Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Snel en soepel door het hbo Gemotiveerd blijven voor een opleiding

Gemotiveerd blijven voor een opleiding

Uit de praktijk blijkt: hoe groter je studiemotivatie, hoe groter je slagingskans in het hbo. Motivatie zegt minstens zoveel over je kansen op succes als je gemiddelde eindexamencijfer. Daarom speelt je motivatie ook een belangrijke rol bij bijvoorbeeld een assessment voor toelating tot een opleiding. 

Hoewel veel studenten gemotiveerd beginnen, verliezen ze hun enthousiasme al na een paar maanden. Vaak komt dit doordat het beeld dat ze hadden bij de studie, niet klopt. Het is ook mogelijk dat je jezelf nog niet goed genoeg kent. Oriënteer je daarom eerst goed en zorg dat je de studie begint om de juiste redenen. 

Monica van Winkel, studieloopbaanbegeleider en onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, geeft een voorbeeld van een verkeerde studiekeuze: "Soms denk je dat een probleem bij de competenties ligt, maar is het eigenlijk een geschiktheidsprobleem. Ik sprak laatst bijvoorbeeld met een student bij wie de commerciële adviesgesprekken niet wilden lukken. Hij had al een intake voor een training assertiviteit gedaan, maar daar bleek het probleem niet te zitten. Uit een sterkte/zwakte analyse van hbo-competenties bleek dat zijn sociale vaardigheden ook prima waren. De studieloopbaanbegeleider heeft het over een andere boeg gegooid en is begonnen over studie- en beroepsoriëntatie. Wat denken andere mensen dat geschikt is voor jou? Hoe denk je daar zelf over? Uiteindelijk kwam uit het gesprek dat het beroep financieel adviseur toch niet geschikt was voor hem. Hij is de opleiding leraar basisonderwijs gaan doen en met veel plezier en succes."

Je bent van nature gemotiveerd

Henk Ellen, docent milieutechnologie en studieloopbaanbegeleider aan de hogeschool van Hall Larenstein: "Ik heb het idee dat door probleemgestuurd onderwijs studenten meer gemotiveerd zijn. Vroeger ging het zo dat je eerst een stuk theorie kreeg en vier weken later pas wist waarvoor je dit kon gebruiken. Nu is het andersom. De theorie wordt ingezet om een probleem uit de praktijk op te lossen. Daardoor snappen studenten waarom ze de theorie leren. Dat motiveert."

Leren gebeurt spelenderwijs en meestal zonder dat je er direct voor beloond wordt. Je krijgt toch geen geld of studiepunten voor het lezen van dit artikel? En toch ben je aan het leren terwijl je dit doet. Onderwijsexperts vinden dan ook dat een onderwijsinstelling weinig hoeft te doen om de leergierigheid van studenten te verhogen. In plaats daarvan hoeft ze "alleen maar" te voorkomen dat de studiemotivatie niet de kop wordt ingedrukt door een verkeerde studieomgeving.

Wat vermindert je motivatie? En hoe ga je hiermee om?

Meestal is het studeren zelf niet eens zo vervelend. Het zijn juist alle zaken eromheen, de leeromgeving dus, die je als student zo chagrijnig kunnen maken. Sommige kenmerken van deze leeromgeving kun je veranderen, andere staan helaas vast. De sleutel tot de oplossing van elk motivatieprobleem is:

  1. Je analyseert waar het aan ligt.
  2. Je gaat de dingen veranderen waarop je invloed hebt.
  3. Je accepteert wat je niet kunt veranderen. Ga niet de rest van je studie tegen zaken trappen die buiten jouw macht liggen om ze te veranderen. Jouw hogeschool doet waarschijnlijk wat ze kan om een goede studieomgeving te verzorgen, maar kan niet met elke individuele student rekening houden.

Enkele motivatie-verpesters

Albert van Engelenhoven volgt de hbo-opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Zeeland en zit nu in het laatste jaar: "Zelf wist ik al heel vroeg welke studie ik wilde gaan doen. Ik wist gelukkig wat mijn sterke kanten zijn en waar mijn interesses liggen. Dit gold niet voor al mijn klasgenoten: in het eerste opleidingsjaar stopte de helft, omdat ze de verkeerde opleiding gekozen hadden. Wat overbleef was een groep redelijk gemotiveerde studenten. Op momenten dat ik er niet veel zin meer in had, ging ik op zoek naar carrièremogelijkheden voor na mijn studie. Dat geeft echt een enorme impuls aan je motivatie om verder te gaan met je opleiding. Het zwaarst voor mij was het tweede jaar, omdat ik toen nog geen stage in het vooruitzicht had. De eerstvolgende stage stond pas gepland in de tweede helft van het derde jaar." 

Wat helpt je om gemotiveerd te blijven?

Studieloopbaanbegeleiding helpt je om gemotiveerd te blijven. Praten over motivatieproblemen lucht op. Dit kan ook met andere studenten, maar in die gesprekken ben je het vaak roerend met elkaar eens hoe vervelend de studie is. Dat lost niets op, en straks ga je het nog geloven ook! Bij studieloopbaanbegeleiding kun je ook je klachten kwijt. Het verschil is dat er vervolgens wordt gezocht naar een oplossing.

Monica van Winkel: "Het is belangrijk dat je als student veel feedback krijgt op wat je doet. In het eerste halfjaar van de propedeuse is de studieloopbaanbegeleider dezelfde persoon als de begeleider van het project. Daardoor ziet die docent de studenten vaak en kan meteen als hij een probleem ziet aankomen, de student even apart nemen. Op tijd bijsturen kan voorkomen dat de student het project of de toetsen niet haalt."

Motivatie-verhogers 

Studieloopbaanbegeleiding
Debby Korsten, studieloopbaanbegeleider bij de Academie voor Management en Bestuur van Avans Hogeschool: "Sommige studenten, onder andere minder gemotiveerde studenten, hebben begeleiding nodig. In een gesprek worden hun resultaten besproken en wijs ik ze op hun mogelijk minder gemotiveerde gedrag. 'Wat is de reden van je studieachterstand?' Tijdens dit gesprek krijgt de student de gelegenheid hierop te reageren. Daarna worden er afspraken gemaakt over studievoortgang. In een onderwijsleercontract worden de onderling gemaakte afspraken op papier gezet. De student, de begeleider en directie tekenen het exemplaar. Het persoonlijke contact tussen de begeleider en de student blijkt in de praktijk goed te werken."

Je hoeft het niet alleen te doen

Als hbo'er wordt zelfsturend vermogen van je verwacht. Dit is het vermogen om te reflecteren op je studievoortgang en om deze indien nodig bij te sturen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Schaam je dus niet om hulp van buitenaf te vragen als je zelfsturing even tekort schiet. Je zit in een schoolse omgeving, daarbij passen soms ook schoolse maatregelen (een docent of begeleider die je bij de hand neemt). Bedenk dat veel studenten met motivatieproblemen vaak later prima functioneren in een werkomgeving. Jouw gebrek aan motivatie of zelfsturing hoeft dus helemaal geen karaktereigenschap te zijn waar je nooit meer van af komt. Blijf dus niet hangen in luiheid of zelfverwijt ('ik kan dit niveau niet aan. Ik heb ook geen discipline...'), maar schakel de hulp in van je studieloopbaanbegeleider.

Als de dip te lang duurt

Soms is een motivatieprobleem een signaal dat er iets aan de hand is dat niet "met een schop onder je kont" kan worden opgelost. Misschien dacht je dat je verlost was van je stotterprobleem, maar heb je hier toch een faalangst aan overgehouden voor spreken in het openbaar. Een gesprek met je mentor of studieloopbaanbegeleider kan helpen om dit boven tafel te krijgen en om naar een oplossing te zoeken. Dit geldt ook voor de bekende faalangst en examenvrees. Signaleer deze dingen zo snel mogelijk en zoek begeleiding.

 

Auteur: Erik Weijers

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/soepel-door-hbo/motivatie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger