om je in dit proces te laten coachen. Dit kan je leidinggevende of de personeelsadviseur zijn, maar ook een externe coach is mogelijk. Zij kunnen je niet alleen een spiegel voorhouden, maar fungeren ook als klankbord en ondersteunen je wanneer je het moeilijk hebt.

‘Het leven loopt niet altijd zoals je wilt dat het loopt. Het leven is wat het is. Het verschil zit hem in de manier waarop je ermee omgaat.'

Virginia Satir, Amerikaanse psychologe

Teamveerkracht

Meestal werk je niet alleen en maak je onderdeel uit van een team. Omdat je als collega’s elkaar voortdurend beïnvloedt, is de houding van elk individueel teamlid bepalend voor de veerkracht en daarmee het succes van een team.

Leden van veerkrachtige teams:

Je hoeft geen manager te zijn om de veerkracht van je team te bevorderen. Ook als collega speel je hierin een belangrijke rol. De echte veerkracht van een team schuilt namelijk in de positieve interacties tussen alle leden. In de prettige manier waarop ze met elkaar omgaan en samenwerken. Positieve verbindingen versterken namelijk het enthousiasme, de creativiteit en de moed om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die zich dagelijks op de werkvloer voordoen. Door goed te kijken naar wat er speelt, echt aanwezig te zijn en contact te zoeken met al je directe collega’s kun je het beste in anderen naar boven halen. Dat wil niet zeggen dat je geen aandacht moet schenken aan zwakke punten en fouten. Zeker wel, maar de nadruk ligt hierbij niet op het hoe, wat, waarom en wie, maar op het vinden van een mogelijke oplossing van het probleem om herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen. Een dergelijk prettig werkklimaat vergroot ieders mentale veerkracht.

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/veerkracht Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger