Mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

In de mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang leer je hoe je dagelijkse opvang biedt aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen door leuke en nuttige activiteiten te organiseren die passen bij hun leeftijd. Tijdens de opleiding leer je ook omgaan met kinderen die gedragsproblemen of een handicap hebben en met kinderen die chronisch ziek zijn. Met deze opleiding kun je later gaan werken bij een kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang of op een peuterspeelzaal.

Wat kun je ermee worden?

Met een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op zak kun je gaan werken bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal. Functies die je kunt uitoefenen zijn:

 • Pedagogisch medewerker
 • Groepsleider
 • Peuterwerker

Ook kun je als gastouder aan de slag. Dit kan alleen als je bent ingeschreven bij een gastouderbureau en voldoet aan de wettelijke criteria die voor het gastouderschap gelden.

Wat is het carrièreperspectief?

Wat je doet als leid(st)er kinderopvang hangt onder andere af van de leeftijd van de kinderen met wie je werkt. Ben je na een paar jaar toe aan een nieuwe uitdaging, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om met een andere leeftijdsgroep te werken. Ambieer je een leidinggevende functie, dan kun je cursussen volgen. Als leidinggevende van een kinderopvang begeleid je het personeel en ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de kinderopvang. Zo ben je het aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en verzorgers, voer je het wachtlijst- en plaatsingsbeleid uit, houd je introductiegesprekken, ontwikkel je samen met andere leidinggevenden het pedagogisch beleid en ben je verantwoordelijk voor de personeelsplanning.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Communicatieve vaardigheden. Naast de kinderen heb je ook veel contact met ouders en collega's. Je kunt je zowel op kindniveau als in het contact met volwassenen goed uitdrukken. Je spreekt helder en kunt goed luisteren. Je rapporteert over alle kinderen in een kindvolgsysteem of andere rapportage. Dat betekent dat je goed moet bijhouden of alle kinderen voldoende aan bod komen.
 • Creativiteit. Knutselen, spelletjes spelen, dansen, toneelspelen, de natuur in. Door een juist daginvulling moet je er voor zorgen dat de kinderen zich niet gaan vervelen. Je stemt de activiteiten af op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen.
 • Inlevingsvermogen. Een kind van acht jaar vindt andere dingen leuk dan een kind van drie. En een kind van vier jaar is met andere dingen bezig dan een kind van elf. Om goed op de verschillende doelgroepen aan te kunnen sluiten, moet je je kunnen inleven in wat kinderen leuk vinden en wat hen bezighoudt.
 • Organisatietalent. Kinderopvang gebeurt volgens een dagindeling die je samen met je collega’s en leidinggevende opstelt. Om ervoor te zorgen dat de dag volgens de planning verloopt, moet je goed kunnen plannen en organiseren. Je moet de kinderen structuur kunnen bieden, maar tegelijkertijd heb je ook een flinke dosis flexibiliteit nodig wanneer dat nodig is. 
 • Samenwerken. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de kinderen die in jullie groep zitten. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, maak je samen afspraken, stel je samen een taakverdeling op en geef je elkaar feedback wanneer dat nodig is. 
 • Zelfstandigheid. Je staat altijd met collega's op een groep, maar je hebt vaak ook even alleen de verantwoordelijkheid. Zelf beslissingen kunnen nemen is dan belangrijk: ga ik de luier verschonen van Tom of help ik eerst Vera op het toilet?
 • Betrokkenheid. Je vindt het leuk om dagelijks met de kinderen bezig te zijn, ook als ze druk zijn, veel lawaai maken tijdens het spelen of veel aandacht en verzorging nodig hebben.
 • Verantwoordelijkheid. Ouders vertrouwen jou hun kostbaarste bezit toe. Het is belangrijk dat je de verantwoordelijkheid voor de kinderen serieus neemt.

Hoe lang duurt de opleiding?

De beroepsopleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang duurt drie jaar. Je kunt de opleiding op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (bol) en via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Volg je de bol-opleiding dan ga je de hele week naar school. Praktijkervaring doe je op tijdens je stage die je volgt bij een erkend leerbedrijf. Minimaal 20% van je opleiding bestaat uit stage. Je kunt ook werken en leren combineren, dan kies je voor de bbl-opleiding. 60 tot 80% van je studietijd leer je op je werkplek. Voor de theorie ga je naar school.

Vrijstellingen

Soms is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen, bijvoorbeeld als je over veel (vrijwilligers)ervaring beschikt. Je moet dan een EVC-procedure doorlopen. Tijdens dit traject wordt getoetst of je al elders een aantal competenties hebt verworven die in de studie aan bod komen.

Wat doe je tijdens de opleiding?

De mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is een competentiegerichte opleiding. Op school en tijdens je werk of stage werk je aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep.
De opleiding bestaat uit een basis-, een profiel- en een keuzedeel.

Basisdeel

Deze basis is gelijk voor alle opleidingen in het domein Pedagogisch Werk: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.
Het basisdeel bestaat uit:

 • een algemene basis: vakken als taal, rekenen en burgerschap
 • een beroepsgerichte basis: het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling en werken aan je kwaliteiten en deskundigheid.

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen. Bij Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 richt je je op het opvoeden en ontwikkelen van kinderen in de kinderopvang. Je leert onder meer hoe je kinderen moet verzorgen en hoe je ze kunt helpen bij dagelijkse dingen als eten en drinken. Maar je leert ook hoe je kinderen kunt begeleiden in het zelfstandig worden. Belangrijk is dat je leert hoe je kinderen een veilige omgeving kunt bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast leer je hoe je kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Hiervoor bedenk je bijvoorbeeld activiteiten die je met kinderen kunt doen.

Keuzedeel

Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 • je kennis verbreedt
 • je kennis verdiept
 • je beter doorstroomt binnen het mbo

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s of certificaten:

 • een vmbo-diploma
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo 
 • een diploma van een verwante mbo-3-opleiding

Wil je de bbl-variant doen, dan moet je daarnaast relevant werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Je kunt zelf solliciteren bij bedrijven of instellingen, maar je kunt ook bij het ROC informeren naar waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en een leerbedrijf. Een intakegesprek maakt bij de meeste ROC’s deel uit van de toelatingsprocedure. Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je in sommige gevallen een schakelcursus volgen om je deficiënten (tekortkomingen) weg te werken.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Kun je goed zelfstandig werken, maar ben je ook een teamplayer?
 • Werk je graag met kinderen? 
 • Houd je van afwisseling? 
 • Ben je geduldig en flexibel? 
 • Ben je creatief? 
 • Kun je goed plannen en organiseren? 
 • Kun je je inleven in kinderen? 
 • Heb jij overwicht?
 • Wil je van opvoeden je beroep maken?

Heb je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoord, dan is de mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang wellicht iets voor jou. Oriënteer je verder op deze opleiding, bijvoorbeeld door naar een open dag te gaan. Misschien biedt het ROC van jouw keuze ook een meeloopdag aan. Tijdens een meeloopdag ‘loop’ je een dag mee met een leerling van de opleiding die jij misschien wilt gaan volgen. Op deze manier zie je precies wat een opleiding inhoudt, hoor je ervaringen van leerlingen en proef je de sfeer van de locatie. Voor informatie over mogelijke meeloopdagen neem je contact op met het ROC van je keuze.

Welke vervolgopleidingen sluiten op deze opleiding aan?

Wil je hierna nog doorstuderen, dan kun je denken aan de hbo-opleidingen:

Aanbevolen websites

 • Op YouChooz, een informatieve site over beroepen en opleidingen in welzijn en gezondheidszorg, vind je meer informatie over de mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang.
 • Op zoek naar een stage of leerbaan? Op Stagemarkt vind je een overzicht van erkende bedrijven die een stagiair zoeken of een bbl-plek hebben.
Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij Mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang