Accuraat

Accuraat of nauwgezet wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert fouten te voorkomen, bent oplettend en ziet erop toe dat de taken binnen je bedrijf grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.

Wat betekent dat concreet?

Als je accuraat bent, probeer je kwaliteit af te leveren. Om deze kwaliteit te garanderen laat je bijvoorbeeld je werk nakijken door anderen om er zeker van te zijn dat alles klopt. Ook heb je haarfijne aandacht voor details en je let minutieus op de kleine dingen in je werk. Je kent de richtlijnen van je bedrijf of organisatie op je duimpje en je voegt je daarnaar. Als collega's je op fouten wijzen of als je deze zelf ontdekt, dan corrigeer je ze prompt.

Carrièretijger als detective, kijkt met pijp in de hand door vergrootglas naar de fijnste detailsJe bent ook accuraat als je bijvoorbeeld een logische ordening in je tijdsplanning weet te maken. Timemanagement en stiptheid dus. Je weet prioriteit te geven aan de belangrijkste taken. Aan iedere taak besteed je voldoende aandacht. Je nauwkeurigheid gaat niet achteruit als je onder druk staat. Je kunt goed met stress omgaan. Al zeuren er twee mensen aan je bureau en is je computer net gecrasht, voor jou is dat geen reden om je werk af te raffelen.

Je bent de ideale medewerker om gegevens, informatie en teksten te controleren voordat ze worden gepubliceerd of vrijgegeven. Je hebt oog voor detail, controleert ze heel secuur en merkt elke fout of onnauwkeurigheid op. Met jouw oplettendheid is het eindproduct nagenoeg foutloos, nadat jouw correcties zijn aangebracht.

Accuratesse als competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie accuratesse (of: nauwgezetheid) staat op menige lijst met algemene competenties.

Welke ondersteunende competenties en kwaliteiten komen hierbij kijken?

 • Discipline. Je houdt je aan de regelgeving en normen van je werkgever. Je ziet erop toe dat deze ook door je omgeving worden nageleefd.
 • Anticiperen. Met een vooruitziende blik kun je toekomstige problemen of misstappen voorkomen.
 • Resultaatgericht. Wie goede resultaten wil behalen, zal ook nauwkeurig werken. Slordigheid vermindert immers de kans op succes.
 • Verantwoordelijkheid. Je wilt kwalitatief hoogstaand werk afleveren omdat je weet dat er veel van afhangt. Je bent medeverantwoordelijk voor de prestaties van je organisatie of bedrijf. Een ongeordende werkwijze heeft een negatieve invloed hierop.
 • Betrouwbaar: je houdt je stipt aan je afspraken en komt je toezeggingen en beloftes na.

Beroepen waar je deze competentie bij nodig hebt

Natuurlijk zal accuratesse bij de meeste functies van belang zijn. Maar accuraatheid is een extra belangrijke competentie in verantwoordelijke beroepen die vragen om een hoge mate van zorgvuldigheid. Denk bijvoorbeeld aan het werk van een:

In dergelijke beroepen is accuratesse een hard skill, in vele andere beroepen een relevante soft skill.

Ontwikkeling van accuratesse bij medewerkers

In beginsel is nauwkeurigheid goed te ontwikkelen en te verbeteren. De betreffende medewerkers moeten daar wel gemotiveerd voor zijn, een duidelijk belang zien en er bewust naar streven. Een goede manier om de competentie te ontwikkelen is specifieke feedback geven op producten of gedrag en de medewerkers uit te dagen om te leren van de feedback.

Voorbeelden van het ontwikkelen van accuratesse

 • Een tekstschrijver zet zijn spellingscontrole uit, schrijft doelbewust een goede en foutloze tekst. Althans, dat is zijn bedoeling. Daarna zet hij de spellingscontrole aan, bestudeert en verbetert de aangegeven fouten. Vervolgens stuurt hij de tekst naar een corrector, Neerlandicus of collega en krijgt hij correcties of verbeterpunten retour. Hij bestudeert elke correctie en leert ervan. Gaandeweg zal deze tekstschrijver steeds nauwkeuriger gaan schrijven.
 • Een software engineer ontwikkelt software en gebruikt daarbij een versiebeheersysteem. Als hij zijn werk daarin klaar meldt, kijkt een senior collega de broncode zorgvuldig na (dit wordt peer review genoemd). Eventuele feedback gaat via het systeem direct terug naar de programmeur, die ervan leert en zijn werk verbetert. Na verloop van tijd zal deze engineer steeds minder fouten maken in zijn code.
 • Een professioneel schaaktrainer of coach analyseert partijen van zijn pupillen en geeft ze feedback op onnauwkeurige zetten. Vanaf een zeker niveau is nauwkeurigheid namelijk zeer bepalend voor de prestaties, veel bepalender dan openingskennis of algemene inzichten in de schaakstrategie. Als de trainer een bepaald patroon waarneemt in de onnauwkeurigheden, dan geeft hij zijn pupil gerichte lessen, opdrachten of training.
 • Een professionele schaker (grootmeester) analyseert een complexe schaakstelling en controleert zijn analyse minutieus met een sterk schaakprogramma op zijn computer. Met elke gemiste zet verdiept hij zijn studie. 

Het ontwikkelen van nauwkeurigheid bij professionele schakers en door schaaktrainers kan een goede inspiratiebron zijn voor docenten of managers die accuratesse bij hun medewerkers willen ontwikkelen.

Merk op dat de mensen in de voorbeelden zéér gemotiveerd zijn om nauwkeurig te werken. Een tekstschrijver schaamt zich kapot voor taalfouten. Een software engineer is in verlegenheid als er programmeerfouten zitten in zijn code. Een schaker die regelmatig onnauwkeurige zetten doet, verliest veel partijen. In veel werksituaties zal de uitdaging zijn om de betreffende medewerkers te motiveren voor het ontwikkelen van accuratesse.

Het ontwikkelen van accuratesse is zeer domeinspecifiek. Foutloos tekstschrijven is iets heel anders dan nauwkeurig schaken. Het vergt andere correctors en trainers, met ander materiaal en andere software. De schaker gaat niet beter schrijven, de schrijver niet nauwkeuriger schaken. Er bestaat dan ook geen algemene training in Accuratesse.

Hoe ontwikkel je zelf een accurate werkhouding?

 • Maak van tijd tot tijd een lijstje van al je taken en houd bij in hoeverre deze wel of niet zijn afgerond.
 • Maak ook een realistische planning per dag. Zorg dat je iedere dag de gestelde hoeveelheid werk afkrijgt, zodat er geen onnodig tijdverlies ontstaat omdat anderen op je werk gerekend hebben en nu op je moeten wachten.
 • Werk altijd rustig. Neem de tijd die nodig is om kwaliteit te kunnen leveren, al sta je onder druk.
 • Daar hoort ook bij dat je je concentreert. Maak jezelf niet gek door tien taken tegelijk in je hoofd te willen coördineren. Kies eerst de belangrijkste taak en houd vervolgens je gedachten alleen bij dit onderwerp totdat het af is. Op deze manier werk je je taken stuk voor stuk af. 
 • Praat regelmatig met je collega’s over hun werkmethode. Zo krijg je inzicht in hun manier van plannen, hoe zij hun werk controleren, fouten opsporen en prioriteiten stellen.
 • Controleer je werk heel precies en laat het daarna nakijken door een meer ervaren collega. Vraag specifieke feedback op detailniveau en bestudeer de fouten, onnauwkeurigheden of andere verbeterpunten die hij aangeeft.

Accuratesse als kernkwaliteit

Volgens het model van de kernkwaliteiten en kernkwadranten kan accuratesse net als elke kwaliteit doorslaan naar een valkuil. Je bent dan te accuraat en anderen zien dat als een slechte eigenschap. Jouw uitdaging is om dat te voorkomen. Als accuratesse een kernkwaliteit van je is, dan kun je daarbij ook allergieën hebben en je ergeren aan bepaald gedrag van anderen.

Wat is de valkuil van accuraat?

De een is accuraat, de ander is accurater, jij bent het accuraatst. Dat is een kwaliteit. Maar kun je ook té accuraat zijn? Jazeker.

Als je zeer accuraat bent, kun je doorschieten naar pietluttigheid. Je signaleert onvolkomenheden die in de ogen van anderen irrelevant zijn. Als pietje-precies kom je altijd wel met ragfijn commentaar op kleinigheden.

Mensen die zeer accuraat werken kunnen doorslaan naar tijdrovend en extreem perfectionisme. Je hoeft niet altijd je eigen werk of dat van anderen te controleren. Of jezelf voortdurend vragen te stellen als: “Is het goed genoeg zo?”, “Heb ik zaken over het hoofd gezien?” en “Wat kan ik doen om mijn werk te verbeteren?” Op een gegeven moment is een basis van vertrouwen nodig in zowel jezelf als je collega’s. Anders is samenwerking niet goed mogelijk.

Daarnaast kunnen door een te systematische aanpak eigenschappen als creativiteit en durf in het gedrang komen. Als je gefocust bent op regeltjes en het voorkomen van fouten, dan kun je angst ontwikkelen voor bijvoorbeeld een flinke brainstorm waarin je alle mogelijkheden open laat en nieuwe grenzen verkent. Want stel je voor dat er iets misgaat of dat je een verkeerde inschatting maakt. Je creativiteit krijgt zo geen kans.

Een te accurate opstelling kan ook tot een soort starheid leiden: "Zoals ik het doe, is het goed en eigenlijk zou iedereen het zo moeten doen." Door een dergelijke houding kun je minder goed omgaan met collega’s die bijvoorbeeld wat slordiger zijn dan jij. Bovendien ga je denken dat zij zich altijd maar aan jou moeten aanpassen in plaats van andersom.

Nauwgezette mensen hebben de neiging om alles zelf te willen doen, om er zeker van te zijn dat het correct wordt uitgevoerd. Ze houden het werk van collega's nauwlettend in de gaten.

Wat zijn jouw uitdagingen of leerdoelen?

Belangrijke leerdoelen om te voorkomen dat accuratesse doorslaat naar een valkuil zijn:

 • Flexibiliteit om je aan te passen aan andere werkwijzen van collega's.
 • Delegeren en vertrouwen te hebben in anderen.
 • De 'goed genoeg'-balans vinden tussen perfectie en tijdigheid. Je werk efficiënt afronden en het risico durven nemen dat er nog een foutje in zit.
 • Fouten en tegenslagen zien als leermogelijkheden, in plaats van als persoonlijke mislukkingen.
 • Niet alleen gericht zijn op foutloosheid, maar creatief denken en originele ideeën, oplossingen en methoden bedenken voor je werksituatie.

Wat zijn je allergieën?

Als je zeer accuraat bent, dan kun je je ergeren aan inaccurate mensen die:

 • Warrig zijn en hun taken onzorgvuldig of onverantwoordelijk uitvoeren.
 • Slordig of weinig precies zijn.
 • Onverschillig zijn ten aanzien van fouten en onnauwkeurigheden in hun werk.
 • Weinig aandacht hebben voor details.
 • Onvolledig of onduidelijk communiceren.
 • Voortdurend gecorrigeerd moeten worden.
 • Traag of inefficiënt zijn als gevolg van slordigheden in hun werk die hersteld moeten worden.

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je accuraat bent?

Een voorbeeld: Je solliciteert op een vacature bij een groot vertaalbureau als vertaler Nederlands-Engels. ‘Accuraat’ is één van de eisen.

Wat zouden ze ermee bedoelen? Natuurlijk bedoelen ze dat je zorgvuldig vertaalt en in de vertaling geen spel- of andere fouten maakt. Vertalen is echter meer dan woorden omzetten van de ene naar de andere taal. Een vertaling is pas goed als de vertaler rekening houdt met het soort tekst en de lezers van de vertaling. De bedoeling van de schrijver van de originele tekst moet ook in de vertaling herkenbaar zijn.

Dat ken je uit je huidige baan als vertaler bij een klein vertaalbureau. In de vier jaar dat je er nu werkt, heb je al vele teksten vertaald. Als voorbeeld van je accuratesse stuur je met je sollicitatiebrief een vertaling van je laatste artikel mee, evenals de originele tekst. In je sollicitatiebrief leg je uit waarom je deze tekst hebt meegestuurd en waarom juist deze tekst symbool staat voor je accuratesse.

Andere voorbeelden van accuratesse

 • Verpleegkundige: Op de afdeling Intensive Care bewaak ik meerdere patiënten. Ik moet snel van de ene patiënt naar de andere kunnen overschakelen. Daarbij werk ik heel nauwgezet, zorgvuldig en met volle aandacht. Er zijn immers mensenlevens mee gemoeid.
 • Controller: Ik werk erg geordend en gestructureerd. Ik ben me er van bewust dat ik een belangrijke rol speel in de bedrijfsvoering van de organisatie en daarmee met de prestaties die worden behaald. Een nul te veel of te weinig maakt natuurlijk een wereld van verschil. Dat betekent dat ik belangrijke stukken, zoals een jaarrekening, zelf twee keer check. Voor de zekerheid laat ik een ander er ook nog eens naar kijken.

Voorbeelden van competentiegerichte vragen over accuratesse tijdens het sollicitatiegesprek:

 • Wat doe je om fouten te vermijden in je werk? Geef een voorbeeld.
 • Beschrijf een situatie waarin de planning uitliep omdat je je werk grondiger wilde controleren. Leidde dat tot problemen? Hoe vaak is dat voorgekomen?

Aanbevolen websites

 Auteur: Vera van Dijk, met bijdragen van René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Accuraat