Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele vaardigheden Afstand bewaren

Afstand bewaren

In sommige beroepen is het belangrijk dat je afstand bewaart ten opzichte van cliënten of materie. Als je je het leed en de problemen van je cliënten te veel aantrekt, wordt het werk erg zwaar. Je neemt de dingen die je meemaakt mee naar huis, waardoor je je niet goed meer kunt ontspannen. De kunst is empathie op te brengen, maar daarin je grenzen te bewaken en een zekere afstand te bewaren.

Synoniem: distantie

Wanneer is afstand bewaren belangrijk?

Vooral in beroepen waar je te maken hebt met cliënten die in zekere zin afhankelijk van je zijn, is het zaak om op een professionele manier afstand te kunnen bewaren. Dat betekent niet dat je moet gedragen als een emotieloze koele kikker. De cliënt vraagt juist van je dat je goed luistert, en dat je met hem of haar meevoelt (empathie). Maar het is zowel voor de cliënt als voor jezelf belangrijk dat je grenzen trekt in de empathie die je toont. Waarom is dat zo?

Gerelateerde eigenschappen

Bij welke beroepen is afstand bewaren nodig?

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je afstand kunt bewaren?

Stel, je solliciteert als schuldhulpverlener bij een organisatie voor maatschappelijk werk. Je zult daar te maken krijgen met gezinnen, veelal met jonge kinderen, die grote geldproblemen hebben. Ze zijn door schulden aan de grond geraakt en ze dreigen uit hun huis te worden gezet. De vorige medewerker zit ziek thuis met een burn-out, omdat hij het leed, met name van de kinderen uit de gezinnen, niet meer aan kon zien. Hij ging zo ver dat hij 's avonds, na zijn werk, voedselpakketten stond uit te delen bij de voedselbank en dat hij twee van zijn cliënten af en toe geld uit eigen zak toestopte. Het was hem duidelijk niet gelukt genoeg afstand te bewaren.

Hoe toon jij aan dat jij wel voldoende afstand kunt bewaren in deze functie?

Afstand bewaren doe je voornamelijk door grenzen te stellen.

In je sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek zul je met voorbeelden moeten komen waaruit blijkt dat je in staat bent grenzen te trekken. Benoem hoe je je opstelt in contacten met cliënten, en geef voorbeelden van hoe je je uit een lastige situatie hebt gered. Gebruik de STAR-methode voor het beschrijven van dit soort voorbeelden.

Andere voorbeelden

Voorbeelden van vragen over afstand bewaren tijdens het sollicitatiegesprek:

Afstand bewaren kun je leren

Afstand bewaren is een vaardigheid die je kunt leren. Train jezelf daarvoor in de volgende vaardigheden:

Mensen die van nature een meer observerende persoonlijkheid hebben, vinden het makkelijker afstand te bewaren dan mensen die liever de rol van helper op zich nemen.

Valkuil: ik stond erbij en ik keek ernaar

Er kunnen zich situaties voordoen waarin afstand bewaren niet of nauwelijks moreel aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld als het welzijn van kinderen in het geding is, of als er concreet gevaar dreigt voor iemand. Je gevoel zal zeggen dat jíj degene moet zijn die moet ingrijpen. Maar probeer dan niet zelf de problemen op te lossen, maar vraag hulp bij de instanties of mensen die professioneel de aangewezenen zijn.

Aanbevolen websites

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/afstand-bewaren Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger