Numerus fixus

Sommige opleidingen in het hbo en aan de universiteit kennen een numerus fixus. Dat wil zeggen dat een hogeschool of universiteit voor deze opleidingen een maximum aantal eerstejaars studenten toelaat. Als er zich meer studenten inschrijven dan dat er plaatsen zijn, moet je meedoen aan een selectie voor een plek. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn.

Handig om te weten

  • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt ieder jaar bekend voor welke opleidingen aan hbo en universiteit een fixus geldt.
  • Er wordt niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.
  • Per studiejaar mag je je voor maximaal twee fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn aan twee verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor die studies geldt dat je maar voor een enkele onderwijsinstelling mag kiezen.

  • Hoe groot je kans op selectie is, verschilt nogal per opleiding. Soms zijn er toch minder aanmeldingen voor een opleiding dan van tevoren was ingeschat en kan iedereen gewoon direct geplaatst worden. Maar er zijn ook enkele opleidingen die al jaren op rij bijzonder populair zijn en jaarlijks vele studiekiezers moeten teleurstellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de universitaire opleiding Geneeskunde en de hbo-opleidingen Forensisch Onderzoek en Mondzorgkunde.
  • Je mag maximaal drie keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen.

Plan B

Natuurlijk is het balen als je niet kunt starten met de studie die je op het oog had. Het is daarom verstandig om voor een plan B te zorgen als je niet wordt geselecteerd voor de studie van je keuze. Wat kun je doen als je niet door de selectieprocedure heen bent gekomen?

  • Kiezen voor een andere opleiding.
  • Het jaar erop je opnieuw voor de opleiding inschrijven (kan maximaal drie keer).
  • In de tussentijd - ook wel tussenjaar genoemd - kun je gaan werken of tijdelijk een andere opleiding volgen. Houd er wel rekening mee dat dit gevolgen heeft voor onder meer je studiefinanciering.

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Numerus fixus