Prestatiemotivatie ontwikkelen

Prestatiemotivatie is de innerlijke wil om goed te presteren; om doelen te behalen en succesvol te zijn. Deze motivatie hangt samen met de motivatie om falen te voorkomen. De mate waarin iemand prestatiegemotiveerd is verschilt per persoon.

Wat houdt prestatiemotivatie concreet in?

Prestatiemotivatie is de behoefte om succes na te streven minus de behoefte om mislukken te vermijden. Je streven om succesvol te zijn wordt als het ware afgeremd door je behoefte om falen te voorkomen; de sterkste neiging wint. Dit is dus voor ieder persoon anders en deze optelsom bepaalt uiteindelijk hoe sterk je motivatie is om een prestatie te leveren.

Iemand met een hoge prestatiemotivatie:

  • is vaak intrinsiek gemotiveerd. Dat wil zeggen dat iemand van binnenuit geprikkeld wordt om een bepaalde activiteit te ondernemen vanwege het plezier dat hij hieraan beleeft.
  • heeft een voorkeur voor werkzaamheden die een beroep doen op zijn competenties.
  • kiest graag taken die net boven zijn kunnen liggen.
  • ervaart weinig faalangst.
  • is ambitieus en streeft ernaar om iets tot stand te brengen, om de lat hoger te leggen.

Bij mensen met een lage prestatiemotivatie is in de meeste gevallen sprake van angst om te falen. Hierdoor kiezen zij doelen die óf te gemakkelijk (‘Dan lukt het zeker’) óf te moeilijk (‘Dan is het ook geen schande als het me niet lukt‘) zijn. Succes en falen zijn dan niet gerelateerd aan de eigen capaciteiten, maar aan de moeilijkheidsgraad van de taak.

Hoe ontwikkel je prestatiemotivatie bij je medewerkers?

De mate van prestatiemotivatie verschilt per persoon en heeft voor een groot deel te maken met persoonskenmerken die door aanleg en opvoeding zijn gevormd. Met andere woorden: de een is van huis uit meer toegespitst op het neerzetten van goede prestaties dan een ander. Maar voor een deel is prestatiemotivatie ook afhankelijk van het werkklimaat en van de manier waarop je als leidinggevende met je medewerker omgaat.

Om medewerkers te motiveren kun je:

  1. Zorg voor uitdagende doelen. Doelen prikkelen als het ware de motivatie en kunnen tot betere prestaties leiden. Stel de doelen samen met je medewerker op, het functioneringsgesprek is hiervoor een goed moment. Zo wordt hij eigenaar van zijn eigen doel; dit stimuleert iemand meer dan een opgelegd doel. Let op: de doelen moeten voor de werknemer wel haalbaar zijn. Stel je te hoge doelen, dan kan dit tot stress en demotivatie leiden. Dit geldt overigens ook wanneer de doelstellingen te laag zijn.
  2. Formuleer de doelen SMART. Vage en vrijblijvende doelen prikkelen je medewerkers niet om het beste uit zichzelf te halen en leiden daarom niet tot betere prestaties. SMART-geformuleerde doelen doen dit wel.
  3. Geef positieve feedback en heb aandacht voor prestaties. Goede feedback bevat informatie over de effectiviteit, de voortgang en de resultaten van mensen. Door je medewerkers persoonlijke aandacht te geven, weten ze waar ze aan toe zijn. Vooral medewerkers met een lage prestatiemotivatie (dus veel faalangst) kunnen aangemoedigd worden door de bewondering die zij krijgen bij het behalen van een doel.

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Prestatiemotivatie ontwikkelen