Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo 21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

Door technologie en digitalisering wordt onze samenleving meer en meer een kennis- en netwerksamenleving. Hierdoor verdwijnen volgens experts in Nederland de komende decennia bijna de helft van de banen. Daarnaast zal het werk dat behouden blijft van karakter veranderen en zullen nieuwe banen ontstaan. Niemand weet nog hoe die eruit gaan zien, maar duidelijk is al wel dat de werknemer van straks om goed te functioneren en succesvol te zijn over meer en/of andere kwaliteiten zal moeten beschikken dan pakweg tien jaar geleden. Vaak wordt voor deze vaardigheden het begrip 21e eeuwse vaardigheden of 21st century skills gehanteerd. Andere benamingen zijn: life long learning competencies, key skills, advanced skills, sleutelvaardigheden en kerncompetenties.

21e eeuwse vaardigheden, wat zijn dat precies?

Volgens de definitie van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zijn 21e eeuwse vaardigheden ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.’

Oude wijn in nieuwe zakken?

Over 21e eeuwse vaardigheden wordt verschillend gedacht. Sommigen vinden de aandacht ervoor overdreven, een hype. Anderen zijn van mening dat beroepen en de samenleving per definitie aan veranderingen onderhevig zijn en dat er in feite niets nieuws onder de zon is.

Deze vaardigheden zijn onder te verdelen in vier clusters die onderling met elkaar samenhangen:

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden hebben betrekking op het op een juiste manier gebruiken en toepassen van digitale apparaten, in de breedste zin van het woord.

Denkvaardigheden

Denkvaardigheden gaan over je vermogen om een probleem of situatie goed in te schatten, er een mening over te geven en een oplossing voor te bedenken. Denkvaardigheden zijn nodig om informatie te doorzien en op waarde te schatten, onjuistheden te signaleren en om een visie of mening tegen het licht te houden. Op basis hiervan kun je een oordeel vellen, een standpunt bepalen of een beslissing nemen. 

Intrapersoonlijke vaardigheden

Intrapersoonlijke vaardigheden gaan over de mate waarin je in staat bent verantwoordelijkheid te nemen en jezelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Interpersoonlijke vaardigheden

Het gaat hierbij om vaardigheden die je nodig hebt in de interactie met andere mensen en culturen, op allerlei manieren.

Kortom, 21st century skills zijn vaardigheden die je als werkende mens nodig hebt om goed te functioneren in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Kenmerkend voor 21e eeuwse vaardigheden is dat ze te ontwikkelen, dus leerbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat het vaardigheden zijn die je ‘even’ in een training leert. Je ontwikkelt ze door na te blijven denken over je eigen (loopbaan)ontwikkeling en inzetbaarheid en je steeds de vraag te stellen: welke kennis en vaardigheden heb ik in de toekomst nodig om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en hoe kan ik deze (verder) ontwikkelen?

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/21e-eeuwse-vaardigheden Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger