Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen wil zeggen dat je krachtig vasthoudt aan een bepaald idee of actie. Je stopt pas als je je doel hebt bereikt. Tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is.

Doorzettingsvermogen of volhardendheid is een belangrijke soft skill omdat het helpt om doelen te bereiken en successen te behalen.

Wat betekent dat concreet?

 • Je houdt vol en blijft ergens aan werken, ook al is het moeilijk of zijn er obstakels. Je blijft volharden en proberen, zelfs als je tegen hindernissen aanloopt of problemen tegenkomt.
 • Je herhaalt je standpunten en voorstellen, eventueel in andere woorden, om je doel vasthoudend te bereiken.
 • Je laat je niet door kritiek of tegenstand van je ideeën afbrengen. Integendeel, als anderen er allang de brui aan hebben gegeven, ben jij volhoudend en zet je door.
 • Als je tegenslagen ontmoet, blijf je vastberaden om de taak te volbrengen.
 • Je bent consistent in je streven en standvastig in je opvattingen.
 • Als het even tegenzit, kun je een nieuwe kracht aanboren en doorpakken.
 • Je blijft onverzettelijk en met volharding werken aan waar je mee begonnen bent.
 • Je bent vastbesloten en geeft niet toe aan de wensen van anderen op het moment dat deze tegen je eigen standpunten indruisen.
 • Als je twijfelt, of als je weerstand of angst voelt bij het nastreven van je doelen, dan kun je doorbijten en jezelf er met wilskracht toe zetten om door te gaan. Bijvoorbeeld: als je beter wilt worden in presenteren, dan zet je je over spreekangst heen.
 • Niettemin weet je ook wanneer je moet stoppen. Zijn je doelen niet realistisch, dan laat je het erbij. Je houdt voldoende rekening met je omgeving.

Doorzettingsvermogen als competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie doorzettingsvermogen staat op vrijwel elke lijst met algemene competenties.

Welke ondersteunende competenties komen hierbij kijken?

 • Zelfstandig. Je laat je niet leiden door andermans mening in het bepalen van je doelen of opvattingen.
 • Wilskracht. Het vermogen om je aandacht, emoties en verlangens te beheersen
 • Initiatiefrijk. Je denkt na over wat je wilt bereiken en hoe. Als je vaak met nieuwe ideeën komt, zul je ook meer moeten vechten om deze erdoor te krijgen.
 • Durf. Je wordt niet angstig en onzeker als anderen je aanvallen, maar je blijft volhardend. Je bent ook niet bang om aan te dringen of te herhalen als je meent dat dit de zaak dient.
 • Resultaatgericht. Je maakt gebruik van je doorzettingsvermogen in de hoop zo goede resultaten te behalen.
 • Geduld. Bij vertraging of oponthoud blijf je je rustig inzetten om verder te komen.
 • Stressbestendig. Vasthoudendheid is van belang in situaties waarin (tijds)druk optreedt.
 • Besluitvaardig. Je bent in staat beslissingen te nemen die je helpen om je plannen door te zetten.
 • Oplossingsgericht. Als je bij de uitvoering van je werk een probleem tegenkomt, dan richt je je op het vinden van mogelijke oplossingen.
 • Veerkracht. Je herstelt snel van tegenslagen en gaat verder met je werk.

Is deze competentie te ontwikkelen?

Eigenlijk niet. De ene persoon geeft nu eenmaal sneller op dan de ander. Dit proces blijkt moeilijk te beïnvloeden. Er bestaan ook geen trainingen of opleidingen om een echte doorzetter te worden.

Om je doorzettingsvermogen te onderzoeken kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Heb ik zin in mijn werk? Of zie ik wat ik doe alleen maar als een manier om geld te verdienen?
 • Krijg ik op de werkvloer de ruimte om me te ontwikkelen en creativiteit te tonen?
 • Houd ik ervan me honderd procent te geven voor mijn idealen, zowel privé als in mijn werk?
 • Past het soort werk dat ik doe bij mijn persoonlijkheid?
 • Voel ik me door mijn omgeving ondersteund en gestimuleerd om mijn doelen te behalen?
 • Laat ik me snel ontmoedigen als ik bijvoorbeeld moe of gestrest ben, of kritiek moet verwerken?
 • Geef ik niet te snel op? Misschien zou het doel wel gehaald kunnen worden als ik mijn beslissing om op te geven wat langer zou uitstellen?

In het algemeen geldt dat je meer doorzettingsvermogen kunt opbrengen als je je werk goed aan kan en je ook plezier hebt in wat je doet. Een basis van zelfvertrouwen is eveneens belangrijk, want je durft meer te ondernemen als je gelooft in wat je kunt bereiken. Dat is voor veel werknemers een belangrijke voorwaarde om meer inzet en daarmee ook doorzettingsvermogen te tonen.

Doorzetten

Op kennisplatform Wij-leren.nl staat dat het moeilijk, maar wel mogelijk is deze competentie te ontwikkelen:

Het ontwikkelen van doorzettingsvermogen kan door te focussen op je doelen en door tegenslag als een uitdaging te zien.

Met andere woorden: doorzetten!

Bij welke beroepen heb je deze competentie nodig?

Doorzettingsvermogen als kernkwaliteit

Volgens het model van de kernkwaliteiten en kernkwadranten kan doorzettingsvermogen net als elke kwaliteit doorslaan naar een valkuil. Je bent dan te volhardend en anderen zien dat als een slechte eigenschap. Jouw uitdaging is om dat te voorkomen. Als doorzettingsvermogen een kernkwaliteit van je is, dan kun je daarbij ook allergieën hebben en je ergeren aan bepaald gedrag van anderen.

Wat is de valkuil van doorzettingsvermogen?

De een is volhardend, een ander is volhardender, jij bent de volhardendste. Dat is een kwaliteit. Maar kun je ook té volhardend zijn? Jazeker. Overmatig doorzettingsvermogen kan op verschillende manieren doorslaan.

Heb je teveel doorzettingsvermogen dan haal je vaak het bloed onder de nagels van je collega’s vandaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het tot vervelens toe herhalen van jouw plannen en opvattingen, en het voortdurend proberen te overtuigen van je collega’s zonder de redelijkheid van hun tegenargumenten in te zien. Je geeft niet op, ook al is je streven niet realistisch. Jouw trein dendert maar door. Als je een goed idee hebt, is dat mooi. Je mag daar zeker voor vechten en het onder ieders aandacht brengen. Kritiek is echter ook nodig. Het kan voor je persoonlijke ontwikkeling goed zijn om eens van je plannen af te worden gebracht.

Want met een dergelijke pitbull-mentaliteit ben je vaak weinig flexibel of kun je je slechts met moeite aanpassen. Je omgeving bestempelt je dan als agressief en onaangepast. Je bent een einzelgänger die niet meer geïnteresseerd lijkt te zijn in andere visies of doelen binnen het bedrijf. Samenwerken is zo erg lastig.

Wat zijn jouw uitdagingen of leerdoelen?

Belangrijke leerdoelen om te voorkomen dat doorzettingsvermogen doorslaat naar een valkuil zijn:

 • Aanpassingsvermogen en flexibiliteit om je doelen op te geven of bij te stellen als dat in de omstandigheden nodig is.
 • Open staan voor feedback, bijvoorbeeld boodschappen van collega's dat je ergens te star aan vasthoudt.
 • Relativeren van je doelen. Jouw doelstellingen zijn door mensen gesteld (bijvoorbeeld door jou, een leidinggevende of een opdrachtgever), het is prima om er opnieuw over na te denken en doelen te herzien of bij te stellen.
 • Reflecteren op je eigen gedrag: ben je redelijk en realistisch bij het nastreven van je doelen, of wordt het tijd om ze los te laten?

Wat zijn je allergieën?

Als je zeer volhardend bent, dan kun je je ergeren aan mensen die de voortgang van jouw werk hinderen. Bijvoorbeeld iemand die:

 • Besluiteloos is in een vergadering.
 • Een verzoek om medewerking weigert of onbeantwoord laat.
 • Je in een vergadering onderbreekt of door je heen praat.
 • Jouw ideeën zonder goede reden verwerpt.
 • Onbetrouwbaar is, afspraken en toezeggingen niet nakomt, of regelmatig deadlines mist of te laat komt.

Je doorzettingsvermogen aantonen in een sollicitatie

Leidinggevende met doorzettingsvermogen gezocht, zo lees je in de advertentie. Wat zouden ze ermee bedoelen? Doorzettingsvermogen heeft ermee te maken dat je ook resultaten moet boeken, die niet 1-2-3 worden behaald. Waarschijnlijk moet je erg ingewikkelde of tijdrovende dingen doen, of is er weerstand tegen de taken die deze leidinggevende zal krijgen, denk je.

Jij ziet deze baan helemaal zitten en denkt na hoe je deze competentie kunt toelichten in je sollicitatiebrief en cv. Het beste voorbeeld is dat je de hbo-opleiding Human Resources Management (HRM) hebt gedaan naast een baan van vier dagen per week. Je hebt er vier jaar veel voor opzij gezet. Diverse keren heb je overwogen om het bijltje er bij neer te gooien. Toch heb je je steeds door moeilijke periodes heen gesleept en steeds weer de motivatie gevonden om je studie af te ronden, mét goede resultaten! Dit zet je kort maar krachtig in je brief en je bereidt een aantal voorbeelden voor met de STAR-methode zodat je tijdens het sollicitatiegesprek de werkgever verder van je doorzettingsvermogen overtuigt.

Andere voorbeelden

IT-manager: Ik werk voor een hulpverleningsorganisatie. Vorig jaar gingen we over op een nieuw computersysteem, ik begeleide dat proces. Omdat de meeste van mijn collega´s weinig kaas hebben gegeten van computers, duurde het erg lang voordat iedereen begreep hoe alles werkte. Ik heb er zeker vier keer zoveel tijd in gestoken dan ik vooraf had begroot. Ik heb daar soms best slapeloze nachten van gehad. Maar met geduld en vastberadenheid rapporteert nu iedereen in het nieuwe systeem.

Communicatiemanager: Tijdens mijn studie heb ik op hoog niveau basketbal gespeeld. Ik moest daarvoor ook vaak naar het buitenland. Dat was pittig, omdat zowel mijn sport als mijn studie hoge eisen aan me stelden. Toch ben ik blij dat ik het zo heb gedaan. Nu ik mijn topsportcarrière heb afgesloten, kan ik meteen starten met mijn loopbaan.

Inkoper: Voor mijn baan bij een goedkope drogisterijketen ben ik altijd op zoek naar de laagste prijs. Ik onderhandel veel en hard om het onderste uit de kan te krijgen. Mijn doorzettingsvermogen loont vaak: omdat ik doorga in de onderhandelingen en genoeg geduld opbreng, beding ik kortingen die kunnen oplopen tot dertig procent van de prijs.

Voorbeelden van vragen over doorzettingsvermogen tijdens het sollicitatiegesprek:

 • Kun je een situatie beschrijven waarin het moeilijk was het doel te bereiken maar waarbij je toch hebt doorgezet? Wat waren je drijfveren? Welke eisen heb je jezelf gesteld?
 • Wat is in je loopbaan je grootste tegenslag geweest? Hoe heb je ervoor gezorgd om gemotiveerd te blijven?

Aanbevolen websites

Auteur: Vera van Dijk, met bijdragen van René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Doorzettingsvermogen