Leidinggeven met feedback

Als je leiding geeft, zijn de eisen die aan de manier waarop je feedback geeft veel hoger. De boodschap van een leidinggevende komt immers veel harder aan, dan die van een collega. Wat de baas zegt, kan gevolgen hebben. Feedback van een leidinggevende legt een medewerker niet zo makkelijk naast zich neer. Geef je slecht feedback, dan demotiveer je je medewerkers.

Drie vormen van slechte feedback

Drie fouten worden vaak gemaakt:

  1. Je gedraagt je als een schoolmeester
  2. Je geeft meteen de oplossing
  3. Je blijft te vaag

Fout 1: Je gedraagt je als een schoolmeester

Leidinggevende:

"Ik wil even met je praten omdat je de laatste maanden fouten maakt in je rapportages. Wat ga je daaraan doen?" 

Reactie medewerker:

"Maak ík fouten? Kijk liever naar jezelf. Je hebt zelf je zaakjes niet op orde en nu schuif je mij de zwarte piet toe."  

In het voorbeeld heft de leidinggevende het opgeheven vingertje als een schoolmeester. Hij heeft zijn oordeel klaar en vindt dat de ander maar meteen met oplossingen moet komen. Logische reactie: de medewerker schiet in de verdediging. De leidinggevende plaatst hem voor een voldongen feit en de medewerker kiest de tegenaanval omdat hij geen ruimte krijgt om zijn gedrag toe te lichten. 

  • Oplossing: geef eerst ruimte aan de ander om te reageren. 

2. Meteen naar de oplossing

Leidinggevende:

"Ik wil even met je praten omdat ik het gevoel heb dat het de laatste maanden niet zo soepel loopt. Zal ik je maar wat makkelijkere taken geven?"

Reactie medewerker:

[krijgt tranen in de ogen van kwaadheid]

"Het is ook nooit goed. Nu begin jij ook nog. Ik kan er niets aan doen. Het zijn mijn kamergenoten ... ik kan er niet meer tegen. Zij lopen de kantjes ervan af, schelden me uit voor hielenlikker en haantje de voorste. Mijn taken zijn helemaal niet te moeilijk. Maar jij ziet niet wat er gebeurt!" 

Hoewel de leidinggevende in dit voorbeeld de waarneming bij zichzelf houdt met een ik-boodschap ("ik heb het gevoel") doet hij het positieve effect daarvan teniet door meteen met de oplossing aan te komen. Daarmee geeft hij aan dat hij niet is geïnteresseerd in de oorzaken; hij gaat ervan uit dat de medewerker het werk niet aankan. Geen wonder dat ze kwaad wordt: ze voelt zich machteloos en niet begrepen. 

Oplossing:
  • Geef ruimte om te reageren.
  • Zoek eerst samen naar oorzaken en vraag de ander om voorstellen voor oplossingen. 

3. Vaag blijven

Leidinggevende:

"Ik wil even met je praten omdat ik het gevoel heb dat het de laatste maanden niet zo soepel loopt tussen jou en het werk. Hoe komt dat?" 

Reactie medewerker:

"Hoezo loopt het niet zo lekker? Wat bedoel je precies?"

Leidinggevende:

"Ik zie dat je vaak te laat komt en weer vroeg naar huis gaat. Ik merk dat je minder optrekt met collega's. De afgelopen week heb je niet één keer samen met hen geluncht. Dat deed je voorheen elke dag." 

Reactie medewerker:

"O, bedoel je dat. Nou, daar heb ik wel een reden voor ..." 

De assertieve reactie van de medewerker noodzaakt de leidinggevende om voorbeelden te noemen. Voorbeelden zijn verhelderend en bieden een kapstok voor een effectief vervolg van het gesprek. Over vaagheden kun je geen gesprek voeren.

Oplossing:

  • Geef concrete en specifieke feedback.

In elke stijl van leidinggeven heb je het instrument feedback geven nodig. Hoe beter je het gebruikt, hoe beter je medewerkers gemotiveerd zullen blijven. Als je zelf open staat voor feedback, heb je de kans om je managementvaardigheden te ontwikkelen.

Auteur: Isabelle Langeveld

Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Medewerkers ontwikkelen Leidinggeven met feedback