Taakgericht aansturen

Taakgericht aansturen houdt in dat je je medewerkers duidelijke opdrachten geeft en toeziet op de uitvoering ervan.

Wat houdt taakgericht aansturen concreet in?

 • Je geeft een medewerker opdrachten die passen bij zijn functie.
 • Je geeft duidelijk taakopdrachten en je laat blijken wat je van je medewerker verwacht en waarop je hem aanspreekt. 
 • Je geeft instructies over de uitvoering van de taak. 
 • Je maakt duidelijke afspraken over de kwaliteit en de kwantiteit van het te leveren werk. 
 • Je ziet toe op de uitvoering van de taak en grijpt in wanneer dat nodig is.
 • Je hebt regelmatig overleg over het werk om tijdig knelpunten te signaleren en de voortgang te bewaken.

Wanneer gebruik je deze manier van leidinggeven?

Het tegenovergestelde van taakgericht aansturen is mensgericht aansturen. Waar bij een taakgerichte manier van aansturen de nadruk ligt op een tijdige en correcte uitvoering van de taak, gaat bij een mensgerichte aanpak de aandacht vooral uit naar de medewerker. Door hem te motiveren, te stimuleren en te begeleiden probeer je het beste uit hem naar boven te halen.
Bij taakgericht aansturen ligt het accent dus vooral op de uitvoering van de taak en is er sprake van eenrichtingscommunicatie: ik zeg wat ik waar en wanneer wil hebben en controleren. Een valkuil is dat je erg autoritair overkomt en door het gebrek aan persoonlijke aandacht kun je je medewerkers demotiveren.
De kunst is om de stijl te kiezen die past bij de situatie. Eén van de bekendste modellen voor leidinggeven is het model van Situationeel Leiderschap van Hersey en Blanchard. Dit model gaat er vanuit dat je bij iedere medewerker per taak moet bekijken hoe je iemand moet aansturen:

 • Is iemand in staat om de taak te doen? (kunnen)
 • Is iemand gemotiveerd om de taak te doen? (willen)

Uit het model rollen vier verschillende stijlen van leidinggeven die aansluiten bij de mate van bekwaamheid en bereidheid van de medewerker. Volgens het model past een taakgericht aanpak het beste wanneer iemand nog niet bekwaam is, maar wel enthousiast. Denk bijvoorbeeld aan een starter of een herintreder.

Taakgericht aansturen als competentie en soft skill

Taakgericht aansturen is een essentiële leiderschapscompetentie van managers en leidinggevenden. Voor professionals zonder leidinggevende rol is het een belangrijke soft skill.

Welke competenties komen hierbij kijken?

Bij welke beroepen heb je deze competentie nodig?

Denk voornamelijk aan beroepen waarbij je leiding geeft, zoals:

Is deze competentie te ontwikkelen?

Sommige leidinggevenden zijn van nature taakgericht. Ben jij dat niet, dan is er nog geen man overboord; taakgericht aansturen is goed te leren, mits je voldoende kennis hebt van de inhoud van een taak. Er worden vele trainingen en cursussen gegeven die je helpen bij het ontwikkelen van deze competentie. Wil je deze competentie direct in de praktijk brengen, dan kun je beginnen met na te gaan welke resultaten je van je medewerker verwacht. Formuleer deze doelen zo SMART mogelijk. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Vraag vervolgens aan je medewerker of het voldoende duidelijk is. Wil je er zeker van zijn dat hij het ook echt begrepen heeft, dan kun je hem vragen het in eigen woorden samen te vatten. Check vervolgens of de medewerker de geformuleerde resultaten haalbaar vindt. Is dit niet zo, stel ze dan in overleg met de medewerker bij. Informeer regelmatig naar de vorderingen.

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je taakgericht kunt aansturen?

Stel, je hebt je zinnen gezet op de vacature van Manager Inkoop van een landelijke doe-het-zelf-keten. Taakgericht aansturen is één van de kenmerken van de ideale kandidaat. In je huidige baan geef je leiding aan een team van vijf personen, waarvan er twee net zijn afgestudeerd. Hoewel enthousiast, zijn ze niet nog niet bekwaam genoeg om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. In die gevallen geef je veel gedetailleerde instructies; je vertelt uit welke stappen een bepaalde taak bestaat, hoe de stappen moeten worden gezet en hoe de kwaliteit moet zijn. Je ziet toe op de uitvoering van de taak en controleert de resultaten. Dit leg je kort uit in je sollicitatiebrief. Je kunt hiervoor de STAR-methode gebruiken. Bereid je voor op vragen over dit voorbeeld in het sollicitatiegesprek.

Voorbeelden van vragen over taakgericht aansturen tijdens het sollicitatiegesprek

 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je iemand een nieuwe taak moest uitleggen? Hoe heb je dat aangepakt?
 • Heeft een medewerker je ooit te kennen gegeven dat hij er moeite mee had zijn taak te vervullen? Hoe heb je toen gereageerd?
 • Noem eens een actuele kwestie waarvoor je de medewerking van een medewerker wilde hebben. Hoe heb je dit aangepakt?

Aanbevolen websites

 • Als leidinggevende zit je soms met de handen in het haar. Op sommige medewerkers krijg je gewoon geen vat. In deze cursus leer je hoe je als leidinggevende ervoor kunt zorgen dat je medewerkers verder komen. Hoe prikkel je je medewerkers? En wanneer is het nodig om medewerkers te prikkelen?
 • Leidinggeven aan professionals is een mooie, maar ook lastige opdracht. Je bent dienstbaar aan de mensen om wie het gaat. En tegelijkertijd moet je hen aansturen. In deze cursus leer je hoe je er een succes van maakt.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Leidinggeven Stijlen Taakgericht aansturen