Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Leervermogen

Leervermogen

Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

Wat betekent dit concreet?

Als je een groot leervermogen hebt, dan:

Welke competenties komen hierbij kijken?

Beroepen waarbij je deze competentie nodig hebt

Of je nu monteur, kraamverzorgster, accountant of rechter bent, op elk niveau moeten werknemers in staat zijn om te leren, want kennis en ervaring verouderen tegenwoordig in rap tempo. De ontwikkelingen gaan snel en om mee te kunnen groeien met de dynamiek van de markt zul je up-to-date moeten blijven, ofwel: een leven lang moeten leren. Leervermogen is dus voor iedere functie van belang. Het is wel zo dat het bij de ene functie meer van je wordt verlangd dan bij de andere. Vooral bij functies die met veel vernieuwingen en veranderingen te maken hebben, moet je leervermogen groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan beroepen in de ICT, de zorgsector en de financiële wereld.

Wanneer sla je door?

Stel je voor: je hebt ’s middags een vergadering en ter voorbereiding wil je de notulen van de vorige bijeenkomst uitprinten. Je geeft de computer een printopdracht, maar als je het document bij de printer wilt ophalen zie je dat deze een foutmelding geeft. Wat je ook doet, het lukt je niet om de foutmelding op te lossen. Het probleem blijkt complexer te zijn. Wat doe je?

  1. Je gaat op zoek naar de handleiding van de printer. Stel nu dat het probleem weer een keer voorkomt, dan weet je precies wat je moet doen. Handig toch?
  2. Je belt iemand van Facilitaire Zaken en gaat op zoek naar een andere printer. Laat hem het probleem maar oplossen.   

Hoewel optie 1 op het eerste gezicht een heel goede keuze lijkt, is optie 2 toch de beste. Natuurlijk is het fijn als je van alle markten thuis bent, maar je kunt nooit alles weten of kunnen. Wanneer je over van alles wat af wilt weten, loop je het risico dat je geen onderscheid meer maakt tussen hoofd- en bijzaken en hierdoor prioriteiten en voor jou belangrijke zaken uit het oog verliest. Bovendien kan je hoofd door de onsamenhangende kennis op zeker moment ‘overlopen’, met stress en burnout tot gevolg.    

Kun je leervermogen ontwikkelen?

Leervermogen is een moeilijk te ontwikkelen competentie. Je vermogen om te leren heeft voornamelijk te maken met algemene cognitieve vaardigheden, ofwel je intelligentieniveau, en dat verandert vanaf je 18e levensjaar vrijwel niet meer. Wel kun je je leervermogen vergroten door meer zelfkennis en dan met name in de manier waarop je leert. De volgende tips kunnen je daarbij helpen:

“Leren gaat van au.”
Lucebert

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je leervermogen hebt?

In je sollicitatiebrief leg je uit dat je zelfontwikkeling erg belangrijk vindt en altijd actief bezig bent om meer te leren over je vakgebied. Je leest bijvoorbeeld vakbladen, volgt cursussen en trainingen en neemt deel aan intervisiegroepen. Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan licht je dit verder toe aan de hand van een concreet voorbeeld. Je kunt hiervoor de STAR-methode gebruiken. 

Voorbeelden van vragen over je leervermogen tijdens het sollicitatiegesprek:

De interviewer wil weten wat je leerstijl is en of je zelfinzicht hebt. Geef een concreet voorbeeld uit je opleiding of je huidige baan. Beschrijf ook je leerstijl.

De interviewer wil weten hoe intelligent jij jezelf vindt. Benoem iets waaruit je intelligentie blijkt: ga in op de scriptie die je hebt geschreven, de cijfers die je hebt behaald of geef een voorbeeld van een (lastig) probleem dat je uitstekend hebt opgelost. Formuleer je antwoord logisch en helder, want dat getuigt ook van een slimme geest.

De interviewer wil weten of je iets aanneemt van anderen en daarvan leert.  Als je vaker adviezen naast je neerlegt, zorg dan voor een goed onderbouwd verhaal waarom je dat doet. Kies anders een voorbeeld dat weinig impact heeft gehad of goed is afgelopen.

Probeer een positief voorbeeld te vinden. Voorkom dat je anderen afvalt in je verhaal.

De interviewer wil weten hoe snel jij goed in een nieuwe baan zit. Geef aan dat je zaken snel oppakt. Zorg voor een zo concreet mogelijk beeld van je huidige werksituatie, je verantwoordelijkheden en je zelfstandigheid. Laat in je antwoord merken dat je verwacht ook bij een nieuwe baan snel ingewerkt te zijn.

De interviewer wil weten hoe je met teleurstellingen omgaat.  Geef het liefst een voorbeeld van een situatie die niet terug zal komen in de baan waarnaar je solliciteert. Zeg in ieder geval niet dat bij jou nooit iets mislukt, want dat is echt niet reëel.

De interviewer wil weten of je zelfkennis hebt. Probeer een eigenschap te kiezen die ook positief kan worden uitgelegd, zoals betrokkenheid ("ik ben te zeer betrokken, ik zou wat meer afstand moeten nemen.") of perfectionisme (“Ik houd niet van half werk, daardoor ben ik soms wat langer bezig dan nodig is”). 

Nog meer vragen over je leervermogen die gesteld kunnen worden tijdens het sollicitatiegesprek:

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/leervermogen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger