Soft skills: drijvende kracht achter je carrière

Soft skills zijn vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die niet specifiek zijn voor een bepaald vakgebied of beroep, maar waarmee jij in staat bent om effectief te functioneren en harmonieus samen te werken met andere mensen. Deze zachte vaardigheden zijn met name belangrijk in functies waarin je:

 • contact hebt met klanten of cliënten
 • moet samenwerken met collega's, of ze moet coachen of begeleiden
 • een leidinggevende, coördinerende of adviserende rol hebt
 • zakenrelaties onderhoudt met professionals in andere organisaties

Persoonlijke kwaliteiten is een verzamelbegrip voor persoonlijkheidskenmerken of karaktereigenschappen, houding (attitude) of mindsets en sociaal-emotionele kenmerken. De kwaliteiten die sterk verankerd zijn in jouw karakter, worden ook wel kernkwaliteiten genoemd.

Softskills hebben niet zozeer te maken met een bepaald beroep of vakgebied, maar met je mensenkennis en intermenselijke vaardigheden in de omgang met andere mensen. Ze worden daarom ook wel zachte vaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, interpersonal skills, people skills of human skills genoemd. Iemand met sterke interpersoonlijke vaardigheden wordt soms een 'mensenmens' genoemd, maar dat jeukwoord is niet scherp gedefinieerd. Veel soft skills worden ook wel gezien als algemene of generieke competenties. Het onderscheid tussen vaardigheden en competenties is niet scherp te maken en deze begrippen worden in de praktijk nogal eens door elkaar gebruikt.

Je soft skills zeggen iets over jouw persoonlijkheid en karakter. Je zachte vaardigheden dragen bij aan:

 • het onderhouden van effectieve werkrelaties;
 • het vertrouwen dat je collega's en leidinggevende erin hebben dat jij meer verantwoordelijkheid aankunt;
 • het ontwikkelen van je kwaliteiten en vaardigheden, waardoor je steeds beter gaat functioneren;
 • je imago als expert of potentiële leidinggevende.

De soft skills van de werknemers dragen bij aan een positieve en productieve werksfeer, zodat ze in de meeste organisaties hoog worden gewaardeerd. Je soft skills zijn in veel beroepen van groot belang en zeer bepalend voor het verloop van je carrière. In sollicitatiegesprekken wordt er veel naar gevraagd en op gelet. In functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken wordt erover gesproken.

Tegenover soft skills staan je hard skills: de concrete kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een bepaalde functie of beroep, en die je leert in een opleiding. Je kunt je met je zachte vaardigheden onderscheiden van collega's of concurrenten op de arbeidsmarkt, die hetzelfde diploma hebben en dus over dezelfde harde vaardigheden beschikken. Dankzij je soft skills komen je praktische vaardigheden en technische vaardigheden beter tot hun recht.

Wat zijn de belangrijkste soft skills?

Wat een soft skill is, is niet scherp afgebakend en verschilt per sector, functie en niveau. Een startende politiekundige heeft andere zachte vaardigheden nodig dan een senior beleidsmedewerker. We geven hier een overzicht van de belangrijkste zachte vaardigheden die in veel uiteenlopende functies bevorderlijk zijn voor een succesvol verloop van je carrière.

Samenwerken & teamwork

Misschien is dat wel het belangrijkste voor je carrière: succesvol samenwerken met andere mensen.
 • Je bent een teamplayer en doet aan teambuilding. Je zet je in om samen met anderen in een team het gezamenlijke doel te bereiken. Je draagt bij aan het functioneren van het team als geheel en probeert de samenwerking in het team te verbeteren.
 • Je bent je bewust van de verschillende rollen in een team en speelt jouw teamrol met verve.
 • Je hebt in de gaten wanneer een collega wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Je toont je dan behulpzaam en bent graag bereid je collega te helpen of ondersteunen. Je collega's waarderen dit en zullen graag wat voor je terug doen als je daar een keer behoefte aan hebt.
 • Je bent collegiaal en ondersteunt collega's als ze daar behoefte aan hebben.
 • Je werkt mee aan het opbouwen van onderling vertrouwen en respect.
 • Je draagt bij aan conflicthantering, het voorkomen en oplossen van conflicten in de organisatie.
 • Je voelt je betrokken bij het werk van je team en bent loyaal aan je werkgever.

Communicatieve vaardigheden

Je bent goed in staat om kernachtig gedachten of boodschappen uit te wisselen met andere mensen. Dat kun je op het werk op twee manieren doen:

 • Mondeling communiceren of verbale communicatie: met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Hieronder vallen gespreksvaardigheden zoals:
  • Presenteren aan een groep mensen.
  • Een professioneel gesprek voeren volgens een bepaald gespreksmodel.
  • Op een respectvolle manier opbouwende kritiek of feedback durven geven en zelf openstaan voor commentaar (ofwel feedback vragen en ontvangen). Dit zijn volgens werkgevers cruciale vaardigheden voor jong en aanstormend talent om goed samen te werken met meer ervaren collega's, en van hen te leren. Met deze vaardigheden kun je je functioneren steeds verder verbeteren.
  • Als je iemand wilt wijzen op iets wat jou hindert in zijn of haar gedrag, dan verpak je je aanmerkingen in een ik-boodschap.
  • Met je volle aandacht en een open houding oprecht geïnteresseerd luisteren. Dit is een belangrijke skill om je relatie met klanten en collega’s te versterken. Daarnaast kun je samenvatten en doorvragen om doelgericht meer te weten te komen.
  • Je kunt professioneel argumenteren en discussiëren als je een verschil van mening met iemand hebt. Je hanteert relevante argumenten en tegenargumenten.
 • Schriftelijk communiceren: het schrijven, uitwisselen en lezen van geschreven tekst.

Pas je aan de communicatiestijl van de ander aan

Misschien maak je veel gebruik van e-mail, sms of een chat-app. Houd er dan rekening mee dat veel mensen in leidinggevende en commerciële functies een voorkeur hebben voor persoonlijk contact. Ze lopen even langs om face-to-face een praatje te maken, of ze bellen je op. Je zult zien dat als je meer contact maakt met mensen op een manier die zij prettig vinden, zij jouw kwaliteiten meer gaan waarderen.

Sociaal vaardig

Je beschikt over sterke sociale eigenschappen en sociale vaardigheden:

 • Je hebt sociabiliteit, ofwel je bent sociabel (informeel: sociaal): je vindt het leuk om in het gezelschap van anderen te verkeren, stapt probleemloos op mensen af en mengt je je gemakkelijk in gezelschap. Anderen vinden jou makkelijk in de omgang.
 • Je maakt makkelijk een praatje met een beetje smalltalk.
 • Je doet actief aan netwerken: contacten onderhouden met mensen in je netwerk, die je - op basis van wederkerigheid - verder kunnen helpen in je werk, je carrière en je privéleven.
 • Je hebt overtuigingskracht en kunt iemand overtuigen: bewerkstelligen dat de ander een inzicht, mening, idee of voorstel van je overneemt.
 • Je kunt andere mensen beïnvloeden: proberen hun meningen, besluiten of gedrag te veranderen of bij te sturen in een door jou gewenste richting. Daarbij kies je bewust uit verschillende beïnvloedingsstrategieën.
 • Bij ingrijpende veranderingen neem je anderen mee en werk je aan het opbouwen van draagvlak. Je zorgt ervoor dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of besluiten of maatregelen die je wilt gaan nemen.
 • Je hanteert persoonlijkheidsmodellen om anderen te begrijpen en hun gedrag te doorgronden.
 • Je behandelt iedereen met respect.
 • Je durft je kwetsbaar op te stellen, om diepere verbindingen met anderen aan te gaan.
 • Je bent assertief: je kunt je gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze uiten. Je komt met gepaste assertiviteit op voor je eigen belangen op een manier die correct is in de situatie en die recht doet aan jezelf en aan de ander.
 • Je gebruikt humor om spanningen te verminderen en om een positieve sfeer op het werk te creëren.
 • Je voorkomt irritaties door tactvol om te gaan met anderen.
 • Je kunt goed omgaan met diversiteit, met verschillen in achtergrond en leefstijl tussen jou en je collega's.

Problemen oplossen en knopen doorhakken

Op het werk word je belast met doelen van je werkgever en kom je onvermijdelijk hindernissen tegen. Iemand die oplossingsgericht is, ofwel probleemoplossend vermogen heeft, is zelfredzaam en pakt die problemen voortvarend aan. Hij lost problemen zo mogelijk zelf op, of presenteert een voorstel voor een oplossing aan zijn leidinggevende. Als je goed in staat bent met lastige obstakels om te gaan, zal je leidinggevende je steeds meer verantwoordelijkheid toevertrouwen.

Er zijn verschillende methoden om een probleem op te lossen:

 • je maakt gebruik van je analytisch vermogen, je analyseert het probleem grondig en pakt de oorzaken aan; of
 • je zoekt naar een pragmatische oplossing, een snelle weg naar het resultaat.
Daarbij maak je gebruik van je kwaliteiten:
 • Rationeel denken: je gebruikt de rede en logica; je hebt logisch denkvermogen.
 • Creativiteit: je bent vindingrijk en verzint originele ideeën en oplossingen voor de problemen die je in je werk tegenkomt.
 • Oordeelsvorming (of beoordelingsvermogen): je komt op een evenwichtige en verstandige manier tot een oordeel.
 • Besluitvaardigheid: je durft beslissingen te nemen, door actie te ondernemen of door een oordeel te geven over een bepaalde kwestie.

Adaptiviteit en wendbaarheid

 • Je beschikt over aanpassingsvermogen: je kunt je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden en onverwachte situaties.
 • Niet zozeer hard werken, maar flexibel zijn, is de optimale werkhouding voor ambitieuze carrièretijgers. Wie bereid is soms iets meer of iets anders te doen dan in zijn functieomschrijving staat vermeld, zal bij de werkgever snel een streepje voor krijgen.
 • Je kunt snel schakelen en makkelijk switchen tussen verschillende taken die afwisselend en kort na elkaar om aandacht vragen.

Zelforganisatie en timemanagement

Je werkt georganiseerd en gestructureerd:

 • Je kunt je eigen werk organiseren;
 • je bent punctueel: je komt op tijd bij afspraken en vergaderingen, je houdt je deadlines in de gaten en rondt je taken op tijd af. Punctualiteit getuigt van betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en respect voor de tijd van anderen.

Professionele eigenschappen en vaardigheden

 • Je wilt je werk zo goed mogelijk doen:
  • Je bent kwaliteitsgericht: je stelt hoge eisen aan je eigen werk en aan dat van anderen. Je streeft voortdurend naar verbetering ervan.
  • Je werkt accuraat: je streeft naar nauwkeurigheid en probeert fouten te voorkomen.
  • Je hebt een gezonde mate van perfectionisme.
  • Je hebt aandacht voor details en hebt ook oog voor de kleine aandachtspunten.
 • Je kunt adviseren: iets in een organisatie proberen te veranderen of verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt.
 • Je hebt organisatietalent en organisatievaardigheden: je bent een echte regelneef, die goed kan plannen en organiseren, coördineren en regelen.
 • Je bent gastvrij: je maakt een bezoeker of gast comfortabel en geeft hem het gevoel dat hij welkom is en dat zijn komst wordt gewaardeerd. 

Zakelijke vaardigheden

 • Je bent klantvriendelijk en klantgericht: je stelt de klant centraal en hebt klanttevredenheid als hoogste doel.

 • Je kunt klantcontacten voeren en beheerst de belangrijkste aspecten van verkopen: je kunt goed communiceren met klanten, relaties opbouwen en de behoeften van klanten begrijpen.
 • Je kunt onderhandelen: overeenstemming bereiken met iemand die andere belangen heeft, terwijl je elkaar wel nodig hebt.

 • Je bent diplomatiek: je treedt behoedzaam en weloverwogen op in lastige situaties waarin de belangen of zienswijzen van de betrokkenen uiteen lopen. Je voorkomt conflicten en bevordert consensus en harmonieuze samenwerking.

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Je bent nieuwsgierig en altijd bereid om jezelf te ontwikkelen:
 • Je hebt een sterk leervermogen: je kunt nieuwe kennis en informatie goed in je opnemen en vervolgens effectief toepassen in allerlei werksituaties.
 • Je doet aan zelfreflectie: terugblikken op je eigen gedrag en ervaringen om tot nieuwe inzichten te komen en nieuwe keuzes te maken.
 • Je bent open minded (ruimdenkend): je interesseert je voor het onbekende, staat open voor verschillende ideeën, ervaringen, zienswijzen, theorieën en leefstijlen.
 • Je hebt een growth mindset: je bent leergierig en gaat ervan uit dat je heel veel kunt leren, zolang je maar oefent en bereid bent om je best te doen. Je bent ervan overtuigd dat je beter kunt worden in bijna alles, mits je je maar genoeg inspant, concentreert en volhoudt.
 • Je doet aan zelfontwikkeling: je stelt jezelf leerdoelen, waarna je proactief aan de slag gaat om nieuwe kennis op te doen, vaardigheden te trainen en competenties te ontwikkelen.

Je beschikt over didactische vaardigheden: je kunt lesgeven, anderen iets leren of iets uitleggen.

Onafhankelijk en verantwoordelijk

Je staat je mannetje of vrouwtje en kunt je werk op eigen kracht aan:

 • Je hebt kritisch inzicht: je voert niet klakkeloos opdrachten uit, maar checkt de feiten, raadpleegt de juiste bronnen en neemt een weloverwogen besluit.
 • Je kunt zelfstandig werken en koestert je autonomie: je richt je werk naar eigen inzicht in en draagt verantwoordelijkheid voor je eigen werk.
 • Verantwoordelijke werknemers zijn een zegen voor leidinggevenden. Je carrière- en promotiekansen worden aanzienlijk groter als je verantwoordelijkheid neemt in je werk.
 • Je kunt goed anticiperen: vooruitlopen op een ontwikkeling of gebeurtenis, tijdig voorzien wat je te doen staat en verhoudingen herkennen in de toekomstige situatie.
 • Proactief zijn betekent meer dan vooruitzien, anticiperen, je voorbereiden en initiatief nemen. Leiderschapsauteur Stephen Covey gaf proactiviteit de diepere betekenis van verantwoordelijkheid nemen voor: je eigen houding, gedrag en reactie op prikkels.
 • Je bent betrouwbaar: je houdt je aan je afspraken en je komt toezeggingen en beloftes na. Je bent gedisciplineerd, neemt verantwoordelijkheid voor je werk en levert wat je geacht wordt te leveren. Op jou kunnen ze bouwen.

Leiderschap

Je kunt anderen inspireren, motiveren en coachen om gezamenlijke doelen te bereiken. Zij accepteren jou als hun leider. Je zorgt ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij het werk en enthousiast zijn om te presteren. Enkele belangrijke vaardigheden voor een leider:

 • Je kunt visie ontwikkelen om anderen te inspireren en duidelijke doelstellingen formuleren.
 • Je hebt charisma en krijgt makkelijk iets van anderen gedaan.
 • Je hebt overwicht: je oefent van nature invloed uit op anderen en wordt als autoriteit gezien.
 • Je neemt initiatief: je wacht niet af, maar zet uit eigen beweging - zonder instructie of aansporing van iemand anders - actie in gang.
 • Je bent innovatief en voortdurend bezig met vernieuwingen.
 • Je hanteert verschillende stijlen van leidinggeven om anderen te sturen en te beïnvloeden om de doelen van hun organisatie, afdeling of team te realiseren.
 • Je kunt goed delegeren: taken met bevoegdheden en middelen overdragen aan een ander, met behoud van de eindverantwoordelijkheid.
 • Je kunt medewerkers motiveren om hun werk goed te doen.
 • Je coacht medewerkers of collega's en ondersteunt en begeleidt ze om werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen.
 • Je bent enthousiast voor je werk en draagt daarmee bij aan een goede werksfeer.
 • Je kunt taakgericht aansturen: duidelijke opdrachten geven aan je medewerkers en toezien op de uitvoering ervan.

Leiderschapscompetenties zijn essentiële competenties van leidinggevenden. Voor professionals zonder leidinggevende rol zijn het belangrijke soft skills, die hun carrière vooruit helpen en de weg banen naar een leidinggevende functie.

Persoonlijke effectiviteit

 • Je hebt zelfkennis of zelfinzicht: je weet wat je sterke en zwakke punten zijn.
 • Je hebt zelfvertrouwen: je gelooft in je eigen kunnen en je eigen waarde; je vertrouwt erop dat je op eigen kracht taken aankunt en tegenvallers het hoofd kunt bieden.
 • Je bent gedreven: je doet je werk heel enthousiast en met passie, ziet er uitdagingen in, trekt verantwoordelijkheid naar je toe en wilt doelen behalen en succesvol zijn.
 • Je bent geduldig: je wacht rustig af of maakt een langdurige taak onverstoorbaar af, als zaken niet zo snel gaan als je zou willen, als anderen langzaam werken of als er vertraging is.
 • Je bent positief ingesteld en hebt een optimistische houding: je hebt goede verwachtingen van de toekomst en vertrouwt op je eigen kwaliteiten om problemen het hoofd te kunnen bieden.
 • Je bent stressbestendig en blijft effectief presteren onder geestelijke druk.
 • Je bent resultaatgericht: je spant je je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen.
 • Je hebt daadkracht: je kunt vlot en vastberaden actie ondernemen in een situatie waarin dat nodig of gewenst is.
 • Je bent volhardend en beschikt over doorzettingsvermogen: je houdt krachtig vast aan een bepaald plan en stopt pas als je je doel hebt bereikt.
 • Je hebt concentratievermogen: je kunt je aandacht goed concentreren (focussen) op een bepaalde taak, zonder je te laten afleiden.
 • Je traint affirmaties om je gedachten, gevoelens en zelfvertrouwen positief te beïnvloeden.
 • Je kunt goed improviseren: in een onvoorziene situatie onvoorbereid handelend optreden. Je kunt bijvoorbeeld een onverwacht probleem oplossen, een spontane toespraak houden of op een situatie inspelen.

Emotionele intelligentie

Je begrijpt je eigen emoties en die van anderen en kunt je gevoelens tot op zekere hoogte beheersen. Dit kan helpen om betere relaties te bouwen en om beter te communiceren met anderen. Enkele belangrijke emotionele vaardigheden:

 • Je hebt inlevingsvermogen: je bent sensitief en kunt de belangen, wensen en behoeften van andere mensen invoelen en begrijpen.
 • Je hebt empathisch vermogen en kunt de gevoelens van andere mensen aanvoelen.
 • In lastige situaties kun je afstand bewaren en problemen oplossen zonder te zeer emotioneel betrokken te raken.
 • Je hebt goede zelfbeheersing: je bent in sterk emotionele situaties in staat om met je eigen emoties om te gaan; je hebt controle over je eigen gedrag, slaagt erin wensen, behoeften en driften in de hand te houden en je weet escalaties te voorkomen.
 • Bij tegenslag vertoon je mentale veerkracht: je herstelt snel, blijft positief, sterk en toekomstgericht.

Waarom zijn soft skills belangrijk voor je carrière?

Je soft skills hebben grote invloed op hoe je functioneert in sociale situaties, en daarmee op hoe je op anderen overkomt. Werkgevers zien graag medewerkers die niet alleen goed zijn in hun vakgebied, maar die ook goed in staat zijn om te communiceren, samen te werken en te functioneren in een team. Met goede soft skills functioneer je beter in je werk en zul je meer succes hebben in je carrière.

Iemand met goede soft skills:

Techneuten
Frank is software engineer en Gerard databasebeheerder op de ICT-afdeling. Ze kletsen ’s ochtends wat af over de nieuwe smartphone van Frank en de laatste science fiction-film die Gerard op Netflix heeft gezien.

Om 10 uur hebben ze een vergadering met de marketingafdeling over een nieuw systeem voor direct mailing. Tom en Yvonne van Marketing staan gezellig te praten over hun weekend. Yvonne heeft een tennistoernooi gespeeld en Tom is met zijn kinderen naar Artis geweest.

Wat doen Frank en Gerard? Ze lopen stilletjes naar binnen om het gesprek niet te storen en gaan naast elkaar aan tafel zitten. Gerard doet zijn schrijfblok open en pakt zijn pen. Frank laat hem zijn smartphone zien.

Hoe kan het beter?
Frank en Gerard zouden persoonlijk contact kunnen aanknopen met hun collega’s (en interne klanten) van Marketing. Wees sociabel, stap op ze af, geef een hand en stel je voor of vraag hoe het gaat. Wees vriendelijk, maak oogcontact. Ga naast ze zitten. Stel wat open vragen om erachter te komen wat ze interessant of belangrijk vinden.

“Artis? Wat leuk! Houden je kinderen erg van dieren?”

Met soft skills onderhoud je effectieve werkrelaties

Er zijn drie soorten macht of invloed in een organisatie:

 1. formele hiërarchische macht (baas boven baas)
 2. expertise
 3. relaties

Je formele macht kun je in het algemeen niet direct beïnvloeden. De directeur is de baas van de manager en de manager is jouw baas. Bepaalde beslissingen worden nu eenmaal hogerop genomen en daar kun je weinig aan doen.

Wat betreft je expertise loop je tegen een plafond. Op een gegeven moment heb je vakinhoudelijk de hoogste functie bereikt. Met nóg meer vakkennis maak je geen carrièrestappen meer.

Om verder te komen moet je leren effectieve werkrelaties aan te knopen en te gebruiken. Want hoe verder je komt in je carrière, hoe belangrijker de factor relaties wordt. Daarbij zijn je soft skills essentieel. Als je makkelijk contact legt, het vertrouwen van mensen wint, harmonieuze werkrelaties kunt onderhouden en je kwaliteiten goed over het voetlicht kunt brengen, dan heb je een streepje voor op sociaal minder vaardige collega's.

Overdragen naar een volgende functie

Je soft skills zijn zogenaamde overdraagbare vaardigheden: je hebt ze in een zekere functie ontwikkeld, maar kunt ze in een volgende functie met succes inzetten. Die volgende baan kan een hogere functie zijn na een promotie, of een totaal andere beroep na een carrièreswitch. Je zachte vaardigheden kunnen zelfs een belangrijke rol spelen bij de keuze van een carrièrewending.

Hoe kun je je soft skills verbeteren en trainen?

Soft skills ontwikkel je niet zozeer in je vak- of beroepsopleiding, maar door:

 • Kennis en bewustwording
 • Trainen
  • Je kunt via je werkgever of op eigen initiatief trainingen volgen, waarin onder leiding van een trainer/coach wordt gewerkt met groepsopdrachten, oefeningen en rollenspel. Met de andere deelnemers simuleer je praktijksituaties.
 • Ervaring opdoen
  • Stap uit je comfortzone, ga nieuwe uitdagingen aan en pas nieuwe vaardigheden toe in de praktijk. We noemen dit bewust oefenen, of in het Engels: deliberate practice.
  • Laat ongezond perfectionisme los, durf risico te nemen en fouten te maken.
  • Pak nevenactiviteiten op met sociale, coördinerende of leidinggevende rollen. Denk bijvoorbeeld aan:
   • een bestuursfunctie van een studentenvereniging of studievereniging in je studietijd;
   • een vertegenwoordigende rol in de ondernemingsraad van je werkgever;
   • een kaderfunctie als vrijwilliger in een sportvereniging of culturele organisatie.

Ook voor je zachte vaardigheden kun je leerdoelen opstellen en deze opnemen in je Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Wees consequent bij de ontwikkeling van je sociale vaardigheden

Wanneer je je soft skills ontwikkelt en je socialer gaat gedragen, wek je nieuwe verwachtingen. Mensen in je omgeving verwachten na het eerste persoonlijk gesprek ook in andere situaties sociaal gedrag van je. Om maar eens een praktisch voorbeeld te noemen: als iemand vertelt dat hij volgende week een examen doet, dan verwacht hij dat je twee weken later bij de volgende ontmoeting vraagt hoe het gegaan is.

Wanneer je als sociaal vaardig persoon gezien wilt worden, dan moet je werken aan dit beeld. Doe aan personal branding. Mensen moeten op je kunnen bouwen. In je persoonlijke merk moet een herkenbare, stabiele sociale factor zitten.

Oppervlakkige en eenmalige belangstelling volstaat niet om goede werkrelaties op te bouwen. Alleen een hand geven en vragen "Hoe gaat het?" is niet genoeg. Verdiep je écht in de ander. Luister aandachtig. Niet een keertje, maar bij elke ontmoeting. En onthoud wat de ander je vertelt. Kom er later op terug en vraag belangstellend hoe het verder is gegaan.

Benadruk je soft skills bij een sollicitatie

Een sollicitatiebrief is een uitstekende gelegenheid om je zachte vaardigheden onder de aandacht te brengen en je te onderscheiden van andere sollicitanten. Het middendeel van je sollicitatiebrief heeft volgens de AIDA-methode als doel de interesse van de lezer te wekken. Noem daar een of twee van je sterke soft skills die relevant zijn voor de functie.

Interviewvraag: wat zijn je goede eigenschappen of sterke punten?

Voor een succesvol verloop van het sollicitatiegesprek, moet je de interviewvraag naar je sterke punten gepassioneerd, zelfverzekerd en authentiek kunnen beantwoorden. Vertel met passie over je sterke soft skills en onderbouw je goede eigenschappen met voorbeelden uit je werkervaring.

Er zijn verschillende manieren om na te denken over je eigen sterke soft skills:

 • Zelfreflectie: waar ben ik echt goed in?
 • Feedback van anderen: waar kreeg je complimenten over?
 • Contextuele kwaliteiten: wat deed je goed in bepaalde werksituaties?
 • Kernkwaliteiten ontdekken door interactie met mensen in je omgeving
 • Een persoonlijkheidstest doen
 • Inspiratie halen uit bovenstaande lijst met soft skills

Denk op al deze manieren over jezelf na en verzamel alle sterke vaardigheden op je persoonlijke kwaliteitenlijst. Vervolgens benadruk je die sterke punten die relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert of die goed passen bij de werkgever en de organisatiecultuur.

Presenteer je sterke punten met gepaste bescheidenheid. Dit betekent niet dat je je prestaties moet bagatelliseren, maar eerder dat je er op een geloofwaardige manier over vertelt.

Aanbevolen websites

Aanbevolen boeken

 • Your Attitude Is Showing: A Primer of Human Relations, Sharon Lund O'Neil en Elwood N. Chapman. Dit boek behandelt veel aspecten van sociale relaties op het werk. Deel IV gaat specifiek over het belang van relaties voor het ontwikkelen van je carrière.

Bronnen

 • Solution to a Stalled Technical Career (Engels). In deze podcast praten Mike en Mark over een vriend die is vastgelopen in zijn carrière. Hij is een deskundig ICT’er en geeft inmiddels leiding aan 60 medewerkers bij een groot Fortune-500 bedrijf, maar hij heeft steeds meer moeite om zijn ideeën geaccepteerd te krijgen.

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Soft skills