Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Carrière Zelfonderzoek Persoonlijke SWOT-analyse

Persoonlijke SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een methode uit de marketing om de toekomstmogelijkheden van een product in de markt te analyseren. Je kunt het gebruiken om jouw toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt of carrièremogelijkheden bij je huidige werkgever in kaart te brengen.

Zelfonderzoek

Een persoonlijke SWOT-analyse is een vorm van zelfonderzoek, waarbij je nagaat:

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van sterkten en zwakten. Bedenk daarbij dat het gaat om jouw eigenschappen door de ogen van je (potentiële) werkgever. Verplaats jezelf in zijn positie. Wees niet onnodig bescheiden, maar wees wel eerlijk en realistisch. Als je 'zwakte' te negatief vindt, denk dan aan mogelijke verbeterpunten.

Bij sterke of zwakke punten kun je denken aan:

Carrièrekansen op de arbeidsmarkt kunnen bijvoorbeeld zijn:

Bedreigingen op de arbeidsmarkt kunnen bijvoorbeeld zijn:

In een SWOT-analyse neem je alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie, of die bepalend zijn voor jouw toekomstmogelijkheden. In een SWOT-analyse zeg je dus niet: "ik kan ongeveer even goed luisteren als de mensen om mij heen".

Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. Kies de elementen die in de ogen van je (potentiële) werkgever het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn.

Formuleer de elementen zo concreet mogelijk (niet "harde werker", maar "ik zet door als ik problemen tegenkom"). Zorg ervoor dat je in een sollicitatiegesprek bij elk van je sterke punten een concreet voorbeeld kunt noemen.

Het is gebruikelijk de SWOT-analyse weer te geven als een matrix met vier vakken:

KansenBedreigingen 
SterktenZwakten

Waar mogelijk leg je verbanden. Een kans maakt gebruik van je sterke punten. Ga na of je je zwakke punten kunt verbeteren of compenseren.

Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Je gebruikt dan de SWOT-analyse om een carrièredoel te kiezen, terwijl je in het POP aangeeft hoe je dat doel denkt te realiseren.

Aanbevolen websites

Auteur: René Pijlman

https://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfonderzoek/persoonlijke-swot-analyse Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger