Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Draagvlak creëren

Draagvlak creëren

Als manager, maar ook als beleidsmedewerker, adviseur of projectleider, moet je ervoor zorgen dat de beslissingen die je van plan bent te nemen onderschreven worden door de organisatie. Dat wil zeggen dat de rest van de organisatie die beslissingen ook echt accepteert. Dat doe je door draagvlak te creëren.

Wat is draagvlak?

Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die je wilt gaan nemen.

Stel, je bent manager en je vindt dat je afdeling te groot aan het worden is. Je kunt niet meer efficiënt leiding geven, en je vindt dat er een tussenlaag tussen jou en de werknemers gecreëerd moet worden van teamleiders. Die moeten elk een team gaan aansturen. Dat betekent dat alle medewerkers een teamhoofd krijgen en niet meer rechtstreeks onder jou vallen. Dit is een grote organisatorische verandering, die veel mensen treft. Bovendien moet de directie deze verandering ook goedkeuren.

Om deze verandering te laten slagen zonder dat iedereen gaat mopperen of gaat tegenwerken, doe je er als manager verstandig aan je voornemen 'in de week' te zetten. Dat geeft mensen het gevoel dat ze kunnen meedenken, meebeslissen en kunnen wennen aan het idee, zodat de verandering niet als een donderslag bij heldere hemel komt.

Wanneer is draagvlak nodig?

Het creëren van draagvlak is nodig als er grote veranderingen op stapel staan, en vooral als die veranderingen consequenties hebben voor mensen persoonlijk. Bijvoorbeeld als ze een andere leidinggevende krijgen, op een andere manier moeten gaan werken, enzovoort.

Gangbare kwesties waarbij draagvlak van belang is, zijn bijvoorbeeld:

Waarom is het creëren van draagvlak belangrijk?

Het is een menselijke eigenschap om aan het oude vertrouwde en bekende te willen vasthouden. Aanpassingsvermogen is niet de grootste gave van de meeste mensen. Daarom roepen veranderingen vaak weerstand op.

Als mensen in een vroeg stadium worden betrokken bij een verandering, bijvoorbeeld doordat ze inspraak krijgen, of kunnen deelnemen in een implementatieproject, dan bieden ze al snel veel minder weerstand. Op dat moment ontstaat er draagvlak voor de verandering, het plan of het besluit.

Draagvlak creëren is belangrijk om:

Het creëren van draagvlak is ook heel belangrijk als je doelen stelt. Willen doelen haalbaar zijn, dat moeten ze aan een aantal criteria voldoen. Een van die criteria is dat ze acceptabel zijn (de 'A' van SMART- als MAGIE-doelen). Dat wil zeggen dat er draagvlak moet zijn voor de doelstellingen. Stel dat een sales manager zegt: "De doelstelling voor het komende jaar is dat de verkoopcijfers met 20% omhooggaan." De medewerkers moeten daar de redelijkheid van inzien en het ook willen. Anders wordt het doel niet gehaald.

Hoe creëer je draagvlak?

Je kunt op verschillende manieren draagvlak creëren:

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je draagvlak kunt creëren?

Als er in een vacaturetekst in het lijstje functie-eisen staat dat je moet beschikken over organisatiebewustzijn en dat je draagvlak voor veranderingen moet weten te creëren, laat dan in je sollicitiatiebrief of het sollicitatiegesprek aan de hand van een concreet voorbeeld zien dat je dat kunt. Gebruik daarvoor de STAR-methode.

Stel, je bent beleidsmedewerker Milieu bij de gemeente en je bent verantwoordelijk geweest voor de invoering van een ondergronds huisvuilinzamelsysteem. In je brief schrijf je dan bijvoorbeeld: "Het plan voor het nieuwe huisvuilsysteem wekte de nodige weerstand bij bewoners in de wijk. Ik organiseerde een informatiebijeenkomst om de aard van de bezwaren te inventariseren. De bewoners bleken vooral bang voor rondzwervend vuil als de bakken vol waren. We hebben toen het voorstel gedaan dat er twee maal per week een veegwagen door de wijk zou rijden die het zwerfvuil zou meenemen. De grootste bezwaren waren daarmee uit de wereld en de bewoners begonnen de voordelen te zien van nieuwe vuilinzamelsysteem. Het werkt inmiddels naar ieders tevredenheid."

Voorbeelden van vragen over draagvlak tijdens het sollicitatiegesprek:

Aanbevolen websites

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/draagvlak Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger