Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij

Met welke voorlichting en maatregelen kunnen scholen overgewicht bij kinderen tegengaan? Wat is de rol van opa en oma als hun kleinkind in een pleeggezin terecht komt? Worden zij nog bij de opvoeding betrokken en in hoeverre? Bij de hbo-opleiding Pedagogiek staan kwesties rond de opvoeding centraal. Je leert hier hoe je ouders, kinderen, leerkrachten en feitelijk iedereen die betrokken is bij de opvoeding, moet begeleiden en ondersteunen.

Bij de hbo-opleiding Psychologie leer je door observatietrainingen, workshops, en stage hoe je mensen praktisch moet begeleiden, coachen, trainen, en adviseren. Daarnaast doe je uiteraard veel theoretische kennis op over psychologische ziektebeelden en gedragsafwijkingen, bijvoorbeeld via modules als Klinische Psychologie en Psychopathologie.

Social Work is een brede bacheloropleiding met verschillende majors (specialisaties) die per hogeschool variëren.

Tijdens de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) leer je om op een sociale en vanuit een pedagogische manier hulp te verlenen aan jeugdigen en volwassenen met problemen. Tijdens je studie specialiseer je je meestal in een bepaalde doelgroep, zoals verslaafden, gehandicapten of ouderen.

De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) leidt je op voor het beroep van maatschappelijk werker. Als mensen zich niet zo goed kunnen redden in de maatschappij, kun jij ze als maatschappelijk werker helpen. Je kunt problemen tegenkomen op het gebied van huisvesting, ouderdom, eenzaamheid, geld, werkloosheid, verslaving, gezin, relatie, school en dergelijke.

Tekenen, schilderen, met klei werken, muziek maken, dansen en zingen. Als je de hbo-opleiding Creatieve Therapie wilt gaan doen, moet je creatief zijn aangelegd. In de opleiding leer je hoe je mensen met psychische problemen met behulp van kunstzinnige middelen als tekeningen of rollenspelen kunt helpen.

'De maatschappij, dan ben jij!' Dat geldt hopelijk voor veel mensen, maar zeker voor mensen die voor de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) kiezen. In deze opleiding leer je je inzetten voor verschillende groepen in de samenleving. Je leert hoe je mensen motiveert, begeleidt en activeert.

In de hbo-opleiding Kunstzinnige Therapie leer je hoe je mensen helpt om te gaan met hun problemen via kunstzinnige uitingen of ondersteunt in hun genezingsproces. De opleiding kent drie afstudeerrichtingen: beeldend, muziek en spraak & drama (bij voldoende aanmeldingen). Bij de beeldende richting wordt gewerkt met tekeningen, schilderingen en boetseerwerk. Bij muziektherapie wordt gewerkt met koorzang, stemoefeningen, instrumenten, ritme en beweging. De opleiding is vergelijkbaar met Creatieve Therapie. Het grote verschil is dat Kunstzinnige Therapie werkt vanuit een antroposofische benadering. Je kunt de opleiding alleen aan de Hogeschool Leiden volgen.

De hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werker leidt je op tot geestelijk werker. Tijdens de opleiding staat niet alleen de beroepspraktijk van een pastoraal werker centraal, maar ook je persoonlijke groei in zowel spiritueel als professioneel opzicht. Je krijgt vakken als Bijbelwetenschappen, ethiek, kerkgeschiedenis en psychologie. Verschillende hogescholen bieden deze opleiding aan.

De mbo-4-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang bestaat niet meer. In plaats hiervan kun je de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker volgen.

De mbo-4-opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg bestaat niet meer. In plaats hiervan kun je de mbo-4-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker volgen.

Tijdens de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je hoe je cliënten met een complexe of meervoudige beperking begeleidt en verzorgt. Die beperking kan verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk zijn of een combinatie daarvan. Sommige cliënten hebben naast hun verstandelijke beperking ook gedragsproblemen. Je begeleidt cliënten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opvoeding, persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk. Daarnaast verricht je verpleegtechnische handelingen, zoals het verschonen van een verband.

In de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je hoe je mensen met meervoudige problemen tijdelijk of langdurig begeleidt en ondersteunt. De mensen die je helpt zijn bijvoorbeeld asielzoekers, verslaafden, mishandelde vrouwen of dak- en thuislozen. Tijdens de opleiding wordt daarom aandacht besteed aan de psychologie van verschillende doelgroepen en hun leefsituatie. Je leert hoe je deze mensen kunt helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen of vervangende woonsituatie.

Waarom hebben sommige kinderen concentratieproblemen? Waarom doen zich in bepaalde leeftijdsfasen meer problemen voor dan in andere? Hoe uit autisme zich? Hoe behandel je een kind met ADHD? In de universitaire opleiding Pedagogische Wetenschappen verdiep je je in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je leert hoe zij zich sociaal, emotioneel en cognitief ontwikkelen en maakt kennis met de problemen die hierbij kunnen ontstaan en hoe je deze kunt behandelen. Pedagogische Wetenschappen kun je aan zeven universiteiten volgen.

Wat maakt mensen depressief of agressief? Wat is de rol van biologie in het gedrag? Hoe komt het dat kinderen moeiteloos een taal leren? In de universitaire opleiding Psychologie bestudeer je het menselijk gedrag en denken van mensen op een wetenschappelijke manier. Je leert hoe je menselijk gedrag kunt bestuderen, begrijpen en beïnvloeden. Je kunt Psychologie zowel voltijds als deeltijds volgen aan verschillende universiteiten. Ook de Open Universiteit – de universiteit die gespecialiseerd is in afstandsonderwijs – biedt de opleiding aan.

Waarom belanden bepaalde groepen jongeren in de criminaliteit? Welke trends en oorzaken zijn zichtbaar rondom migratievraagstukken? Wat zijn de oorzaken van sociale ongelijkheid tussen mensen en wat is daaraan te doen? Sociologie is de studie van hoe mensen met elkaar samenleven, van sociale verschijnselen en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen door het gedrag van de mens, maar ook door politieke invloeden en technologische veranderingen zijn binnen de samenleving continu ontwikkelingen gaande. In de universitaire bachelor Sociologie leer je deze ontwikkelingen op een wetenschappelijke manier te bestuderen. Je onderzoekt onder meer hoe deze ontwikkelingen kunnen ontstaan, waarom ze ontstaan en hoe je beleidsoplossingen bedenkt om ze te beïnvloeden.

In de mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang leer je hoe je dagelijkse opvang biedt aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen door leuke en nuttige activiteiten te organiseren die passen bij hun leeftijd. Tijdens de opleiding leer je ook omgaan met kinderen die gedragsproblemen of een handicap hebben en met kinderen die chronisch ziek zijn. Met deze opleiding kun je later gaan werken bij een kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang of op een peuterspeelzaal.

In de mbo-4-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leer je te werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die te maken hebben met psychische, sociale of gedragsproblemen. Door hun problemen wonen deze kinderen of jongeren in een instelling of volgen ze dagbehandeling. Je leert hoe je deze kinderen en jongeren opvangt en begeleidt en hoe je hen kunt helpen bij de inrichting van hun dagelijkse leven. Ook leer je hoe je kunt bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij hun plek in de maatschappij weten te vinden. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol en daarom leer je ook hoe je hun ouders en/of verzorgers bij het proces betrekt.

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij