Hbo-opleiding Management in de zorg

Ambieer je een managementfunctie in de gezondheidszorg? Of wil je 'iets in de zorg', maar niet 'aan het bed'? Dan is de opleiding Management in de zorg eventueel iets voor jou. Mensen die de opleiding hebben afgerond, komen vaak terecht in een middenkaderfunctie, bijvoorbeeld als teamleider van een afdeling.

Wat kun je ermee worden?

Als je de opleiding Management in de zorg hebt voltooid, kun je bijvoorbeeld teamleider of beleidsmedewerker in de gezondheidszorg worden, of zorgmanager. Een zorgmanager is een tussenpersoon tussen een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een verpleeghuis) en de cliënt. De zorgmanager kijkt wat iemand aan zorg nodig heeft en hoe dat geregeld kan worden.

De opleiding is vooral gericht op het opdoen van managementvaardigheden. Want in je latere baan ligt het accent op leidinggeven, coördineren en organiseren, en niet op de directe patiëntenzorg.

Wat is het carrièreperspectief?

Als je een tijdje in het middenkader hebt gewerkt, kun je na verloop van tijd vaak doorgroeien naar een hogere managementfunctie, of teamleider worden van een grotere afdeling. Ook het uitvoeren van vernieuwingstrajecten (wat in de zorg nogal eens voorkomt) kan na verloop van tijd tot je taken gaan behoren.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

De volgende competenties ontwikkel je tijdens de opleiding:

... en verder veel andere managementvaardigheden.

Hoe lang duurt het?

De meeste hogescholen bieden de opleiding Management in de zorg alleen in deeltijd aan. Het is de bedoeling dat je de opleiding combineert met een relevante functie van minstens twee dagen in de week en dat de organisatie waar je werkt je de gelegenheid geeft al tijdens de opleiding een team aan te sturen. Op die manier kun je meteen in de praktijk toepassen wat je leert.

Bij de meeste instellingen duurt de opleiding 3 jaar. Er zijn mogelijkheden voor vrijstellingen op grond van relevante werkervaring en vooropleiding. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden. Bij de start van de opleiding doe je een assessment en voer je een intakegesprek waarin bekeken wordt welke onderdelen van de opleiding voor jou relevant zijn. Als je bent afgestudeerd mag je de titel Bachelor of Health Care voeren.

Bij sommige hbo-instellingen kun je ook een Associate degree (Ad) halen. Je doet dan een gedeelte van het volledige hbo-traject. Het Ad-traject duurt doorgaans twee jaar. Ook deze opleiding kan korter zijn als je vrijstellingen krijgt.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Je krijgt in de opleiding veel managementvakken, zoals leidinggeven, management en beleid, en communicatieve vaardigheden. Ook ontwikkel je financiële en bedrijfskundige kennis en leer je veel over verandermanagement. Je leert planningen en begrotingen maken en weet welke dingen je moet doen om vernieuwingen te laten slagen.

De opleiding doe je altijd in combinatie met een baan. Dat betekent dat je ook in de praktijk leert, en dat je theorie meteen in de praktijk kunt toepassen. Door middel van reflectie en persoonlijke ontwikkelingsplannen bekijk je steeds hoe je je competenties verder kunt ontwikkelen. De afsluiting van de studie bestaat doorgaans uit het afleggen van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij laat je in de praktijk zien dat je de vereiste competenties bezit.

Hoe zwaar is het?

Gemiddeld volg je één dag onderwijs per week, en moet je nog zo’n tien uur besteden aan zelfstudie. Daarnaast werk je minstens twee à drie dagen per week in een functie die aansluit bij de opleiding. De combinatie van dit alles maakt het traject behoorlijk zwaar. Je moet gedisciplineerd te werk gaan en je activiteiten goed plannen en organiseren.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten als je een relevante mbo-opleiding op niveau 4 hebt, of een propedeuse van een hbo-opleiding in de gezondheidszorg. Sommige instellingen eisen zelfs een volledig afgeronde hbo-opleiding. Bovendien word je geacht minstens één (bij sommige instellingen twee) jaar werkervaring in de gezondheidszorg te hebben. Bij de meeste instellingen doe je aan het begin van de opleiding een assessment waarin bepaald wordt of je vrijstellingen krijgt, of juist nog aanvullende dingen moet leren. Sommige instellingen geven ook mensen met een mbo niveau 3-opleiding en een aantal jaar werkervaring in de gezondheidszorg de gelegenheid een assessment te doen. Vooral het Ad-traject is voor deze groep interessant.

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

Als je veel van deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, dan is de opleiding Management in de zorg waarschijnlijk iets voor jou.

Wat is het profiel van studenten?

De studenten werken allemaal al in de gezondheidszorg of in de welzijnssector. Ze zijn dus ouder dan de studenten die net van de middelbare school komen. Iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond en ervaringen. Dat maakt de groep divers, en ook inspirerend. Van elkaars ervaringen valt veel te leren.
Mensen die met de opleiding Management in de zorg beginnen zijn resultaatgerichte doeners. Ze willen bijdragen aan vernieuwingen in de zorg, en moeite doen om het werk in de praktijk goed te laten verlopen. Daar hebben zowel medewerkers als patiënten en cliënten profijt van.

Welke opleidingen lijken erop?

Er zijn opleidingen bij commerciële instituten met de namen Management in de gezondheidszorg en Management in Zorg en Dienstverlening. Bij sommige daarvan is het mogelijk om afstandsonderwijs te volgen. Deze vorm van onderwijs is eventueel geschikt voor mensen die niet voldoende tijd of gelegenheid hebben om wekelijks onderwijs op een locatie buiten de werkplek te volgen. Afstandsonderwijs vergt veel discipline en biedt niet de mogelijkheden voor uitwisseling zoals die bij de reguliere opleidingen bestaat.

Andere opleidingen waarbij je wel in de gezondheidszorg werkt, maar niet direct met patiënten te maken hebt zijn bijvoorbeeld de opleidingen tot:

  • praktijkopleider
  • leraar Gezondheidszorg en welzijn (tweedegraads)
  • farmakundige

Als je de studie hebt afgerond en je nog wilt doorstuderen, kun je overwegen door te stromen naar een masteropleiding. Op wo-niveau sluiten de studies (Algemene) Gezondheidswetenschappen en sommige richtingen bij de studie Bedrijfskunde enigszins aan.

Aanbevolen websites

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Gezondheid, Sport en Bewegen Hbo-opleiding Management in de zorg