Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele vaardigheden Organisatiesensitiviteit

Organisatiesensitiviteit

In vacatureteksten staat bij de functie-eisen nogal eens dat je over 'organisatiesensitiviteit' moet beschikken. Wat is dat precies en hoe ontwikkel je die competentie?

Organisatiesensitiviteit (of: organisatiebewustzijn) is een duur woord voor het hebben van inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt. Als je beschikt over organisatiesensitiviteit, dan houd je niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar heb je ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.

Voelsprieten

Organisatiesensitiviteit is eigenlijk het hebben van 'voelsprieten' voor aspecten als machtsverdeling, besluitvorming en samenwerking binnen een bedrijf of instelling.

Machtsverdeling

In elke organisatie is er sprake van machtsverdeling. De directeur heeft het voor het zeggen, de managers mogen beslissingen nemen binnen hun eigen terrein en de medewerkers voeren uit wat er besloten is. Simpel toch? Toch ligt het vaak ingewikkelder. Je moet rekening houden met een aantal aspecten.

Besluitvorming

Het nemen van besluiten binnen organisaties is niet makkelijk. 'Zoveel hoofden, zoveel zinnen' is niet voor niets een spreekwoord. Bij besluitvorming is het belangrijk dat alle betrokkenen zich gehoord en serieus genomen voelen en dat er draagvlak is voor de beslissing. Vaak zijn de belangen van verschillende partijen tegenstrijdig. Wie beschikt over organisatiesensitiviteit weet hoe hij daarmee om moet gaan om tot een goede, breed gedragen beslissing te komen. De volgende elementen spelen een rol:

Samenwerking

Een laatste aspect waarbij organisatiesensitiviteit een rol speelt, is samenwerking. Om goed te kunnen samenwerken moet je inzicht en aandacht hebben voor de motieven, drijfveren en gevoelens van anderen. Je moet weten hoe je mensen beïnvloedt, hoe je ze motiveert en hoe je conflicten oplost. De tactieken die je hiervoor inzet verschillen bijvoorbeeld met het niveau waarop medewerkers functioneren. Je kunt als manager de portier niet op dezelfde manier opdrachten geven als je doet aan een van je teamleiders. Variëren in stijl van leidinggeven en manier van communiceren is bijvoorbeeld al een uiting van organisatiesensitiviteit.

Als je een team moet samenstellen, bijvoorbeeld voor een project, dan is het belangrijk te zorgen voor balans in dat team. Alleen maar heel praktische mensen opnemen kan ertoe leiden dat de grote lijnen niet in de gaten worden gehouden, en alleen maar denkers in je team zetten leidt tot mooie modellen, maar niet tot een concreet product. Om dat van te voren te doorzien heb je organisatiesensitiviteit nodig.

Wanneer is organisatiesensitiviteit belangrijk?

Het hebben van organisatiesensitiviteit is belangrijk voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt binnen zijn werk. Verantwoordelijk zijn betekent dat je je ervan bewust bent dat je je werk naar behoren moet uitvoeren en dat dat tot nut is voor de rest van de organisatie. Vooral als je je bewust bent van dat laatste, en ook moeite doet om zaken met het oog op het functioneren van het hele bedrijf te verbeteren, beschik je over organisatiesensitiviteit.

Wie organisatiesensitiviteit bezit, heeft meer kans om op te vallen bij de baas en vergroot daarmee zijn carrièrekansen.

Valt organisatiesensitiviteit te leren?

Ja, deze competentie valt te leren als je moeite doet om te begrijpen hoe een organisatie werkt. Daartoe kun je de volgende dingen doen:

Voor welke beroepen is organisatiesensitiviteit nodig?

... en eigenlijk voor iedereen die promotie wil maken en/of een aangename en verantwoordelijke medewerker wil zijn.

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je organisatiesensitiviteit bezit?

Als organisatiesensitiviteit als functie-eis in een vacaturetekst genoemd staat, toon dan in je sollicitatiebrief of het sollicitatiegesprek aan dat daarover beschikt door concrete feiten en voorbeelden te geven. Gebruik daarvoor de STAR-methode.

Stel dat je solliciteert naar de functie van communicatiemedewerker. Schrijf dan bijvoorbeeld: "In mijn baan als voorlichter bij een onderwijsinstelling heb ik zowel de interne als de externe communicatie verzorgd. Het bracht wel eens vraagstukken met zich mee over wat er wel en niet naar buiten kon worden gebracht. Ik vond het belangrijk om mensen buiten de instelling zo open mogelijk te informeren, maar ik moest er soms wel mijn best voor doen om ervoor te zorgen dat het management niet alleen wollige en opgeklopte taal naar buiten zou brengen. Ik deed er allerlei moeite voor om ze van het nut van openheid te overtuigen. Uiteindelijk hebben de voorlichtingsbrochures een heel hoge publiekswaardering gekregen. Daar ben ik trots op."

Een ander voorbeeld. Je solliciteert op een functie van technisch accountmanager. Leg dan bijvoorbeeld uit hoe je omgaat met de verschillen tussen klanten en technici. "Ik heb ervaren dat er vaak een kloof zit tussen wat klanten willen en wat technici voorstellen. In mijn vorige baan heb ik dat vaak opgelost door een kort project te starten waarin een prototype gebouwd werd van het gewenste product. Daar waren zowel de klant als een paar technici bij betrokken. Ik moest de manager van die technici wel eens overtuigen dat zo'n project nodig was en dat daar dus technici voor vrijgemaakt moesten worden, maar meestal lukte dat. De resultaten werden zo veel beter. Dat betekende meer tevreden klanten, maar ook meer plezier bij de technici omdat ze zagen waar ze het voor deden."

Voorbeelden van vragen over organisatiesensitiviteit tijdens het sollicitatiegesprek:

Aanbevolen website

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/organisatiesensitiviteit Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger