Loopbaanbeleid voeren

Goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van je afdeling of organisatie. Loopbaanbeleid richt zich op de inzet van medewerkers, op hun kwaliteiten en de ontwikkeling van kwaliteiten. Niet alleen om de juiste werknemers in huis te hebben, maar ook om ze te houden.

Waarom is loopbaanbeleid zo belangrijk?

1. Het is goed voor de organisatie
Een succesvolle organisatie is tegenwoordig een flexibele organisatie. Flexibiliteit bereik je door je medewerkers actief en mobiel te houden, talent te laten groeien en op tijd in te grijpen als een medewerker niet naar verwachting functioneert. Door een flexibel personeelsbestand kun je effectief inspelen op veranderingen in de markt.

2. Een tevreden medewerker telt voor twee
Naast een goed salaris en een prettige werksfeer hechten veel werknemers waarde aan goede ontwikkelingsmogelijkheden. Goed loopbaanbeleid zorgt ervoor dat je hieraan gehoor kunt geven en goede medewerkers én kennis binnenboord houdt.

3. De juiste medewerkers op de juiste plek
Loopbaanbeleid geeft richting aan in-, door- en uitstroom van je personeel. Je hebt inzicht in welke type medewerkers je nodig hebt om op korte, middellange en lange termijn je doelstellingen te halen. Het selecteren van nieuwe medewerkers bijvoorbeeld gebeurt dan niet niet op oneigenlijke gronden, maar op basis van rationele en weloverwogen argumenten.

4. De medewerkers doen waar ze goed in zijn
Door actief aan de slag te gaan met loopbaanbeleid dwing je niet alleen jezelf, maar ook de medewerkers tot bezinning op kerncompetenties en ontwikkelmogelijkheden. Dat leidt tot betere prestaties en een grotere tevredenheid van je medewerkers.

5. Het is goed voor de motivatie
Met een loopbaanbeleid stimuleer je medewerkers om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor hun carrière. Juist die autonomie is een belangrijke factor voor de motivatie. En dat bespaart kosten, want gemotiveerde medewerkers beperken het bedrijfsrisico op ziekte en uitval.

Vormen van loopbaanbeleid

De koers die de organisatie vaart bepaalt in de eerste plaats je loopbaanbeleid. Misschien heeft de organisatie behoefte aan innovatieve mensen, of moet de organisatie inkrimpen. Dat heeft grote consequenties voor hoe het loopbaanbeleid eruitziet. Daarnaast spelen de kwaliteit van de huidige werknemers en de ambities van de organisatie en de medewerkers een rol.

Verschillende soorten gesprekken

Om erachter te komen welke acties je moet ondernemen bij welke werknemer, is het noodzakelijk dat je jaarlijks met iedere medewerker een functionerings- en/of beoordelingsgesprek voert. Aanvullend op het functioneringsgesprek kun je ook nog een loopbaangesprek houden. Deze gesprekken vormen een prima basis voor het inventariseren van de specifieke behoefte of wensen van een medewerker en voor het signalen van eventuele behoeften aan extra aandacht of scholing. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken kun je concrete stappen nemen. Daarbij kun je gebruik maken van de volgende personeelsinstrumenten:

Is het het geld en de moeite waard?

Loopbaanbeleid kost niet alleen geld – zoals kosten voor trainingen – maar vraagt ook om investeringen in mankracht en tijd. Het levert de organisatie echter ook het nodige op:

  • Meer productiviteit (omzetverhoging, nieuwe klanten, resultaatgericht werken)

  • Meer kwaliteit (klanttevredenheid, efficiency van werkprocessen)

  • Besparing op werving en selectie (door interne invulling van vacatures)

  • Minder ziekteverzuim

  • Meer tevreden en loyale medewerkers

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Medewerkers ontwikkelen Loopbaanbeleid voeren