Hbo-opleiding Fysiotherapie

Sanne Schoen, derdejaars Fysiotherapie: "Ik wilde graag een sociale opleiding; met mensen werken en hen helpen. In mijn jeugd heb ik zelf fysiotherapie gehad en dat heeft mij goed geholpen. Het leek me heel leuk om te doen. Ik ben naar een open dag geweest en daar werd  mij duidelijk dat het echt iets voor mij was. Ik heb me toen meteen ingeschreven."

De hbo-opleiding Fysiotherapie leidt je op tot fysiotherapeutisch beroepsbeoefenaar, oftewel fysiotherapeut. Als fysiotherapeut onderzoek, behandel en begeleid je mensen met houdings- en bewegingsklachten zoals rugpijn en RSI. Tijdens de opleiding leer je de aard en oorzaak van zulke klachten te onderzoeken en hoe je een behandelplan kunt opstellen om klachten te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Om de fysiotherapeutische vakken goed te kunnen uitvoeren, heb je medisch-biologische kennis nodig. Daarnaast is er veel aandacht voor gedrag en communicatie; als fysiotherapeut moet je met cliënten en vakgenoten kunnen communiceren.

Wat kun je ermee worden?

Als fysiotherapeut kun je aan de slag bij:

 • Centra voor meervoudig gehandicapten
 • Fitnessclubs
 • Gezondheidscentra
 • Psychiatrische ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra
 • Sportverenigingen
 • Verpleeghuizen
 • Ziekenhuizen

Wat is het carrièreperspectief?

Als fysiotherapeut werk je in dienst van een instelling zoals een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Je kunt je ook als zelfstandige vestigen en een eigen praktijk beginnen. De overheid stelt hoge eisen aan het beroep van fysiotherapeut. Daarom is het beroep wettelijk beschermd: alleen gediplomeerden mogen de titel fysiotherapeut gebruiken.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Sanne: "Attitude is een belangrijke competentie, dat moet grotendeels in je karakter zitten wil je deze studie gaan doen. Je moet sociaal zijn en goed met mensen om kunnen gaan. Verder moet je een echte doorzetter zijn voor deze opleiding. Vooral het eerste jaar vond ik erg zwaar, ik kreeg weinig sturing. Ik moest veel leren en hard werken. Het tweede en derde jaar vond ik daarentegen helemaal niet zwaar, maar juist heel leuk en leerzaam door de stages."

 • Sociale vaardigheden: een goede beroepsgerichte benadering van je medemens is voorwaarde voor het slagen van een behandeling. Je moet voor deze opleiding sociaal zijn aangelegd. Tijdens de opleiding komt de verdere ontwikkeling van je sociale vaardigheden uitgebreid aan bod.
 • Stressbestendigheid: belangrijke eigenschappen voor een (toekomstige) fysiotherapeut zijn stressbestendigheid en emotionele stabiliteit. Je leert omgaan met situaties waarin het om het welzijn van een ander gaat. Mensen met ernstige aandoeningen kunnen aan jouw zorg worden toevertrouwd.
 • Motorische vaardigheden: je beweegt zelf graag en goed. Dat heb je nodig om anderen tot bewegen te stimuleren. Je hebt genoeg kracht, lenig- en behendigheid om oefeningen voor te doen en handelingen te verrichten.
 • Samenwerken: zowel tijdens je opleiding als in je beroep zul je veel met andere mensen moeten samenwerken. Je lost met elkaar problemen op.

Hoe lang duurt de opleiding?

De voltijd hbo-opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar. De verkorte bacheloropleiding voor vwo'ers en de deeltijdvariant duren drie jaar.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Sanne: "In het tweede jaar liep ik tien weken stage in een verpleeghuis. Ik zag die stage eerst niet zo zitten, ik wilde liever met kinderen dan met bejaarden werken. Achteraf viel het me heel erg mee. Werken in een instelling zal nooit mijn eerste keuze worden, maar ik heb er wel veel geleerd. Bijvoorbeeld om mijn creativiteit te gebruiken in de behandelingen bij patiënten die er geen zin in hebben. Ook merkte ik hoe leuk het is om in een team te werken. Mijn tweede stage in het derde jaar duurde twintig weken. Deze stage vond ik leuker dan de eerste. Ik werkte in een particuliere praktijk en had veel meer persoonlijk contact met de patiënten. Omdat ik alweer een jaar verder was mocht en kon ik ook veel meer. Ik werd heel vrij gelaten en heb veel onderzoeken en behandelingen gedaan. Verder vond ik het erg leuk om met de specialisaties, zoals echografie en podologie, mee te kijken."

In de eerste periode van de opleiding ben je bezig met je propedeuse. Dit duurt een jaar bij de voltijdopleidingen, een half jaar bij de deeltijdopleidingen. In deze periode leg je de basis voor de rest van de opleiding. Zowel theorie, denk aan vakken als anatomie en fysiologie, als vaardigheden komen aan bod.

Tijdens de hoofdfase vindt verdieping plaats van het fysiotherapeutisch handelen, en werk je nog meer toe naar je latere beroepsuitoefening. Je kunt het zelf richting geven aan de hand van je eigen competenties. Je volgt vaardigheidslessen waarbij onder andere bewegingstherapie en fysische therapie aan bod komen. Je loopt verschillende stages (met daaraan lessen gekoppeld als beroepsreflectie en supervisie). Je eerste stage dient vooral om je op je toekomstige beroep te oriënteren, de daarop volgende stages zijn uitgebreider. Je loopt je stages bij verschillende instellingen, zoals in een vrijgevestigde praktijk, in een algemeen ziekenhuis of een revalidatiecentrum. 

De volgende vakken komen aan bod: fysiotherapie, massagetherapie, fysische therapie, anatomie, fysiologie, beweging, psychologie, gezondheidszorg, ziekteleer, lichamelijk onderzoek. Je sluit je opleiding af met een eindexamen of -toets.

Hoe zwaar is het?

Fysiotherapie is een fysieke studie. Het is goed te doen, maar sommige onderdelen zijn pittig. Je bent niet alleen praktisch bezig, je moet ook zelfstandig kunnen studeren en af en toe flink blokken om de medisch-biologische kennis in je hoofd te krijgen.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je kunt aan de hbo-opleiding Fysiotherapie beginnen wanneer je beschikt over minimaal een mbo-diploma op niveau 4. Heb je een havo- of vwo-diploma, dan geeft elk profiel toegang. Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende eisen stellen; laat je dus goed informeren door de hogeschool van jouw keuze.

Als je ouder bent dan 21 jaar en je hebt niet een van de vereiste vooropleidingen, dan is het toch mogelijk om toegelaten te worden. Je kunt je dan aanmelden voor een toelatingsonderzoek

Numerus fixus

De hbo-opleiding Fysiotherapie heeft een numerus fixus: zijn er te veel aanmeldingen, dan moet je meedoen met een lotingsprocedure. Meld je dus op tijd aan.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Beantwoord de volgende vragen:

 • Ben je lenig en behendig?
 • Wil je graag mensen helpen?
 • Ben je nieuwsgierig naar hoe je lichaam beweegt? 
 • Ga je graag met verschillende mensen om?
 • Ben je bereid om als proefpersoon voor een medestudent te fungeren?
 • Spreekt het je aan om mensen te behandelen en begeleiden?
 • Ben je praktisch ingesteld?
 • Schuw je lichamelijk contact niet?

Heb je de meeste vragen met "ja" beantwoord, dan heb je grote kans dat de hbo-opleiding Fysiotherapie goed bij jou past. Om erachter te komen of je geschikt bent, kun je bij sommige opleidingen je motoriek laten testen. Ook kun je soms meedoen aan proeflessen of zogenaamde doedagen om kennis te maken met de studie.

Wat is het profiel van de studenten?

Fysio-studenten zijn sociale types. Ze zijn niet te preuts voor een massage of bang om in hun hemd te staan. Je moet immers je vaardigheden oefenen op je medestudenten. Er studeren iets meer vrouwen dan mannen voor fysiotherapeut.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen websites

Auteur: Irene Koot

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Gezondheid, Sport en Bewegen Hbo-opleiding Fysiotherapie