MAGIE-doelen stellen

MAGIE-doelen bevorderen dat mensen zich identificeren met de doelstellingen. Ze brengen mensen in beweging.

Een MAGIE-doel is:

  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Gecommuniceerd
  • Inspirerend
  • Engagerend

MAGIE-doelen zijn afgeleid van de missie van de organisatie. Ze zijn zo geformuleerd dat:

  • medewerkers zich erin herkennen,
  • duidelijk is wat de voordelen ervan zijn,
  • duidelijk is welke waarden ermee gediend worden.

MAGIE-doelen kunnen verder worden geconcretiseerd tot SMART-doelen, waarin wordt aangegeven welke resultaten wanneer bereikt moeten worden.

Meetbaar

Je moet kunnen nagaan in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is.

Acceptabel

Er moet draagvlak voor de doelstellingen zijn. De medewerkers moeten het willen, anders wordt het doel niet gehaald of beklijft de verandering niet. Je kunt het draagvlak vergroten door mensen actief te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling.

Gecommuniceerd

Een doel is gecommuniceerd als alle betrokkenen het kennen en begrijpen.

Inspirerend

Een doel is inspirerend als medewerkers het zinvol vinden en ze een duidelijk verband zien tussen hun eigen inspanningen en het doel.

Engagerend

Een doel is engagerend als de betrokkenen zich eraan willen en kunnen (ver)binden.

MAGIE-doelen zijn een pijler van leiderschap

Leiderschap is het vermogen om individuen of groepen te inspireren tot een gedeelde visie, en ze daarmee te leiden en beïnvloeden in de richting van een gemeenschappelijk doel

MAGIE-doelen kunnen de organisatie weloverwogen sturen in de richting van een uitdagend en motiverend toekomstbeeld.

Effectieve leiders combineren de betoverende doelstellingen met strategische plannen, die rekening houden met de feitelijke situatie en met kansen en bedreigingen uit de omgeving. Ze hebben inzicht in de sterke en zwakke punten van het team en zorgen ervoor dat de doelen haalbaar zijn.

Aanbevolen website

  • Wanneer is een doel motiverend? - Een doel is motiverend als het aan 8 voorwaarden voldoet. Een hoofdstuk over doelen stellen in een cursus "Mederwerkers Motiveren".

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Leidinggeven Doelen stellen MAGIE-doelen stellen