Professionele vaardigheden

Professionele vaardigheden zijn handelingen en gedragingen waar jij bekwaam in bent, die je in staat stellen om je werk goed te doen.

Nuchter denken

 • Rationeel denken wil zeggen dat je gebruik maakt van de rede en logica, het menselijk denkvermogen. Je baseert je op feiten en betrouwbare kennis uit de wetenschap. Je hebt inzicht in oorzaak en gevolg. Je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je hanteert juiste en geldige argumenten om goed onderbouwde conclusies te trekken.
 • Je kunt problemen oplossen: je lost de hindernissen die je in je werk tegenkomt zo mogelijk zelf op, of presenteert een voorstel voor een oplossing aan je leidinggevende.
 • Je neemt weloverwogen besluiten in vier stappen: 1.Het probleem definiëren, 2. Informatie verzamelen, 3. Oordeel vormen en 4. concluderen.

Organiseren

 • Je kunt je eigen werk organiseren: je aan het eind van de dag een lege inbox, de deadlines gehaald, de planning voor volgende week op orde, alle documenten zijn goed terug te vinden in je digitaal archief. Hoe word je zo'n efficiënte professional?
 • Als je organisatietalent hebt, dan slaag je erin dingen daadwerkelijk tot stand te brengen. Plannen blijven niet op de tekentafel liggen of belanden niet in een la, maar jij zorgt ervoor dat ze werkelijk ten uitvoer worden gebracht. Je weet mensen enthousiast te maken en ze mee te krijgen voor je plannen.

Anderen verder helpen

 • Je bent hulpvaardig, begrijpt goed wat een ander nodig heeft en helpt hem graag.
 • Adviseren wil zeggen: iets in een organisatie proberen te veranderen of verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt. Je doet aanbevelingen aan de leiding van de organisatie over hoe zij de macht en middelen waarover zij beschikt het beste kan aanwenden. Je ondersteunt de organisatie met raad en daad.
 • Coachen houdt in dat je een medewerker, collega of team - de coachee of coachees - helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. Als coach help je de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor ben je in staat het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen van de coachees optimaal te stimuleren.

Anderen meekrijgen

 • Wie een charismatische uitstraling heeft, weet anderen te inspireren en te motiveren en krijgt makkelijker en sneller dingen gedaan. Het is een vorm van communicatiekracht die je persoonlijke aantrekkingskracht op mensen versterkt. En het mooie is: charisma is niet een aangeboren talent of karaktereigenschap. Het is een soft skill die iedereen onder de knie kan krijgen.
 • Bij ingrijpende veranderingen werk je aan het opbouwen van draagvlak en zorg je voor ondersteuning en acceptatie van de plannen die je wilt gaan uitvoeren.

Je aandacht richten

 • Focussen betekent eigenlijk 'scherp stellen' en heeft alles te maken met je aandacht richten op waar je mee bezig bent. Dat wil zeggen dat je je aandacht ergens op concentreert. De kunst daarbij is je niet te laten afleiden.
 • Helikopterview wil zeggen dat je in een werksituatie overzicht houdt over het geheel en de details van een vraagstuk, gegevens of project. Je ‘hangt’ als het ware boven een bepaalde situatie en bepaalt van daaruit of vervolgstappen. Je kunt je aandacht naar believen verschuiven van de grote lijnen naar de kleine onderdelen van het grotere geheel en vice versa.
 • In sommige beroepen moet je een vakkundig oordeel over iemand kunnen vellen. Dat doe je door die persoon te observeren: bewust waar te nemen en waarnemingen te registreren.

Je weg vinden in de organisatie

 • Organisatiesensitiviteit is een duur woord voor het hebben van inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt.
 • Je kunt omgaan met weerstand van lastige mensen die tegensputteren en bezwaar maken tegen jouw plannen.
 • Je hebt het vermogen om een visie te ontwikkelen, een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren.
 • Je kunt omgaan met macht, de mogelijkheid om het gedrag van anderen te sturen.

Vernieuwen

 • In sommige banen is het belangrijk dat je innovatief bent en voortdurend bezig bent met vernieuwingen. Het bedrijf waar je voor werkt kan de concurrentie alleen voorblijven als het steeds weer met het nieuwste van het nieuwste komt.

Overeind blijven

 • Je kunt goed omgaan met de werkdruk die jouw functie met zich meebrengt.
 • In sommige beroepen is het belangrijk dat je afstand bewaart ten opzichte van cliënten en hun problemen. Als je je het leed en de problemen van je cliënten te veel aantrekt, wordt het werk erg zwaar. Je neemt de dingen die je meemaakt mee naar huis, waardoor je je niet goed meer kunt ontspannen. De kunst is empathie op te brengen, maar daarin je grenzen te bewaken en een zekere distantie te betrachten.
Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Professionele vaardigheden