Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Carrière Zelfonderzoek Mindset

Mindset

Ben jij van mening dat capaciteiten vastliggen of dat je ze kunt ontwikkelen? De manier waarop je kijkt naar intelligentie en vaardigheden bepalen in hoge mate hoe deze zich zullen ontwikkelen en hoe succesvol je bent. Er zijn twee mindsets – ook wel denkstijlen – de vaste mindset (fixed mindset) en de groeimindset (growth mindset). De mindset die je hebt, heeft aanzienlijke consequenties voor je overtuigingen over je eigen ontwikkelbaarheid en die van anderen. 

Vaste mindset

De vaste mindset – ook wel statische of fixed mindset – is het idee dat mensen bepaalde mogelijkheden hebben en dat deze vastliggen. Succes is een teken dat iemand talent heeft voor iets. Je gaat ervan uit dat zaken als intelligentie en sportiviteit aangeboren zijn en niet veranderbaar. Een minder goede of slechte prestatie is een reden om iemand te bestempelen als ‘dom’ of ‘houten klaas’.

De fixed mindset draait om succes hebben, slim overkomen, geaccepteerd worden en je een winnaar voelen. Inspanning leveren om een doel te bereiken is zinloos, want als je echt een genie bent, dan hoef je je niet in te zetten voor iets. Bij kritiek reageren mensen met een vaste mindset defensief, want negatieve feedback komt over als een bedreiging. Perfectionisme en faalangst kunnen gaan overheersen en het aangaan van nieuwe ervaringen in de weg staan.

Groeimindset

De groeimindset - ook wel growth mindset - werkt anders. Dan ga je ervan uit dat je heel veel kunt leren, zolang je maar oefent en bereid bent om je best te doen. Je bent ervan overtuigd dat je beter kunt worden in bijna alles, mits je je maar genoeg inspant, concentreert en volhoudt. Als je succes hebt, is dat een bewijs dat je goed geoefend hebt; als je mislukt, betekent dat alleen maar dat je nog beter moet oefenen. Vanuit deze groeigedachte is het dus logisch dat je tijd nodig hebt om nieuwe dingen onder de knie te krijgen. Het gaat ervan uit dat je je bestaande en nieuwe vaardigheden en kwaliteiten kunt ontwikkelen. Het hebben van een groeimindset betekent niet dat je alles kunt leren en dat je altijd bezig bent met de beste zijn. Het houdt in dat je gelooft dat groei mogelijk is en dat inspanning en effectieve leerstrategieën voorwaarden zijn om beter te worden.

De verschillen tussen de vaste en de groeimindset op een rij:

 Vaste mindsetGroeimindset
SuccesTeken van talentBewijs van toewijding, opleiding, passie en volharding
Intelligentie/karakter/persoonlijkheidStaat vastIs te ontwikkelen
Grootste angstenfalen, dom overkomen, afgewezen worden en zich een verliezer voelen 
Reactie op kritiekDefensief, kritiek wordt ervaren als aanval en bedreigingPositief, het is waardevolle informatie over de manier waarop je jezelf kunt verbeteren
InspanningenBewijs van gebrek aan talentNodig op de weg naar meesterschap
Uitdagingen Worden vermeden, omdat ze bij falen een indicatie kunnen zijn van te weinig talentWorden aangegaan, omdat het uitnodigt tot leren en (nog) beter worden
TegenslagIndicatie van gebrek aan talentIndicatie van leerproces
Succes van anderenIs bedreigendIs inspirerend

Mindset in de praktijk

We introduceren Carin en Fieke, allebei studenten Pedagogiek. Allebei hebben ze een slecht cijfer gehaald voor hun tentamen statistiek. Hun reactie hierop is verschillend.

Dit is een typische reactie van een persoon met een fixed mindset. 

De reactie van Fieke is kenmerkend voor iemand met een groeimindset.

Iemand met een fixed mindset zal de oorzaak van zijn falen niet bij zichzelf zoeken. Ook zal hij niet van zijn fouten proberen te leren en hij zal zeker geen moeite doen om ze te herstellen. Het enige wat hij wil herstellen is zijn eergevoel door bijvoorbeeld te kijken naar leerlingen die nog slechter scoorden.

Mindset en persoonlijkheid

Het is niet zo dat je óf een vaste mindset óf een groeimindset hebt. Je kunt bijvoorbeeld tegelijkertijd denken dat je je schrijfkwaliteiten kunt verbeteren, maar dat je nooit beter zult worden in het geven van presentaties. Mindsets maken een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar ze zijn te veranderen. Alleen al als je weet dat ze bestaan, kan dat ervoor zorgen dat je anders denkt en reageert. Je kunt jezelf aanpakken als je merkt dat je in de greep bent van de vaste mindset, bijvoorbeeld als je kansen om te leren laat schieten of ontmoedigd raakt als iets veel inspanning kost.

Heb jij meer een fixed mindset? Je kunt jezelf een groeimindset aanleren.

  1. Zie het belang in van een groeimindset. Welke voordelen heeft het hebben van een groeimindset volgens jou?
  2. Identificeer en analyseer een groeiervaring van jezelf. Denk aan een gebied/activiteit die je eerst heel moeilijk vond maar die je nu relatief gemakkelijk kunt uitvoeren. Welke dingen hebben je vooral geholpen om uiteindelijk competent te worden in die activiteit? 
  3. Identificeer de gedachten die bij een groeimindset horen. Stel je voor dat een kennis van je het heel moeilijk heeft in zijn functie of opleiding. Je wilt hem een hart onder de riem steken waarbij je ook duidelijk wilt maken dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden. Wat zou je zeggen of schrijven?
  4. Leer van de groei van een ander. Denk eens aan een situatie waarin je hebt gezien dat iemand iets geleerd heeft waarvan je niet dacht dat deze persoon het zou kunnen leren. Door welke dingen denk jij dat het deze persoon gelukt is om te leren wat hij geleerd heeft?

In welke beroepen is kennis van mindsets belangrijk?

Met name in beroepen waarin je mensen aanstuurt, coacht, lesgeeft of begeleidt is kennis over mindsets onontbeerlijk, zoals: 

Groeicultuur

Een organisatie waar een groeicultuur heerst, heeft niet alleen voordelen voor de individuele werknemers, maar ook voor de organisatie als geheel. Een fixedmindsetcultuur leidt vaak tot ‘haantjesgedrag’: interne concurrentie, bewijsdrang en defensiviteit. Een groeimindsetcultuur nodigt uit tot samenwerken, openheid en leren. Als manager is het belangrijk om te realiseren welke mindset je zelf hebt. Jouw mindset heeft namelijk invloed op je houding en gedrag richting je medewerkers en de manier waarop je naar hun ontwikkeling kijkt. Managers met een gefixeerde mindset geloven niet dat mensen kunnen veranderen, je hebt het of je hebt het niet. Managers die een groeimindset hebben, staan meer open voor feedback van hun medewerkers en letten meer op de groei van hun medewerkers en herkennen deze eerder. Vaardigheden worden als leerbaar gezien en leren en doorzettingsvermogen worden gewaardeerd.

De manier waarop je als manager feedback geeft, heeft ook invloed op de mindset die je bij anderen oproept. Zo wekt persoonsgerichte feedback een fixed mindset op en procesgerichte positieve feedback een groeimindset. Bij persoonsgerichte feedback complimenteer je je medewerker met een eigenschap, één of andere interne en min of meer vastliggende kwaliteit:

Bij procesgerichte feedback complimenteer je de medewerker voor wat hij of zij heeft gedaan dat werkt:

Door je medewerker te prijzen voor zijn inspanning, doorzettingsvermogen en aanpak breng je hem verder in zijn leerproces, versterk je zijn zelfkennis en zelfvertrouwen en motiveer je hem om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Aanbevolen boek

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfonderzoek/mindset Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger