Sociale eigenschappen

Sociale eigenschappen zijn karaktertrekken en gedragskenmerken die betrekking hebben op de omgang met andere mensen. In een professionele context kan het gaan om de omgang met klanten, patiënten, collega's, medewerkers van toeleveranciers en andere

Een goede sociale eigenschap noemen we ook wel een kwaliteit, en als hij in de kern van je karakter zit: een kernkwaliteit.

Bij functies waarin je professionele omgang met andere mensen hebt, worden sociale of contactuele eigenschappen ook gerekend tot de professionele eigenschappen, hard skills of algemene competenties. In andere functies zijn je sociale kwaliteiten belangrijke soft skills om goede werkrelaties op te bouwen met andere teamleden en collega's.

Prettig in de omgang

 • Sociabiliteit is je vermogen om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan. Ben je erg sociabel, dan vind je het leuk om in het gezelschap van anderen te verkeren, stap je probleemloos op mensen af, meng je je gemakkelijk in gezelschap en maak je als vanzelf een praatje.
 • Met sensitiviteit of inlevingsvermogen wordt bedoeld: het vermogen om je in te leven in de situatie van een ander en zijn belangen, wensen en behoeften te begrijpen.
 • Behulpzaam of hulpvaardig zijn wil zeggen dat je goed begrijpt wat een ander nodig heeft en dat je bereid bent hem te helpen en ondersteunen.
 • Empathie is het vermogen om je in te leven in de gevoelens van anderen en mee te leven met hun emoties.

Tactvol en diplomatiek

 • Tact is het vermogen om irritaties te voorkomen, of conflicten op te lossen op basis van inzicht in sociale interacties.
 • Diplomatiek zijn wil zeggen dat je behoedzaam en weloverwogen optreedt in lastige situaties waarin de belangen of zienswijzen van de betrokkenen uiteen lopen. Je brengt je standpunt respectvol naar voren en streeft je eigen doelen na, zonder anderen te irriteren of schofferen. Je voorkomt conflicten en bevordert consensus en harmonieuze samenwerking.

Verdraagzaam en respectvol

 • Iemand met een open mind is tolerant en verdraagzaam, interesseert zich voor het onbekende, staat open voor verschillende ideeën, ervaringen, zienswijzen, theorieën en leefstijlen.
 • Tolerantie is de mate waarin je anderen toelaat zich te gedragen, te uiten en te leven zoals zij dat willen, zonder enige inmenging.
 • Respect is een gevoel of uiting van aanzien, eerbied of waardering, waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt en erkent als een waardig en waardevol persoon.

Professioneel in de omgang

 • Collegiaal: je helpt en ondersteunt collega’s wanneer dat nodig is en je houdt rekening met hun behoeften en belangen.
 • Gastvrij: je geeft iemand die in jouw werkomgeving op bezoek komt of te gast is, het gevoel dat hij of zij welkom is en dat zijn of haar komst wordt gewaardeerd.
 • Bescheiden: je kunt jezelf op de achtergrond plaatsen als de situatie hierom vraagt.
 • Humor: je maakt mensen in je werkomgeving op een gepaste manier aan het lachen.
Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Samenwerken Sociale eigenschappen