Studies in Gezondheid, Sport en Bewegen

Bij de hbo-opleiding Verpleegkunde (kwalificatieniveau 5) leer je hoe je patiënten met een beperking, (dreigende) ziekte, of handicap moet verzorgen en verplegen. Je krijgt theorie over ethiek, fysiologie en de anatomie van het lichaam. Ook aan de organisatie van de zorg, rechten en taalbeheersing wordt aandacht besteed. Verder loop je ieder jaar stage en krijg je veel praktijkopdrachten.

Vanwege ziekte of functiebeperkingen hebben sommige mensen dagelijks professionele zorg nodig. In de mbo-4-opleiding Verpleegkunde (kwalificatieniveau 4) leer je die zorg te verlenen. De opleiding tot mbo-verpleegkundige duurt vier jaar. Na het behalen van je diploma kun je in allerlei zorginstellingen aan de slag. Ben je de schoolbanken na vier jaar nog niet moe, dan kun je doorstromen naar de hbo-opleiding Verpleegkunde (kwalificatieniveau 5).

De hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek is een praktijkgerichte bacheloropleiding. Je leert in de eerste plaats over voeding, maar krijgt ook vakken als psychologie, Engels en voorlichting. Je leert diëten samenstellen, personen en organisaties adviseren over gezonde voeding en mensen begeleiden bij het veranderen van hun voedingsgedrag. Je krijgt theorielessen over de kwaliteit van voeding en het proces van voedingsverzorging.

De hbo-opleiding Fysiotherapie leidt je op tot fysiotherapeutisch beroepsoefenaar, oftewel fysiotherapeut. Als fysiotherapeut onderzoek, behandel en begeleid je mensen met houdings- en bewegingsklachten zoals rugpijn en RSI. Tijdens de opleiding leer je de aard en oorzaak van zulke klachten te onderzoeken en hoe je een behandelplan kunt op stellen om klachten te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Om de fysiotherapeutische vakken goed te kunnen uitvoeren, heb je medisch-biologische kennis nodig. Daarnaast is er veel aandacht voor gedrag en communicatie; als fysiotherapeut moet je met cliënten en vakgenoten kunnen communiceren.

Tijdens de hbo-opleiding Verloskunde word je opgeleid tot specialist in de verloskunde. Je leert alles over zwangerschap, bevalling en kraambed en over de complicaties die hierbij kunnen optreden.

In de opleiding Ergotherapie leer je hoe je mensen met fysieke of psychische problemen oplossingen kunt bieden die ervoor zorgen dat ze zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. Om dat te kunnen volg je tijdens de opleiding medische en sociale vakken, leer je methoden om het functioneren van mensen te beoordelen, en krijg je vakken als tekenen en handvaardigheid.

In de hbo-opleiding Logopedie leer je hoe je mensen kunt helpen hun stem- en spraakvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Je leert van alles over achtergronden van spraak-, taal-, slik- en stemproblemen en hoe je die kunt behandelen.

In de opleiding hbo-opleiding Mondzorgkunde komen alle aspecten van mondverzorging aan bod. Zowel in de theoretische vakken als in de praktijk leer je alles over goede mondzorg en tandheelkundige problemen.

Ambieer je een managementfunctie in de gezondheidszorg? Of wil je ‘iets in de zorg’, maar niet ‘aan het bed’? Dan is de opleiding Management in de zorg eventueel iets voor jou. Mensen die de opleiding hebben afgerond, komen vaak terecht in een middenkaderfunctie, bijvoorbeeld als teamleider van een afdeling.

De hbo-opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) leidt je op tot Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er). Als MBB'er onderzoek of behandel je mensen met behulp van straling, magnetisme of geluidsgolven. Je kunt dan denken aan röntgendiagnostiek, CT- en MRI-scanning, echografie of bestraling van patiënten met kwaadaardige tumoren. De studie richt zich op vier werkvelden: radiologie, echografie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. De opleiding wordt zowel in voltijd als in de duale variant aangeboden. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Health MBRT voeren.

Tijdens de hbo-opleiding Optometrie leer je alles over de gezondheid en het functioneren van de ogen. Je leert het oog onderzoeken op ziekten en afwijkingen, hoe je de juiste diagnose stelt en bepaalt wat de beste behandeling en/of het beste hulpmiddel is. Je kunt de opleiding alleen aan de Hogeschool Utrecht (HU) volgen.

Tijdens de hbo-opleiding Orthoptie leer je alles over de werking van de ogen, de samenwerking tussen beide ogen, oogafwijkingen, oogcorrecties, luie ogen en ogen die niet recht staan (scheelzien). De opleiding Orthoptie kun je alleen volgen aan de Hogeschool Utrecht (HU).

Biometrie is een vierjarige afstudeerrichting van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. Het is een studie op het grensvlak van techniek en gezondheidszorg, die je opleidt tot biometrist. Letterlijk vertaald betekent biometrie 'meten aan het lichaam'. Metingen aan ogen, oren, longen, hart of andere organen om te onderzoeken waarom iemand zich lichamelijk niet goed voelt. Na de studie weet je precies hoe meetapparatuur werkt, hoe je gegevens analyseert en tot een diagnose komt. Ook kun je nieuwe apparatuur ontwerpen en ontwikkelen. Je kunt de opleiding Mens en Techniek|Biometrie alleen aan Zuyd Hogeschool in Heerlen volgen.

De hbo-opleiding Podotherapie leidt je op tot podotherapeut. Een podotherapeut probeert voetklachten te voorkomen en behandelt patiënten met voetklachten of klachten die voortkomen uit niet goed functionerende voeten. Tijdens de opleiding leer je de aard en oorzaak van zulke klachten te onderzoeken en hoe je een behandelplan opstelt en uitvoert. Je leert hoe je adequate hulpmiddelen maakt waarmee de voet wordt gecorrigeerd of beschermd. Daarbij moet je beschikken over grondige kennis en goede handvaardigheid. Tijdens de opleiding wordt er dan ook veel geoefend. Daarnaast is er veel aandacht voor gedrag en communicatie, want je moet goed met cliënten en vakgenoten kunnen communiceren.

De hbo-opleiding Huidtherapie leidt je op tot bachelor of Health in de huidtherapie. Tijdens de opleiding leer je huidaandoeningen, zoals littekens, brandwonden en acne, te diagnosticeren en te behandelen. Je kunt de opleiding aan Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool volgen.

Lopen, zitten, bukken, tillen; we bewegen de hele dag en meestal onbewust. Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma of astma, kunnen mensen problemen krijgen met hun bewegingsapparaat. In zowel de hbo-opleiding Oefentherapie Cesar als de hbo-opleiding Oefentherapie Mensendieck leer je deze klachten te diagnosticeren en help je mensen een juist houdings- en bewegingsgedrag eigen te maken. De hbo-opleiding Oefentherapie Cesar kun je alleen aan de Hogeschool Utrecht volgen, de opleiding Oefentherapie Mensendieck alleen aan de Hogeschool van Amsterdam.

De hbo-opleiding Farmakunde leidt je op tot farmakundige. De farmakundige vormt een schakel in de keten van de farmaceutische industrie, farmaceutische groothandel, (ziekenhuis)apotheek, huisarts en specialist, zorgverzekeraar, patiënten, patiëntenorganisaties en overheid. Je leert hoe je om kunt gaan met deze verschillende sectoren. Tijdens de opleiding verdiep je je in de werking van geneesmiddelen en in de wijze waarop je patiënten hierover kunt voorlichten. Ook leer je hoe je collega’s kunt aansturen en krijg je les over de verspreiding en inkoop van geneesmiddelen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en apotheken. Management, ICT en communicatie zijn de belangrijkste componenten van de studie. Je kunt de opleiding alleen aan Hogeschool Utrecht (HU) volgen.

In de hbo-opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie leer je hoe je sport en lichaams- en bewegingsactiviteiten kunt inzetten in de behandeling van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en bij mensen met psychosociale problemen. Alleen de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle biedt deze opleiding aan.

De hbo-opleiding Sport en Bewegen leidt je op tot manager op het gebied van sport en bewegen. Je leert hoe je Ook leer je sportbeleid analyseren, ontwikkelen, voorbereiden en implementeren. Je bent dus zowel beleidsmatig als uitvoerend bezig met sportactiviteiten.

Tijdens de opleiding tot tandartsassistent leer je hoe je de tandarts praktisch ondersteunt tijdens zijn werkzaamheden ‘aan de stoel’. Je doet kennis op van tandheelkunde en krijgt vakken als anatomie, gezondheidskunde en scheikunde. Ook leer je hoe je de tandarts ondersteunt op administratief gebied. Je kunt de opleiding volgen aan verschillende ROC's in het land en bij de LOI. De duur van de opleiding verschilt per opleidingsinstituut en varieert tussen de twee en drie jaar.

Als doktersassistent assisteer je een huisarts of medisch specialist bij onderzoek en behandeling van patiënten. Ook ondersteun je hem op administratief gebied. Door jouw hulp kan de arts zich volledig op de zorgvraag van een patiënt richten. In de mbo-4-opleiding tot doktersassistent leer je hoe je je rol als rechterhand van de arts zo goed mogelijk uitvoert. Tijdens de opleiding doe je kennis op van de anatomie en fysiologie van de mens en van ziektebeelden en geneesmiddelen. Ook besteed je veel tijd aan de ontwikkeling van je communicatieve vaardigheden en leer je verbanden aanleggen en injecties toedienen. Je kunt de opleiding volgen aan verschillende ROC's in het land en bij verschillende aanbieders van afstandsonderwijs. De duur van de opleiding verschilt per opleidingsinstituut en varieert tussen de één en drie jaar.

Roep je van kinds af aan al dat je later dokter wil worden? Geneeskunde is de opleiding waarmee je die droom kunt verwezenlijken. Het is een lange en intensieve opleiding waarin je veel leert over het menselijk lichaam, de ziektes die mensen kunnen krijgen en de behandeling ervan. Die kennis haal je niet alleen uit boeken, maar doe je ook op in de praktijk. In vergelijking met andere universitaire opleidingen is Geneeskunde zeer praktijkgericht.

Het gebit is maar een klein onderdeel van ons lichaam, maar het heeft wel grote gevolgen als het niet in orde is. Tijdens de universitaire opleiding Tandheelkunde word je opgeleid tot tandarts en leer je monden gezond te maken én te houden. Je bestudeert op een wetenschappelijke manier alle aspecten die samenhangen met mondzorg. Je leert mensen behandelen en je leert hoe je dat zo effectief mogelijk doet. Hierbij is veel aandacht voor de ontwikkeling van je sociale en communicatieve vaardigheden, want een bezoekje aan de tandarts is voor veel mensen geen plezierig uitje.

Hoe ontstaan ziekten en hoe kun je ze voorkomen en bestrijden? Dat is in een notendop waar het om draait in de universitaire bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Tijdens de opleiding onderzoek je hoe ziekten worden veroorzaakt en doe je kennis op over onder meer bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. Maar om te kunnen bepalen of en in welke mate processen verstoord zijn, moet je eerst weten wat normaal is. Daarom sta je tijdens de opleiding ook uitgebreid stil bij hoe een gezond mens in elkaar steekt en wat de functie is van bouwelementen als moleculen, cellen en organen. De studie richt zich vooral op onderzoek. Je komt dus niet – zoals bij de opleiding Geneeskunde – rechtstreeks in contact met patiënten. De opleiding Biomedische Wetenschappen kun je aan zes verschillende universiteiten volgen.

Hoe werken geneesmiddelen? Hoe bereid je ze? Wat doen ze met het menselijk lichaam? Hoe kun je patiënten met geneesmiddelen behandelen? In de universitaire opleiding Farmacie vind je het antwoord op deze vragen. Farmacie is dé studie wanneer je apotheker wilt worden. Je kunt de opleiding aan de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen volgen.

De hbo-opleiding Medische Hulpverlening leidt je op tot medisch hulpverlener. Afhankelijk van je specialisatie kun je als medisch hulpverlener gaan werken bij de ambulancedienst, spoedeisende hulp of in de operatiekamer. De hbo-opleiding Medische Hulpverlening kun je volgen aan Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Rotterdam (HR) en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN).

Sport en bewegen zijn belangrijke ingrediënten voor een gezonde en actieve leefstijl. Tijdens de hbo-opleiding Sport- & Bewegingseducatie word je opgeleid tot bewegingsspecialist in het werkveld van sport en bewegen: vrije tijd, toerisme, recreatie en outdoor. Je leert hoe je op een ondernemende manier voor verschillende doelgroepen passende sport- en beweegprogramma’s ontwikkelt, organiseert en uitvoert. Ook leer je hoe je deelnemers begeleidt en advies uitbrengt. De opleiding wordt door drie hogescholen aangeboden: HAN, HZ University of Applied Sciences en Fontys.

Van anatomie tot beleid en van infectieziekten tot de organisatie van ons verzekeringsstelsel. In de universitaire bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen leer je de gezondheidszorg in de hele breedte doorgronden. Je kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de gezondheidszorg en leert welke factoren de gezondheid beïnvloeden en hoe je de gezondheidszorg kunt verbeteren. Je houdt rekening met organisatorische, logistieke, financiële en verzekeringstechnische aspecten.

In de opleiding Apothekersassistent leer je alles over de werking van geneesmiddelen, hoe je medicijnen bereidt, patiënten voorlichting geeft en in de computer de administratie bijhoudt.

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Gezondheid, Sport en Bewegen