Medewerkers ontwikkelen

Misschien wel de leukste taak als leidinggevende: het ontwikkelen van je medewerkers en eventuele stagiaires. Niet alleen zorg je voor een goed loopbaanbeleid en houd je loopbaangesprekken, je zorgt er ook voor dat ze zich ontwikkelen in de uitvoering van hun werk. Dat doe je bijvoorbeeld door het geven van feedback op hun functioneren en het stimuleren van hun sterke punten. Niet als schoolmeester of als betweter, maar als leider op een stimulerende en motiverende manier.

Leidinggeven met feedback

  • Als je leiding geeft, zijn de eisen die aan de manier waarop je feedback geeft veel hoger. De boodschap van een leidinggevende komt immers veel harder aan, dan die van een collega. Wat de baas zegt, kan gevolgen hebben. Feedback van een leidinggevende leg je niet zo makkelijk naast je neer. Geef je slecht feedback, dan demotiveer je je medewerkers. Daarom drie voorbeelden van slechte feedback door een leidinggevende; om van te leren.

Ontwikkelingsgericht delegeren

  • Als leidinggevende delegeer je taken en coach je medewerkers bij de uitvoering. Als je taken delegeert die aansluiten op de leervragen van je medewerkers bied je ze training-on-the-job. Een prima idee als voorbereiding op een carrièrestap, om iemand te prikkelen of als onderdeel van een inwerkprogramma. Zo werk je aan een goed functionerend én gemotiveerd team.

Teamrollen van Belbin

  • Geef je leiding aan een team? De Britse onderzoeker Belbin onderscheidt in zijn teamrolmodel negen verschillende persoonlijkheden (teamrollen), die ieder bijdragen aan een succesvol team. Elke teamrol heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten en daarmee ook zijn eigen ontwikkelpunten. Aan de hand van dit teamrolmodel kun je je eigen team analyseren en nagaan hoe je je medewerkers verder kunt ontwikkelen.

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je je medewerkers kunt ontwikkelen?

Stel, je solliciteert op de functie van projectleider. Van je wordt verwacht dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de medewerkers uit je team. Deze organisatie is ervan overtuigd dat het bedrijf alleen kan groeien als de medewerkers dat ook doen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan opleidingen, cursussen, trainingen en persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP).

In je huidige functie als vestigingsmanager sta je bekend als een coachende leider. Je hebt persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Het opstellen en uitvoeren van een POP is bij jou niet enkel en alleen een plichtmatige handeling die van hogerhand is opgelegd. Iedere maand neem je met elk leidinggevende door of hij daadwerkelijk zijn leerdoelen behaalt. Dat je het goed doet, blijkt uit het feit dat bijna alle leidinggevenden die jij hebt begeleid, nu zelf vestigingsmanager zijn. En daar ben je best een beetje trots op.

Dit verwerk je kort in je sollicitatiebrief. Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan zorg je ervoor dat je een aantal voorbeelden volgens de STAR-methode paraat hebt.

Andere voorbeelden

Manager: Ik ben een groot voorstander van 'een leven lang leren'. En dat hoeft niet te betekenen dat je doorlopend een opleiding volgt. Van vrijwel elke activiteit op het werk kun je wat leren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van feedback of het hanteren van een conflict. Ik creëer een klimaat waarin leren de normaalste zaak van de wereld is en waarin mensen de ruimte krijgen om fouten te maken. Ik vind het dan wel belangrijk dat mensen kunnen aangeven wat ze van hun fouten hebben geleerd.

P&O-adviseur: Sinds twee jaar bieden we onze verkoopmedewerkers die geen diploma hebben, de mogelijkheid om naast hun werk een mbo-diploma te halen. De motivatie van de medewerkers die hieraan deelnemen is enorm toegenomen, ook wordt er in de pauze volop gediscussieerd over de opdrachten die ze krijgen. Dat heeft al enkele goede ideeën opgeleverd voor de verbetering van de werkprocessen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Voorbeelden van competentiegerichte vragen over het ontwikkelen van medewerkers tijdens het sollicitatiegesprek:

  • Wat heb je recentelijk gedaan om ervoor te zorgen dat medewerkers konden werken aan hun persoonlijke of professionele ontwikkeling?
  • Je hebt vast wel eens te maken gehad met een medewerker met motivatieproblemen. Wat heb je toen gedaan? Wat was het resultaat?
Auteurs: Mariëlle de Groot, René Pijlman
Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Medewerkers ontwikkelen