Resultaatgericht

Als je resultaatgericht bent, span je je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op, maar houd je de uitgezette lijn voor ogen en pak je door.

Resultaatgerichtheid is een belangrijke soft skill voor een ambitieuze professional.

Wat betekent resultaatgerichtheid concreet?

Stel: je werkt als vertaler bij een klein vertaalbureau. Je krijgt aan het begin van de week een grote vertaalopdracht toegewezen van een belangrijke klant. De deadline voor de vertaling is gesteld op vrijdagmiddag drie uur. Voordat je aan de slag gaat, plan je eerst in hoeveel woorden per dag je moet vertalen om de opdracht af te krijgen. Het halen van de deadline is immers het eerste streven en dat gaat niet zonder een goede planning. Daarnaast wil je natuurlijk dat de vertaalde tekst van een bijzonder goede kwaliteit wordt, zodat zowel de klant als je werkgever tevreden is over je werk. Kortom, je stelt jezelf concrete doelen. Daarbij wil je jezelf bovendien altijd overtreffen. Bijvoorbeeld omdat je zo doelgericht werkt dat je de opdracht al op donderdag aan de klant kan overhandigen.

Resultaatgerichtheid wil ook zeggen dat je blik is gefocust op wat uit je handen komt: het resultaat. De wijze waarop iets tot stand komt is minder belangrijk voor jou. Zaken als het maken van een planning en het doorlopen van een stappenplan dienen slechts als instrumenten om het eindresultaat in de beschikbare tijd binnen te slepen. Daarom maak je tijdens het vertalen gericht pragmatische en efficiënte keuzes, bijvoorbeeld door het raadplegen van een goede internetbron waar je het snelst de benodigde informatie kunt vinden. Je werkt daarnaast accuraat en stopt niet voordat je je doel of resultaat hebt behaald. Op deze manier presteer je immers sneller en beter.

Niet alleen op je werk kun je resultaatgericht zijn. Je kunt ook jezelf concrete doelen stellen ter verbetering van een sociale vaardigheid of andere persoonlijke eigenschap. Bijvoorbeeld: je wilt je flexibeler opstellen tegenover je collega’s en meer discipline ontwikkelen. Of je zet je actief in voor een gezellige sfeer in je team.

Resultaatgericht werken als competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie resultaatgericht werken (of: resultaatgerichtheid) staat op vrijwel elke lijst met algemene competenties.

Welke competenties komen hierbij kijken?

 • Doorzettingsvermogen. Je zet door om het gestelde resultaat te behalen.
 • Analytisch inzicht. Je bedenkt oplossingen waarmee je snel en gericht op je doel afgaat.
 • Accuraat. Je werkt zorgvuldig: wat je produceert moet van een kwalitatief hoogstaand niveau zijn.
 • Besluitvaardig. Je neemt regelmatig vlotte en heldere besluiten.
 • Durf. Je weet wat je wilt en benut allerlei (risicovolle) methodes die je doel dichterbij brengen.

Bij welke beroepen heb je deze competentie nodig?

Denk met name aan beroepen waarbij je veel verantwoordelijkheid hebt, en waarin je regelmatig in korte tijd hoge prestaties moet leveren die zichtbaar of meetbaar zijn voor je omgeving. Bijvoorbeeld:

Resultaatgericht als kernkwaliteit

Volgens het model van de kernkwaliteiten en kernkwadranten kan resultaatgerichtheid net als elke kwaliteit doorslaan naar een valkuil. Je bent dan te resultaatgericht en anderen zien dat als een slechte eigenschap. Jouw uitdaging is om dat te voorkomen. Als resultaatgericht een kernkwaliteit van je is, dan kun je daarbij ook allergieën hebben en je ergeren aan bepaald gedrag van anderen.

Wat is de valkuil van resultaatgericht?

Vaak hebben resultaatgerichte mensen een sterke prestatiedrang. Ze willen alles zo perfect mogelijk doen. Om deze reden zijn zij goed in het motiveren van zowel zichzelf als anderen. Dat is prima, zolang de lat maar niet te hoog wordt gelegd. Ben je eenzijdig gefocust op bijvoorbeeld carrière maken of hogere verkoopcijfers, dan kun je gefrustreerd raken zodra dit doel niet binnen de door jezelf gestelde termijn wordt gehaald. Hiervan heb niet alleen jij last: ook je omgeving lijdt er onder. Je kunt hier zelfs een burn-out of een ongezonde hoeveelheid stress van krijgen. Bovendien kan deze vorm van resultaatgerichtheid doorschieten naar het bekende ‘met de ellebogen werken’ en het over lijken willen gaan. Vooral bij beroepen in de commerciële sector is een dergelijke houding verleidelijk of wordt deze zelfs aangemoedigd.

Niettemin zijn er enkele risico’s verbonden aan een doorgeslagen ambitie. Allereerst word je niet gewaardeerd door je omgeving, omdat je eigenwijs en eerzuchtig overkomt. Collega’s zullen je eerder als een bedreiging zien die ze uit de weg moeten ruimen, dan een persoon van vlees en bloed met wie je kunt samenwerken. Bovendien creëer je een opgefokte sfeer op je werk, die bij iedereen stress en onrust teweeg brengt.

Wat zijn jouw uitdagingen of leerdoelen?

Als je op de juiste manier resultaatgericht werkt, dan laat je je niet van de wijs brengen door lastige omstandigheden, tijdsdruk of tegenwerking. Je houdt je per definitie vooral bezig met het eindresultaat. Uitgebreid analyseren van alle (kleine) tegenvallers die je op de weg tegenkomt, is er niet bij. Je blijft dus evenwichtig en kunt zowel je eigen persoon als je doelen relativeren. Beschuldig jezelf niet eindeloos als je tegenvallende cijfers presenteert, maar kijk naar de omstandigheden die ertoe bijdroegen dat het deze maand wat minder ging. Bedenk dat oprechte inzet voldoende is en dat de wereld niet vergaat als je je doelen een keer niet haalt.

Wat zijn je allergieën?

Als je zeer resultaatgericht bent, dan kun je je ergeren aan iemand die remmend werkt en de voortgang vertraagt of belemmert. Bijvoorbeeld iemand die:

 • Uitstelgedrag vertoont en zaken voor zich uitschuift.
 • Geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn fouten en de schuld afschuift op anderen.
 • Weinig aandacht heeft voor details en kleine foutjes over het hoofd ziet.
 • Weinig focus heeft, zich laat afleiden en zijn zicht op het doel verliest.
 • Weerstand uitoefent tegen verandering.
 • Inefficiënt werkt en tijd, middelen of energie verspilt.
 • Gebrek aan initiatief toont en voortdurend begeleiding nodig heeft.
 • Ongeorganiseerd en chaotisch werkt.
 • Negatief of pessimistisch is.
 • Weinig ambitie of gedrevenheid toont.
Sollicitatiegesprek: resultaatgerichte carrièretijger met zelfverzekerde houding wordt geïnterviewd door twee selecteurs (op de rug gezien)

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je resultaatgericht bent?

Je solliciteert op een functie als resultaatgerichte assistent-uitgever. Wat zouden ze daarmee bedoelen? Je werkt als uitgever met concrete commerciële doelstellingen. Leuke ideeën van auteurs zijn altijd van harte welkom, maar je zult moeten toetsen of het wel  bij de doelgroep past en of het idee bijdraagt aan het belang van de werkgever: de beoogde verkoopresultaten. Dat is waarschijnlijk wat ze bedoelen, is de conclusie die je trekt.

Je bent nu nog communicatiemedewerker bij een bekend museum. Je maakt de brochures, zet advertenties uit en begeleidt de totstandkoming van speciale catalogi (bij tijdelijke tentoonstellingen) van het museum. Jouw aanpak is zeer resultaatgericht, zeker voor de branche waarin je werkzaam bent. Bij iedere tentoonstelling bepaalt de directie de doelgroep en een doelstelling voor het aantal bezoekers. Jij zet dan een communicatiestrategie uit om meer dan het beoogde aantal bezoekers naar het museum te krijgen. Het is altijd weer leuk om de verwachtingen te overtreffen, dáár ga je voor. Je zet alles op alles om dat te doen. Ook de verkoopcijfers van die catalogus van die moderne kunstenaar zie jij als feedback op jouw prestatie.

Dit zet je in je sollicitatiebrief en je bereidt het voorbeeld voor volgens de STAR-methode voor je sollicitatiegesprek.

Andere voorbeelden

Verkoper: Als ik bij een klant kom, ben ik helemaal gericht op het binnenhalen van mijn orders. Daarom investeer ik veel in een goede relatie met mijn klant. Ik praat over koetjes en kalfjes, maak een grapje, geef complimentjes en biedt verontschuldigingen aan voor zaken die ik of mijn collega´s fout hebben gedaan. Sommige klanten stuur ik zelfs een kaart vanaf mijn vakantieadres als ik denk dat het helpt bij de aankoopbeslissing. 

Projectmanager: Ik houd bij mijn projecten altijd goed in de gaten wat mijn project moet dóen. Opdrachtgevers verwarren vaak doel en middel. Een voorbeeld: een organisatie wil een nieuwe werkmethode invoeren, die moet zorgen voor lagere kosten. Als projectleider moet ik oppassen dat die werkmethode het doel wordt en de kostenbesparing een bijzaak worden. Ik focus me in zo´n geval op de besparing die het moet opleveren.

Manager: mijn stijl van leidinggeven is erg resultaatgericht. Ik spreek met iedereen SMART-doelstellingen af. Daarbij heb ik zeker aandacht voor de menselijke kant, mijn deur staat altijd over voor vragen en met een goed onderbouwd verzoek voor een opleiding kun je bij mij terecht. Ik ben echter geen leidinggevende met wie je lekker over het weer kunt babbelen.

Voorbeelden van competentiegerichte vragen over resultaatgerichtheid tijdens het sollicitatiegesprek:

 • Welke resultaten heb je het afgelopen jaar bereikt? Wat waren je aanvankelijke doelen? Waarom heb je ze wel of niet gehaald?
 • Beschrijf een situatie waarin je met tegenslag te maken had. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je toch je doel kon bereiken?

Aanbevolen websites

Auteur: Vera van Dijk

Je bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Resultaatgericht