Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen wil zeggen dat je krachtig vasthoudt aan een bepaald idee of actie. Je stopt pas als je je doel hebt bereikt. Tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is.

Doorzettingsvermogen is een belangrijke soft skill omdat het helpt om doelen te bereiken en successen te behalen.

Synoniemen voor doorzettingsvermogen zijn: vasthoudendheid, standvastigheid en vastberadenheid.

Wat betekent dat concreet?

 • Je blijft ergens aan werken, ook al is het moeilijk of zijn er obstakels. Je blijft volharden en proberen, zelfs als je tegen hindernissen aanloopt of problemen tegenkomt.
 • Je herhaalt je standpunten en voorstellen, eventueel in andere woorden, om je doel te bereiken.
 • Je laat je niet door kritiek of tegenstand van je ideeën afbrengen. Integendeel, als anderen er allang de brui aan hebben gegeven, zet jij door.
 • Als je tegenslagen ontmoet, zet je door om de taak te volbrengen.
 • Je bent consistent in je streven en volhardt in je opvattingen.
 • Je geeft niet toe aan de wensen van anderen op het moment dat deze tegen je eigen standpunten indruisen.
 • Niettemin weet je ook wanneer je moet stoppen. Zijn je doelen niet realistisch, dan laat je het erbij. Je houdt voldoende rekening met je omgeving.

Doorzettingsvermogen als competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie doorzettingsvermogen staat op vrijwel elke lijst met algemene competenties.

Welke ondersteunende competenties komen hierbij kijken?

 • Zelfstandig. Je laat je niet leiden door andermans mening in het bepalen van je doelen of opvattingen.
 • Wilskracht. Het vermogen om je aandacht, emoties en verlangens te beheersen
 • Initiatiefrijk. Je denkt na over wat je wilt bereiken en hoe. Als je vaak met nieuwe ideeën komt, zul je ook meer moeten vechten om deze erdoor te krijgen.
 • Durf. Je wordt niet angstig en onzeker als anderen je aanvallen, maar je blijft volhardend. Je bent ook niet bang om aan te dringen of te herhalen als je meent dat dit de zaak dient.
 • Resultaatgericht. Je maakt gebruik van je doorzettingsvermogen in de hoop zo goede resultaten te behalen.
 • Stressbestendig. Vasthoudendheid is van belang in situaties waarin (tijds)druk optreedt.
 • Besluitvaardig. Je bent in staat beslissingen te nemen die je helpen om je plannen door te zetten.

Wanneer sla je door?

Heb je teveel doorzettingsvermogen dan haal je vaak het bloed onder de nagels van je collega’s vandaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het tot vervelens toe herhalen van jouw plannen en opvattingen, en het voortdurend proberen te overtuigen van je collega’s zonder de redelijkheid van hun argumenten in te zien. Als je een goed idee hebt, is dat mooi. Je mag daar zeker voor vechten en het onder ieders aandacht brengen. Kritiek is echter ook nodig. Het kan voor je persoonlijke ontwikkeling goed zijn om eens van je plannen af te worden gebracht.

Want met een dergelijke pitbull-mentaliteit ben je vaak weinig flexibel of kun je je slechts met moeite aanpassen. Je omgeving bestempelt je dan als agressief en onaangepast. Je bent een einzelgänger die niet meer geïnteresseerd lijkt te zijn in andere visies of doelen binnen het bedrijf. Samenwerken is zo erg lastig.

Het is daarom belangrijk dat je bij het nastreven van je doelen deze altijd relativeert, open durft te staan voor feedback en voldoende flexibiliteit ontwikkelt om ze uiteindelijk op te kunnen geven, mocht dat nodig zijn.

Bij welke beroepen heb je deze competentie nodig?

Je doorzettingsvermogen aantonen in een sollicitatie

Leidinggevende met doorzettingsvermogen gezocht, zo lees je in de advertentie. Wat zouden ze ermee bedoelen? Doorzettingsvermogen heeft ermee te maken dat je ook resultaten moet boeken, die niet 1-2-3 worden behaald. Waarschijnlijk moet je erg ingewikkelde of tijdrovende dingen doen, of is er weerstand tegen de taken die deze leidinggevende zal krijgen, denk je.

Jij ziet deze baan helemaal zitten en denkt na hoe je deze competentie kunt toelichten in je sollicitatiebrief en cv. Het beste voorbeeld is dat je de hbo-opleiding Human Resources Management (HRM) hebt gedaan naast een baan van vier dagen per week. Je hebt er vier jaar veel voor opzij gezet. Diverse keren heb je overwogen om het bijltje er bij neer te gooien. Toch heb je je steeds door moeilijke periodes heen gesleept en steeds weer de motivatie gevonden om je studie af te ronden, mét goede resultaten! Dit zet je kort maar krachtig in je brief en je bereidt een aantal voorbeelden voor met de STAR-methode zodat je tijdens het sollicitatiegesprek de werkgever verder van je doorzettingsvermogen overtuigt.

Andere voorbeelden

IT-manager: Ik werk voor een hulpverleningsorganisatie. Vorig jaar gingen we over op een nieuw computersysteem, ik begeleide dat proces. Omdat de meeste van mijn collega´s weinig kaas hebben gegeten van computers, duurde het erg lang voordat iedereen begreep hoe alles werkte. Ik heb er zeker vier keer zoveel tijd in gestoken dan ik vooraf had begroot. Ik heb daar soms best slapeloze nachten van gehad. Maar met geduld en vastberadenheid rapporteert nu iedereen in het nieuwe systeem.

Communicatiemanager: Tijdens mijn studie heb ik op hoog niveau basketbal gespeeld. Ik moest daarvoor ook vaak naar het buitenland. Dat was pittig, omdat zowel mijn sport als mijn studie hoge eisen aan me stelden. Toch ben ik blij dat ik het zo heb gedaan. Nu ik mijn topsportcarrière heb afgesloten, kan ik meteen starten met mijn loopbaan.

Inkoper: Voor mijn baan bij een goedkope drogisterijketen ben ik altijd op zoek naar de laagste prijs. Ik onderhandel veel en hard om het onderste uit de kan te krijgen. Mijn doorzettingsvermogen loont vaak: omdat ik doorga in de onderhandelingen en genoeg geduld opbreng, beding ik kortingen die kunnen oplopen tot dertig procent van de prijs.

Voorbeelden van vragen over doorzettingsvermogen tijdens het sollicitatiegesprek:

 • Kun je een situatie beschrijven waarin het moeilijk was het doel te bereiken maar waarbij je toch hebt doorgezet? Wat waren je drijfveren? Welke eisen heb je jezelf gesteld?
 • Wat is in je loopbaan je grootste tegenslag geweest? Hoe heb je ervoor gezorgd om gemotiveerd te blijven?

Is deze competentie te ontwikkelen?

Eigenlijk niet. De ene persoon geeft nu eenmaal sneller op dan de ander. Dit proces blijkt moeilijk te beïnvloeden. Er bestaan ook geen trainingen of opleidingen om een echte doorzetter te worden.

Om je doorzettingsvermogen te onderzoeken kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Heb ik zin in mijn werk? Of zie ik wat ik doe alleen maar als een manier om geld te verdienen?
 • Krijg ik op de werkvloer de ruimte om me te ontwikkelen en creativiteit te tonen?
 • Houd ik ervan me honderd procent te geven voor mijn idealen, zowel privé als in mijn werk?
 • Past het soort werk dat ik doe bij mijn persoonlijkheid?
 • Voel ik me door mijn omgeving ondersteund en gestimuleerd om mijn doelen te behalen?
 • Laat ik me snel ontmoedigen als ik bijvoorbeeld moe of gestrest ben, of kritiek moet verwerken?
 • Geef ik niet te snel op? Misschien zou het doel wel gehaald kunnen worden als ik mijn beslissing om op te geven wat langer zou uitstellen?

In het algemeen geldt dat je meer doorzettingsvermogen kunt opbrengen als je je werk goed aan kan en je ook plezier hebt in wat je doet. Een basis van zelfvertrouwen is eveneens belangrijk, want je durft meer te ondernemen als je gelooft in wat je kunt bereiken. Dat is voor veel werknemers een belangrijke voorwaarde om meer inzet en daarmee ook doorzettingsvermogen te tonen.

Doorzetten

Op kennisplatform Wij-leren.nl staat dat het moeilijk, maar wel mogelijk is deze competentie te ontwikkelen:

Het ontwikkelen van doorzettingsvermogen kan door te focussen op je doelen en door tegenslag als een uitdaging te zien.

Met andere woorden: doorzetten!

Aanbevolen websites

Auteur: Vera van Dijk

Je bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Doorzettingsvermogen