Persoonlijke SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een methode uit de marketing om de toekomstmogelijkheden van een product in de markt te analyseren. Je kunt het gebruiken om jouw toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt of carrièremogelijkheden bij je huidige werkgever in kaart te brengen.

Zelfonderzoek

Een persoonlijke SWOT-analyse is een vorm van zelfonderzoek, waarbij je nagaat:

 • Wat zijn mijn sterke punten? Waarin onderscheid ik me in positieve zin van mijn concurrenten op de arbeidsmarkt?
 • Wat zijn mijn zwakke punten?
 • Welke carrièrekansen doen zich voor op de arbeidsmarkt?
 • Welke bedreigingen dienen zich aan?

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van sterkten en zwakten. Bedenk daarbij dat het gaat om jouw eigenschappen door de ogen van je (potentiële) werkgever. Verplaats jezelf in zijn positie. Wees niet onnodig bescheiden, maar wees wel eerlijk en realistisch. Als je 'zwakte' te negatief vindt, denk dan aan mogelijke verbeterpunten.

Bij sterke of zwakke punten kun je denken aan:

Carrièrekansen op de arbeidsmarkt kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Economische groei of personeelsschaarste op een bepaald gebied.
 • Een waardevolle combinatie van kennis en vaardigheden waarover jij beschikt.
 • Een functie waarop je een grotere kans maakt dan anderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van je netwerk.
 • Vertrek van getalenteerde collega’s.
 • Outsourcing, fusie, overname, reorganisatie.
 • Een vacature die jou op het lijf geschreven is.

Bedreigingen op de arbeidsmarkt kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Economische recessie.
 • Het verplaatsen van werk naar lagelonenlanden.
 • Toenemende concurrentie door de aantrekkingskracht die een opleiding, bedrijfstak of beroep heeft.
 • Nieuwe getalenteerde collega’s.
 • Outsourcing, fusie, overname, reorganisatie.
 • Veroudering van je kennis en vaardigheden.
 • Gezondheids-/arbeidsgeschiktheidsproblemen.

In een SWOT-analyse neem je alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie, of die bepalend zijn voor jouw toekomstmogelijkheden. In een SWOT-analyse zeg je dus niet: "ik kan ongeveer even goed luisteren als de mensen om mij heen".

Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. Kies de elementen die in de ogen van je (potentiële) werkgever het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn.

Formuleer de elementen zo concreet mogelijk (niet "harde werker", maar "ik zet door als ik problemen tegenkom"). Zorg ervoor dat je in een sollicitatiegesprek bij elk van je sterke punten een concreet voorbeeld kunt noemen.

Het is gebruikelijk de SWOT-analyse weer te geven als een matrix met vier vakken:

KansenBedreigingen 
SterktenZwakten

Waar mogelijk leg je verbanden. Een kans maakt gebruik van je sterke punten. Ga na of je je zwakke punten kunt verbeteren of compenseren.

Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Je gebruikt dan de SWOT-analyse om een carrièredoel te kiezen, terwijl je in het POP aangeeft hoe je dat doel denkt te realiseren.

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Carrière Zelfonderzoek Persoonlijke SWOT-analyse