Hbo-opleiding Human Resource Management (HRM)

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. In de hbo-opleiding Human Resource Management (voorheen Personeel en Arbeid) leer je dat kapitaal te beheren. Dat kan binnen allerlei soorten organisaties: grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties als scholen, ziekenhuizen of belangenorganisaties. Maar je kunt ook terecht bij bureaus voor bemiddeling en loopbaanbegeleiding, vakbonden en arbodiensten.

Wat kun je ermee worden?

Met een diploma van de hbo-opleiding HRM kun je vele kanten uit. Je start na je opleiding vaak in een medewerkersfunctie om vanuit daar door te groeien naar een adviseursfunctie.

Een P&O-adviseur vind je in organisaties met ongeveer vijftien medewerkers of meer. Als personeelsadviseur ben je gesprekspartner voor het management op het brede terrein van het HR-vakgebied en leidt je het personeelsbeleid in goede banen. Je adviseert en ondersteunt het management van een organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, aannemen en inhuren van medewerkers, medewerkers beoordelen en belonen, loopbaanontwikkeling en het opleiden van personeel. Grote organisaties hebben naast deze allround personeelsadviseurs vaak ook specialisten in dienst die zich met een specifiek onderdeel van HRM bezighouden, zoals opleidingen en arbeidsvoorwaarden. Functietitels die hierbij horen zijn bijvoorbeeld:

 • Medewerker compensation & benefits
 • Opleidingsfunctionaris
 • Medewerker werving & selectie

Op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling kun je aan de slag bij uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, UWV Werkbedrijf en arbodiensten in functies als:

Je hebt dan veel contact met allerlei kandidaten. Je voert intakegesprekken, brengt in kaart welke wensen en mogelijkheden iemand heeft en zoekt naar mogelijkheden om iemands positie op de arbeidsmarkt te versterken. Je zoekt actief naar baanmogelijkheden en onderhandelt met potentiële werkgevers.

Andere functies die je kunt uitoefenen zijn:

Als je een aantal jaren werkervaring hebt gedaan, kun je ook voor jezelf beginnen.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Adviseren. Als hrm'er moet je de vertaalslag kunnen maken tussen de strategie van een organisatie naar HR-beleid. Vervolgens zorg je ervoor dat het in de praktijk wordt gebracht en doorontwikkelt. Cijfermatig inzicht is hierbij belangrijk, want je moet inzicht hebben in de kosten en baten. Wat lastig is aan een baan in de staf, is dat je weinig formele macht hebt. Daarom kun je lang niet altijd bepalen wat anderen gaan doen. Je zult dus op een andere wijze je doel moeten bereiken. Tact, overtuigingskracht en helder communiceren zijn hierbij essentieel. 
 • Analyseren. Aan een goed advies ligt een goede analyse ten grondslag. Veel problemen in organisaties zijn niet terug te voeren op een enkele oorzaak. Om het management dan goed te kunnen adviseren over de aanpak ervan, zul je het probleem zorgvuldig moeten ontrafelen. 
 • Plannen en organiseren. Het vermogen om problemen op te lossen hangt nauw samen met het vermogen om gestructureerd te werken. Je maakt een plan waarin je van te voren bedenkt wat je doelen zijn, wanneer je wat gaat doen, wie je erbij betrekt en wanneer je het eindresultaat oplevert.
 • Sensitiviteit. Je hebt mensenkennis en kunt subtiele signalen van anderen oppikken. Door jouw houding en stimulerende vragen moedig je anderen aan zich te uiten. Je probeert hen te begrijpen onder andere door goed te luisteren en door te vragen.
 • Mensenkennis. Je voelt mensen goed aan, kunt snel beoordelen hoe iemand in zijn vel zit en je prikt door opgeklopte verhalen heen als je een sollicitatiegesprek afneemt. Je weet ook welke emoties een rol spelen bij (grote) veranderingen en hoe daar professioneel mee om te gaan.
 • Integriteit. Je beschikt vaak over veel persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie. Daar moet je zorgvuldig mee kunnen omgaan.

Hoe lang duurt het?

Je kunt de studie zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Bij beide varianten duurt de opleiding vier jaar.

Vind je de volledige hbo-opleiding te veel of te lang, dan kun je kiezen voor de Associate degree Human Resource Management. Dit is een tweejarige opleiding die qua niveau tussen mbo-4 en hbo in zit en leidt op tot beroepen als personeelsconsulent of medewerker personeelsadministratie. Na het behalen van de Associate degree kun je ervoor kiezen verder te studeren om alsnog het hbo-bachelordiploma te halen.

Verkort traject

Aan sommige hogescholen kunnen vwo’ers een verkort traject van drie jaar volgen. Ook met een relevante mbo-4-vooropleiding, zoals sociaal-juridisch medewerker arbeidsvoorziening en/of personeelswerk, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Dit wordt door de opleiding zelf bepaald.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Tal van hogescholen bieden de opleiding aan, ook afstandsopleider NTI. De meeste opleidingen leggen meer de nadruk op de zakelijke, economische kant van het vak, maar er zijn er ook die zich meer focussen op de de menselijke en sociale kant. 

Het eerste jaar – de propedeuse – is vooral oriënterend. Je leert hoe het er in een organisatie aan toegaat en maakt kennis met de verschillende HR-werkterreinen en -personeelsinstrumenten (onder meer werven & selecteren en beoordelen) en je traint een aantal basisvaardigheden, zoals het voeren van (selectie)gesprekken en het schrijven van adviesnota’s. Ook is er aandacht voor theorie op het gebied van management en organisatie, bedrijfskunde, bedrijfseconomie en arbeidswetgeving.

Na het eerste jaar volgt de driejarige hoofdfase. In de hoofdfase werk je je kennis en vaardigheden uit de propedeuse verder uit en pas je deze toe in praktijksituaties. Het onderwijs is meer projectgericht en je werkt in groepsverband aan problemen die zijn afgeleid uit de beroepspraktijk. Je doet zo ervaring op met HRM-taken als adviseren, bemiddelen, belangen behartigen, signaleren en onderhandelen. Ook loop je een lange stage, meestal in het derde jaar. Je hebt een verplicht programma, maar hebt daarnaast in de minor de ruimte om je te verdiepen in onderwerpen die jij interessant vindt. Dit kan een onderwerp binnen HRM zijn, zoals Human Resource Development (HRD) of vitaliteitsmanagement, maar ook daarbuiten.

Je sluit de opleiding af met een onderzoek dat je uitvoert binnen een organisatie. De resultaten ervan verwerk je in een adviesrapport dat je presenteert aan het management. Als je de opleiding hebt afgerond mag je - afhankelijk van de hogeschool - de titel Bachelor of Business Administration (BBA) of bachelor of Human Resources Management (BHRM) voeren. Heb je het tweejarige Associate Degree-programma gedaan, dan mag je Ad achter je naam zetten.

Hoe zwaar is het?

Zoals bij veel opleidingen is het net waar je voor kiest. Ga je ervoor, dan ben je in de voltijdvariant wel 40 uur per week zoet. Je volgt lessen, maar je bent ook druk met onder andere trainingen, groepswerk, schrijven van verslagen en scripties, excursies, stages en werkveldbezoek. Deeltijd of duaal studeren is vaak zwaarder, omdat je er dan ook een baan naast hebt.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Human Resources Management toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma met profiel Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Ook een mbo-4-diploma geeft toegang tot de opleiding.

Als je geen van bovenstaande diploma's hebt en 21 jaar of ouder bent, kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Als je daarvoor slaagt, word je alsnog toegelaten tot de opleiding.

Wat is het profiel van de studenten?

´Iets met mensen willen in een zakelijk perspectief´ is een veelgehoorde reden om HRM te gaan studeren. De studenten zijn zakelijk ingesteld, maar ook sociaal. Ze zijn vaak niet op hun mondje gevallen en dat is ook nodig om met alle lagen van een organisatie te kunnen communiceren.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Door de volgende vragen te beantwoorden, krijg je inzicht of de opleiding en het werkveld bij je passen.

 • Vind je vraagstukken over mens, arbeid en organisatie interessant?
 • Ben je zakelijk ingesteld?
 • Lijkt adviseren jou wat?
 • Ben je integer en betrouwbaar?
 • Kun je kritisch denken?
 • Kun je snel tot de kern van een probleem doordringen?
 • Ben je communicatief sterk?
 • Wil je zowel zelfstandig werken als in teamverband?
 • Wil jij een bijdrage leveren aan iemands persoonlijke functioneren en aan het functioneren van de hele organisatie?
 • Kun jij veel bordjes tegelijk in de lucht houden?
 • Heb jij oog en oor voor zowel mensen als de organisatie? 
 • Zit dienstverlening in je genen?
 • Ben je niet bang voor cijfers?

Heb je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoord? Wellicht is de hbo-opleiding Human Resources Management dan iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Verder studeren?

Wil je na afronding van je studie HRM verder studeren, kun je doorstromen naar een universitaire opleiding, bijvoorbeeld:

 • Bedrijfskunde
 • Personeelswetenschappen
 • Human Resource Studies 
 • Organisatiewetenschappen
 • Beleid, Communicatie en Organisatiekunde
Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Beleids- en ondersteunende studies Hbo-opleiding Human Resource Management (HRM)