Opleidingsprofiel

Op basis van het competentieprofiel ontwikkelt elke hogeschool zijn eigen opleidingsprofiel. Hierin staat in welke volgorde je de competenties verwerft en op welke manier. Ook kun je daarin terugvinden hoe je steeds op een hoger niveau komt.

De competenties moeten verdeeld worden over de opleiding. Maar meestal zijn ze allemaal even 'moeilijk'. Vaak zal een hogeschool de competenties verdelen over de jaren en de competenties ook een paar keer terug laten komen zodat je er steeds beter in wordt.

Niveaus

Docenten en studenten moeten kunnen bepalen op welk niveau een competentie beheerst wordt. Een docent moet immers kunnen bepalen of je door mag naar een volgend jaar en jij als student moet ook kunnen zien hoe ver je bent in het leren van een competentie. Meestal zijn de niveaus zo ingedeeld:

4

Doen:

Je voert de taak uit in een echte beroepssituatie, bijvoorbeeld tijdens een stage. Ook kun je verantwoorden waarom je de taak op een bepaalde manier aanpakt. Je hebt het niveau bereikt van een beginnende professional.

3

Laten zien hoe:

Je kunt de taak uitvoeren of het probleem oplossen in een fake situatie, bijvoorbeeld in een oefenruimte van de opleiding of in een simulatie op internet.

2

Weten hoe:

Je kunt uitleggen hoe die kennis toegepast moet worden op een beroepsprobleem.

1

Weten:

Je beschikt over de theoretische kennis om beroepstaken te kunnen uitvoeren.

Auteur: Isabelle Langeveld

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Competentiegericht leren Opleidingsprofiel