Probleemgestuurd onderwijs

Probleemgestuurd onderwijs wil zeggen: je verwerft kennis met een beroepsprobleem als uitgangspunt.

Als student Human Resource Management krijg je bijvoorbeeld een verhaal over een werknemer die niet meer gemotiveerd is. In zijn dossier lees je zijn voorgeschiedenis binnen het bedrijf en een beschrijving van zijn huidige functie. Dan ga je systematisch aan het werk met dit probleem:

  1. Onduidelijke termen en begrippen opzoeken in leerstof en op internet
  2. Probleem analyseren
  3. Verklaringen voor het probleem inventariseren
  4. Leerdoelen formuleren
  5. Aanvullende informatie zoeken en bestuderen buiten de leergroep
  6. Alle gevonden informatie bij elkaar brengen in de groep

Bij deze onderwijsvorm gaat het dus niet in de eerste plaats om het oplossen van het probleem maar om inzicht te verwerven in alles wat met het probleem samenhangt. Wat je hebt bestudeerd kun je vervolgens toepassen op nieuwe problemen. Door samen over de leerstof te discussiëren en te bepalen wat je nu aan bepaalde theorieën of aan praktijkervaringen van anderen hebt, krijg je een diep inzicht in je beroepsgereedschap.

Projectonderwijs lijkt op probleemgestuurd onderwijs, maar daarbij gaat het wél om het oplossen van het probleem.

Case based learning

Case based learning is eigenlijk ongeveer hetzelfde als probleemgestuurd leren. Alleen is het hier niet genoeg om het probleem te verkennen. Er moet ook een aanpak uitgeprobeerd worden.

Sommige opleidingen verzamelen allerlei cases mét verslagen van de manieren waarop het probleem is behandeld. Als je cases die op elkaar lijken weer gaat analyseren, ontwikkel je nieuwe kennis over het beroep. Ook dit moet je kunnen als hbo-professional.

Auteur: Isabelle Langeveld

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Competentiegericht leren Probleemgestuurd onderwijs