Verantwoordelijkheid nemen

Je carrière- en promotiekansen worden aanzienlijk groter als je je verantwoordelijk opstelt in je werk. Verantwoordelijke werknemers zijn een zegen voor leidinggevenden. Werknemers die zich verantwoordelijk opstellen nemen hun werk serieus, zijn betrouwbaar en zetten zich in voor de kwaliteit van hun werk. Ze houden daarbij het belang van de organisatie scherp in het oog. Ze zullen door hun opvallende inzet sneller voor promotie in aanmerking komen. Verantwoordelijkheid nemen is een van de belangrijkste soft skills waarmee je je ambities kunt verwezenlijken.

SupermanER-doelen

Medewerkers die zich verantwoordelijk opstellen, stellen zich de volgende vragen om tot een betere kwaliteit te komen:

  • Wat loopt er mis?
  • Wat kan er beter?
  • Wat kan er sneller?
  • Kan dat niet goedkoper?

Dit soort vragen zijn relevant omdat ze betrekking hebben op nastrevenswaardige doelen voor een organisatie, ook wel ER-doelen genoemd. Welke organisatie wil nu niet beter, sneller, goedkoper enzovoort opereren? Het is heel fijn als medewerkers zich hard maken voor dit soort doelen. Een medewerker die opvalt door zijn verantwoordelijke gedrag heeft grote kans op promotie. Om dit te kunnen heb je een behoorlijke portie organisatiesensitiviteit nodig.

Opvallen door verantwoordelijk gedrag

Opvallen door verantwoordelijkheid te nemen kun je op verschillende manieren doen.

Breid je functie uit

Door in je huidige functie iets meer verantwoordelijkheden op je te nemen dan die strikt bij je functie horen, verbreed je je functie. Omdat je laat zien dat je meer aankunt en op je neemt dan je huidige functie vereist, wordt de overstap naar een volgende functie vergemakkelijkt. Functieverbreding is overigens een goed middel om te zorgen voor meer diversiteit in je profiel.

Voel je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening

Voor kwaliteit is niet altijd een enorme investering nodig. Nét iets meer doen dan verwacht wordt, kan de kwaliteit van een dienst of product enorm verbeteren. Een glimlachende ober zorgt voor tevreden klanten op het terras. Die ober is wel zelf verantwoordelijk voor die glimlach!

Heb oog voor detail

Oog hebben voor die details en ervoor zorgen dat zaken tot in de puntjes worden afgehandeld betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van een product of dienst. Vaak zit de kwaliteit juist in de details. Ben je programmeur, zorg dan dat de documentatie bij je werk in orde is. Ben je adviseur, kijk dan je adviesrapporten goed na op spel- en taalfouten.

Laat hokjesgeest varen!

Het tegenovergestelde van verantwoordelijkheid is hokjesgeest. Wie voortdurend bezig is met de vraag ‘Hoort deze taak wel tot mijn functieomschrijving?’ bezondigt zich aan hokjesgeest. Dat is niet bevorderlijk voor je carrière, omdat het juist een gebrek aan verantwoordelijkheid toont.

Wees flexibel

Kijk om je heen wat nodig is in de organisatie en heb de flexibiliteit om soms wat extra’s te doen: werk bijvoorbeeld soms een paar uur over om een belangrijke offerte de deur uit te krijgen.

Doe eens wat voor een ander

Soms zie je een collega verzuipen in zijn of haar werk, door drukte, stress of onvermogen. Een helpende hand kan enorm welkom zijn. Je collega uit de brand helpen is verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat er moet gebeuren, maar ook voor het welbevinden van je collega. Reken maar dat die helpende hand niet licht vergeten wordt!

Investeer in maatschappelijke verantwoordelijkheid

Microsofts topman Bill Gates is de rijkste zakenman ter wereld. Maar ook een van de gulste donateurs aan initiatieven in derdewereldlanden. We hebben niet allemaal de portemonnee van Gates. Maar in het klein kan dit soort verantwoordelijkheid betekenen dat je je hard maakt voor vrijwilligersinitiatieven vanuit het bedrijf, je ijvert voor de verkoop van afgedankte bedrijfsinventaris voor een school in een ontwikkelingsland, of zorgt dat jouw bedrijf een maatschappelijk evenement sponsort. Kleine initiatieven zijn minstens zoveel waard als grote!

Wees integer

Als werknemer ben je natuurlijk vooral verantwoordelijk voor het werk dat er gedaan moet worden. Daar word je voor betaald. De doelen van de organisatie staan in principe voorop. Wat wat als je het gevoel hebt dat je integriteit in het gedrang komt door die doelen of door de opstelling van de organisatie? Dan is het van belang dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, en eventueel ook voor anderen. Met name als de gezondheid of het welzijn van anderen in gevaar komt en jij signaleert dat, dan is het wellicht nodig om als 'klokkenluider' op te treden, en misstanden aan de kaak te stellen. Probeer dat altijd netjes te doen, zeker als je niet al je kansen op promotie wilt verspelen ...

Verantwoordelijkheid voor je carrière

Soms belandt je loopbaan op een dood spoor of ben je toe aan een rigoureuze nieuwe stap. Wacht niet tot zich een gelegenheid tot verandering aandient, maar neem zelf initiatief om datgene te gaan doen wat je wil. Overdenk waar je over vijf jaar wilt zijn en neem concrete stappen om dat te bereiken. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen carrière vergroot de kans dat je een baan vindt die je momenten van ‘flow’ zal opleveren en je werkleven zal veraangenamen.

Pas op

  1. Neem niet zomaar allerlei werkzaamheden op je. Je in het wilde weg verantwoordelijk maken voor allerhande taken leidt nergens toe, behalve tot uitputting omdat je te veel om handen hebt. Vraag jezelf telkens af welk doel je voor ogen hebt als je besluit ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. Je hebt ook verantwoordelijkheid voor jezelf en een gezonde manier van carrière maken!
  2. Houd te allen tijde de hiërarchische lijnen in het oog. De extra verantwoordelijkheid die je neemt, moet niet zo ver buiten je functie liggen dat je je ongevraagd op het verantwoordelijkheidsgebied van anderen begeeft. Organisatiesensitiviteit is hierbij belangrijk.

Hoe toon je tijdens een sollicitatie aan dat je verantwoordelijk bent?

Als in de functie-eisen in een vacaturetekst wordt gevraagd om een verantwoordelijke instelling, geef dan in je sollicitatiebrief en tijdens het sollicitatiegesprek zo concreet mogelijke voorbeelden van situaties waarin je je verantwoordelijk hebt gedragen. Gebruik hiervoor de STAR-methode.

Voorbeelden van vragen over verantwoordelijkheid tijdens het sollicitatiegesprek:

  • Heb je wel eens een misstand aan de kaak gesteld? Hoe ben je te werk gegaan?
  • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je de gang van zaken hebt verbeterd. Waarom deed je dat? Wat was het resultaat?

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Opvallen en promotie maken Verantwoordelijkheid nemen