Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Samenwerken

Samenwerken

Misschien is dat wel de kern van carrière maken: succesvol omgaan met andere mensen. Want voor veel hogere functies geldt dat niet zozeer vakinhoudelijke kwaliteiten nodig zijn, maar het vermogen om effectief samen te werken.

Ook tijdens je opleiding zal er een beroep op je samenwerkingsvaardigheden worden gedaan. Je moet immers vaak in een groep samen aan je studie werken.

Werkvormen

Sociale vaardigheden

Sociale eigenschappen

Gedrag van een teamspeler

Niveaus van samenwerken

In hoeverre ben jij een teamplayer?

7.Maakt in korte tijd aanpassingen in de strategie van het bedrijf, afdeling, e.d. als reactie op de behoeften in een gegeven situatie.
6.Waardeert input en expertise van anderen, is bereid om te leren van medewerkers of collega's, vraagt om ideeën en opinies voor beslissingen.
5.Heeft het in positieve zin over teamleden, toont respect voor input van anderen, stelt het groepsbelang boven het eigen belang.
4.Houdt mensen geïnformeerd over het groepsproces, deelt alle relevante informatie, werkt aan het eigen belang én aan het groepsbelang.
3.Is bereid te participeren, ondersteunt groepsbeslissingen, is een normaal teamlid en doet zijn deel van het werk, zodat doelen bereikt worden.
2.Heeft een onverschillige houding, participeert niet, werkt liever alleen, heeft voornamelijk oog voor het eigen belang.
1.Werkt ontwrichtend en veroorzaakt soms problemen in het team, uit zich soms negatief over teamleden.
0.Kan en wil totaal niet samenwerken.

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je goed kunt samenwerken?

Stel, je solliciteert op een vacature van psychiatrisch verpleegkundige. In de advertentietekst lees je dat je goed moet kunnen samenwerken. Wat bedoelen ze hiermee? De problemen waarmee patiënten kampen, zijn vaak complex en niet vanuit één invalshoek op te lossen. Daarom werk je samen in een multidisciplinair team. Deskundigen in dat team leveren vanuit hun eigen specialisme een bijdrage aan de behandeling van de patiënt.

In je huidige functie als psychiatrisch verpleegkundige heb je ervaren dat je een echte teamplayer bent. Dikwijls overleg je met specialisten over de oorzaken van de problemen van een patiënt: zijn deze psychisch of fysiek, of een combinatie? Omdat jij een generalist bent, kun je uit diverse invalshoeken de problemen analyseren. Hierdoor ben je binnen het team een belangrijke schakel tussen de psychiatrisch specialisten enerzijds en de medisch specialisten anderzijds.

Dit verwerk je in je sollicitatiebrief en je zorgt ervoor dat je in je sollicitatiegesprek een aantal voorbeelden volgens de STAR-methode paraat hebt.

Andere voorbeelden

Vestigingsmanager: Toen onze winkel werd omgebouwd, was dit een flinke klus waarbij veel mensen betrokken waren: de districtsmanager, het hoofdkantoor, mijn winkelmedewerkers en de leveranciers. Maar de samenwerking verliep uitstekend, mede doordat ik veel belang hechtte aan heldere communicatie. Zo zorgde ik onder meer voor een wekelijkse nieuwsbrief, waardoor iedereen op de hoogte was van de vorderingen. Binnen de gestelde tijd van vier maanden hebben we de klus geklaard, naar ieders tevredenheid.

Hoofdredacteur: De kwaliteit van een uitzending is voor een groot deel afhankelijk van de samenwerking binnen een redactieteam. Ik besteed daarom veel aandacht aan een goede en collegiale sfeer door bijvoorbeeld op tijd in te grijpen bij conflicten en een open gesprekscultuur te bewerkstelligen.

Voorbeelden van vragen over samenwerken tijdens het sollicitatiegesprek:

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger