Opdrachtgestuurde onderwijsvormen

Je kunt nog andere benamingen voor de onderwijsvorm in de opleiding van jouw keuze tegenkomen, maar of het nu 'vraaggericht' of 'probleemgestuurd' heet, eigenlijk kom je bij elke opleiding opdrachtgestuurd onderwijs tegen. Al deze onderwijsvormen hebben veel met elkaar gemeen:

  1. Het startpunt van het leren is een opdracht die je krijgt van een docent of van een andere opdrachtgever. De opdracht moet je binnen de opleiding uitvoeren of op je werkplek als je in deeltijd of duaal studeert.
  2. Je moet leerstof bestuderen om de opdracht te kunnen vervullen. In het begin van de opleiding krijg je die leerstof voorgeschreven, later moet je steeds meer zelf je stof gaan zoeken en beoordelen of je het kunt gebruiken.
  3. Je werkt vaak samen in groepen. Je bent dus deels afhankelijk van anderen, net als in het echte leven.
  4. Een tutor begeleidt je bij het leren. Hij geeft je advies en helpt je problemen bij het leren op te lossen.
  5. Binnen een bepaalde tijd moet je een concreet resultaat laten zien, een plan klaar hebben, een presentatie geven, een ontwerp klaar hebben, een maquette gebouwd hebben. Of je krijgt een assessment waarin je moet laten zien dat je een goed sollicitatiegesprek met een kandidaat kunt voeren of een verkoopgesprek met een klant.
  6. Het onderwijs is meestal een mix van theorielessen en samenwerken in groepen of individueel aan de opdrachten. Naast hoorcolleges over de theorie volg je vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld voor gespreksvoering.
  7. De opleiding is vaak ingedeeld in thema’s om samenhang te bieden aan alle opdrachten die je uitvoert en de lessen die je volgt. Bijvoorbeeld bij de hbo-opleiding Human Resources Management gaat het eerste kwartaal dan over instroom, het tweede over doorstroom en het derde over uitstroom van personeel.
  8. De toetsing bestaat uit een mix van tentamens en de beoordeling van de opdrachten die je uitvoert. Meestal weet je van tevoren precies aan welke eisen je opdracht moet voldoen.
  9. Je moet vaak een elektronisch portfolio bijhouden waarin je al je beroepsproducten bewaart, je cv bijhoudt, verslagen van gesprekken met begeleiders bewaart en andere 'bewijzen' dat je steeds meer competenties op een hoger niveau beheerst.
  10. Je moet aan de lopende band reflecteren op wat je doet, vooraf en achteraf. Het kenmerk van een hbo-professional is immers dat je niet in het wilde weg wat uitprobeert, maar het effect van je handelen kunt voorspellen. Ook kun je achteraf uitleggen waarom je bijvoorbeeld een gesprek in een bepaalde volgorde hebt afgehandeld.

Auteur: Isabelle Langeveld

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Competentiegericht leren Opdrachtgestuurde onderwijsvormen