Open minded

Iemand met een open mind is ruimdenkend en onbevooroordeeld, tolerant en verdraagzaam, interesseert zich voor het onbekende, staat open voor verschillende ideeën, ervaringen, zienswijzen, uitingen, theorieën en leefstijlen. Hij oordeelt niet, maar is nieuwsgierig en omarmt belangstellend wat hij niet kent. Hij wijst mensen die anders zijn dan hijzelf niet af, maar aanvaardt en respecteert ze volledig. Hij heeft een growth mindset en laat zich niet belemmeren door zijn overtuigingen of ervaringen uit het verleden. Hij interesseert zich voor wat andere mensen te zeggen hebben. Open minded zijn is een onmisbare soft skill op de werkvloer.

Wat zijn de voordelen van een open mind?

Met een open mind (open geest) kun je:

 • contact leggen met zeer diverse mensen
 • meer inzicht krijgen in verschillende levensbeschouwingen, denkwijzen, overtuigingen, culturen en leefstijlen in de wereld
 • nieuwe dingen ontdekken
 • mentale kracht en rationele vaardigheden opbouwen
 • je vertrouwen in je eigen overtuigingen en ideeën vergroten
 • je vermogen tot zelfreflectie ontwikkelen en beter nadenken over je eigen opvattingen
 • nieuwe ideeën opdoen om een kwestie te bekijken
 • proactief nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen
 • realistischer en optimistischer worden

Hoe kun je meer open minded worden?

Je kunt op verschillende manieren nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe mensen leren kennen met nieuwsgierigheid en belangstelling. Open minded zijn is meer een houding van een vaardigheid.

Maak gehakt van je vooroordelen

Een vooroordeel is een mening of idee over iemand, terwijl je eigenlijk niet weet of het klopt.

Veel vooroordelen zijn gebaseerd op ongeoorloofde generalisaties of stereotypen. Je denkt iets te weten of hebt een mening over een groep mensen en past dat beeld toe op een individuele persoon, die jij als lid van die groep ziet.

Een andere bron van vooroordelen is iemands uiterlijk. Of het nou gaat om een andere huidskleur, lange dreadlocks, een hoofddoek of een strak pak, het zegt eigenlijk niets over de persoon. Elk van die mensen kan je dokter zijn, als je in het ziekenhuis belandt.

Een open mind is niet bevooroordeeld. Je sluit je niet af van andere mensen, je vernietigt je vooroordelen en neemt de tijd om mensen als individu beter te leren kennen en begrijpen.

Leer andere zienswijzen kennen

Neem kennis van andere zienswijzen, wereldbeelden, visies. Op internet is heel veel te vinden, maar je kunt natuurlijk ook boeken en kranten lezen, naar een bibliotheek of museum gaan, of mensen ontmoeten.

Wees nieuwsgierig

Benader het onbekende zoveel mogelijk met nieuwsgierigheid, leergierigheid, weetgierigheid en benieuwdheid. Of het nu gaat om een voor jou nieuwe technologie, politieke opvatting of levensbeschouwing, stel jezelf vragen als je iets nieuws tegenkomt:

 • Wat is het idee hierachter?
 • Hoe werkt dat?
 • Waarom doen ze dat zo?
Drie carrièretijgers met diversiteit. Een netjes geklede tijger met blindenstok, een casual geklede tijger en een tijgerin met hoofddoek.

Leg contact met andere mensen

Praat veel met mensen die anders  zijn dan jij; bijvoorbeeld mensen met een andere opleiding, vakgebied, leeftijd, levenswijze, cultuur of levensbeschouwing. Dat is een goede manier om ruimdenkender te worden en je mensenkennis te ontwikkelen.

Omarm diversiteit en verscheidenheid. Mensen heb je in alle kleuren, vormen en maten. Omgaan met verschillen is soms uitdagend, maar levert je veel inzichten in de leefwijze van andere mensen op.

Neem iedereen serieus, ook mensen op een ander niveau of met een lagere rang of status in de organisatie. Je kunt van iedere persoon iets opsteken. Luister niet alleen naar het feitelijk verhaal, maar toon inlevingsvermogen en houd rekening met de achterliggende gevoelens en behoeften van de ander.

Als je het spannend vindt om iemand te benaderen die je niet zo goed kent, draai het dan eens om: zeg tegen de ander dat jullie weinig contact hebben gehad en dat je het daarom leuk zou vinden eens nader kennis te maken (met een kopje koffie of een lunch).

Word lid van een nieuwe club

Er zijn veel verschillende soorten organisaties en groepen waarvan je lid kunt worden of waaraan je kunt deelnemen:

 • Sport- en hobbyclubs
 • Beroepsverenigingen
 • Online communities
 • Politieke partijen
 • Lokale leesclubs, hardloopclubs, …
 • Goede doelen en vrijwilligersorganisaties

Zo’n club kan voor jou werken als ondersteuningssysteem en je helpen op korte termijn een nieuwe vaardigheid te leren.

Luister meer  dan je spreekt

Ook als je het niet met iemand eens bent, luister je met veel belangstelling naar zijn zienswijze. Ieder mens heeft een interessant verhaal en je kunt van iedereen iets leren.

Bekijk het eens van een andere kant

Open minded zijn brengt met zich mee dat je niet alleen anderen bevraagt, maar ook jezelf onderzoekt. Kloppen je opvattingen wel?

Bekijk een kwestie eens van de andere kant. Probeer oprecht de andere zienswijze te begrijpen en nieuwe ideeën op te doen.

Zelfs als je je eigen pad blijft volgen of vasthoud aan je eigen opvattingen, zul je hierdoor meer nuance in de kwestie zien en zul je gaandeweg meer open minded worden bij andere onderwerpen.

Ga uit van goede bedoelingen

De meeste mensen deugen en handelen met goede bedoelingen. Ga daarom altijd op zoek naar iemands positieve intentie.

Als bijvoorbeeld een collega iets doet waar je je aan ergert, vraag je dan af:

 • Hoe ziet dit eruit vanuit zijn perspectief?
 • Met welke bedoeling doet hij dit?
 • Wat is zijn motivatie hiervoor?
 • Wat is er allemaal aan de hand in zijn werk of leven dat zijn gedrag beïnvloedt?

Je negatieve gevoelens zijn okay, maar wees empathisch voor je collega.

Laat normen los

Normen zijn sociale of culturele verwachtingen en gedragsregels die gelden binnen een bepaalde groep of samenleving. Als mensen zich strikt aan normen houden, kunnen ze een beperkte kijk hebben op wat als "normaal" wordt beschouwd en alles wat hiervan afwijkt als abnormaal of verkeerd beschouwen. Dit kan leiden tot vooroordelen, discriminatie en gebrek aan medeleven voor mensen die niet voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen.

Door normen los te laten en kritisch na te denken over het concept van "normaal" in een groep, kun je openheid en diversiteit meer gaan waarderen.

Voorbeeld: je collega's keuren de receptioniste van het bedrijf geen blik waardig en praten nooit met haar. Waarom zou jij niet eens een gesprek aanknopen en haar persoonlijk leren kennen?

Probeer nieuwe dingen uit

Probeer eens een andere hobby, lunch met een andere collega, ga naar een ander soort theatervoorstelling, lees een ander soort boek. Varieer en verrijk je leven, neem een inkijkje in een wereld die je nog niet kende en vergroot je comfortzone.

Consumeer andere media

Kijk eens naar tv-zenders, websites, video’s, podcasts, boeken van andersdenkenden, uit een andere bubbel of uit andere culturen. Zo bekijk je de wereld vanuit een ander perspectief en leer je de belevingswereld van andere mensen kennen.

Blijf vragen, blijf leren

Open minded mensen stellen liever eerst vragen dan dat ze direct hun mening geven of kibbelen. De antwoorden die je krijgt op je vragen leiden tot nieuw begrip en nieuwe inzichten. Stel jezelf vragen; stel anderen belangstellende vragen.

Vraag jezelf bijvoorbeeld af:

 • Waarom doen mensen de dingen die zij doen?
 • Waarom neemt een politicus dat standpunt in?
 • Hoe werkt de wereld om je heen?
 • Hoe is deze structuur ontstaan?
 • Waar is dat geregeld? Waarom hebben ze dat zo geregeld?

Je kunt het stellen van vragen aan anderen oefenen in vrijwel elk gesprek. Als een collega bijvoorbeeld een andere vak heeft geleerd, of een andere hobby heeft, vraag hem dan er meer over te vertellen. Wat houdt het in? Wat vindt hij er leuk aan? Stel je vragen vanuit oprechte belangstelling; maak er geen kruisverhoor van.

Controversiële onderwerpen hoef je niet uit de weg te gaan. Als een collega iets zegt waar je het niet mee eens bent, stel dan vragen over zijn opvatting, in plaats van hem meteen tegen te spreken en in debat te gaan.

Sta open voor feedback

Vraag eens feedback aan een collega met een andere opleiding of achtergrond. Hoe ging dat bij een ander bedrijf waar hij gewerkt heeft? Welke suggesties of advies heeft hij om je verder te ontwikkelen of je gedrag te verbeteren? Sta open voor de terugkoppeling van een ander en neem de feedback gracieus in ontvangst.

Geef fouten toe en leer ervan. Wees altijd bereid je opvattingen te heroverwegen. Dank degene die je geholpen heeft van gedachten te veranderen en nieuwe inzichten op te doen.

Slechte gewoontes afleren

Sommige gewoontes gaan niet goed samen met een open mind en kun je beter afleren:

 • Roddelen. Je praat alleen respectvol over andere mensen. Leer omgaan met anderen die roddelen op de werkvloer en ongewenst informatie delen.
 • Mensen generaliseren. Elke persoon is een individu, hij heeft geen eigenschappen van een groep en wat hij doet of laat is niet aan een groep toe te schrijven. Stop mensen liever niet in een hokje met een stereotiep label.
 • Snel oordelen of afkeuren. Verdiep je in de context en achtergronden van het verhaal en de zienswijze van de ander, voordat je een oordeel vormt.
 • Negatieve conclusie trekken. Open minded mensen hebben meestal een realistische of optimistische blik op het leven. Merk het op als je meteen een negatieve conclusie trekt. Bekijk het eens van een andere kant en zoek een meer neutrale benadering van de situatie. Als bijvoorbeeld een taak in je werksituatie onmogelijk lijkt, bekijk het dan als een uitdaging en omarm een idee uit de Stoïcijnse filosofie: elke hindernis biedt een kans om te groeien (boekentip: Het obstakel is de weg, Ryan Holiday).

Ruimdenkend als professionele competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie ruimdenkend (of: cultureel bewustzijn, multicultureel bewustzijn) staat op menige lijst met algemene competenties, de generieke competenties die elke professional geacht wordt te beheersen.

Open minded als kernkwaliteit

Volgens het model van de kernkwaliteiten en kernkwadranten kan open minded net als elke kwaliteit doorslaan naar een valkuil. Je bent dan te ruimdenkend en anderen zien dat als een slechte eigenschap. Jouw uitdaging is om dat te voorkomen. Als open minded een kernkwaliteit van je is, dan kun je daarbij ook allergieën hebben en je ergeren aan bepaald gedrag van anderen.

Wat is de valkuil van open minded?

De een is ruimdenkend, een ander is ruimdenkender, jij bent het ruimdenkendst. Dat is een kwaliteit. Maar kun je ook té ruimdenkend zijn? Jazeker. Overmatig open minded zijn kan doorslaan naar:

 • Naïviteit en grenzeloosheid: je toont belangstelling en waardering voor rabiate en extremistische opvattingen.
 • Een goedgelovige en onkritische houding: je neemt iets aan zonder er kritisch over na te denken, omdat een ander er kennelijk waarde aan toeschrijft. Je bent te goed van vertrouwen.
 • Het verwerpen van een redelijk oordeel als vooroordeel, omdat iets voor jou nieuw en onontgonnen terrein is. Een ander heeft zich er misschien al in verdiept en is tot een redelijke opvatting gekomen.

Wat zijn jouw uitdagingen of leerdoelen?

Om een gezonde open mind te behouden die niet doorslaat naar goedgelovigheid, is het belangrijk om kritisch na te denken over andermans zienswijzen. Als je merkt dat de ander zich baseert op feitelijk onjuiste informatie en geen serieuze antwoorden geeft op je vragen, laat het dan voor wat het is en richt je op iets anders dat je interesseert. Let wel: ergens kritisch over nadenken kan betekenen dat je het voor jezelf verwerpt, maar niet dat je de opvatting van de ander afkeurt.

Sta niet alleen open voor nieuwe inzichten, maar toon ook belangstelling voor kritische beschouwingen van anderen die zich al in het onderwerp verdiept hebben. Zo verzamel je belangrijke informatie en ontwikkel je een evenwichtig beeld en oordeel over de kwestie.

Wat zijn je allergieën?

Als je zeer open minded bent, dan kun je je ergeren aan iemand die:
 • Bekrompen of dogmatisch is.
 • Intolerant of onverdraagzaam is.
 • Star en koppig vasthoudt aan zijn eigen ideeën.
 • Closed minded is en niet open staat voor andere zienswijzen of nieuwe inzichten.
 • Vooroordelen uitspreekt over groepen mensen.
 • Mensen respectloos wegzet met pejoratieven of denigrerende uitdrukkingen als 'dom blondje' of 'nitwit'.

Hoe kun je bij een sollicitatie aantonen dat je open minded bent?

Je solliciteert op de functie van jongerenwerker. ‘Open minded’ is één van de functie-eisen. Je begrijpt dat je met belangstelling bij jongeren meer bereikt dan met een opgeheven vinger. Je zult bovendien te maken krijgen met diverse culturele achtergronden, de jongeren- en straatcultuur. Als vrijwilliger op een voetbalclub heb je daar wel wat van meegekregen.

Dit verwerk je in je sollicitatiebrief en je zorgt ervoor dat je tijdens je sollicitatiegesprek een aantal voorbeelden volgens de STAR-methode paraat hebt.

Andere voorbeelden

 • Webontwikkelaar: Ik zie ernaar uit met collega’s in India samen te werken. Dat land heeft zich zo sterk ontwikkeld en de ICT’ers zijn er zeer goed opgeleid. Waarschijnlijk kan ik veel van ze leren. Ik ben benieuwd naar hun nieuwe ideeën om op afstand goed samen te werken.
 • Beveiliger: Ik heb bij een ROC veel te maken gehad met biculturele studenten met heel verschillende achtergronden. Daarvan heb ik geleerd dat je soms streng moet zijn en soms een grap moet maken. Na elk contact met studenten maakte ik een tijdje later een praatje om ze beter te leren kennen. Ik vroeg vooral hoe ze hun toekomst zagen en wat hun carrièreplannen waren.

Voorbeelden van vragen over open minded zijn tijdens het sollicitatiegesprek:

 • Biologieleraar: Sommige leerlingen zijn streng religieus. Hoe ga je ermee om als ze niets van de evolutietheorie willen weten?
 • Allround politiemedewerker: Je gaat met een voetbalfanclub praten over de aanpak van hooligans. Hoe zou je het gesprek voeren?

Aanbevolen video

Aanbevolen website

Bronnen

Auteur: René PijlmanJe bent hier: Home Functioneren Samenwerken Sociale eigenschappen Open minded