Competentiegericht leren

Als je aan een hbo-opleiding gaat studeren kun je niet om het begrip competentie heen. Dit is - simpel gezegd - een vermogen dat kennis, vaardigheden, inzicht en houding omvat, om in praktijksituaties van het beroep je werk goed te doen.

Bij een beroep hoort een competentieprofiel. Opleidingen leiden hier een opleidingsprofiel uit af.

Manieren van leren

Bij een competentiegericht opleiding horen andere manieren van leren dan bij het traditionele onderwijs waarbij je vak voor vak door de opleiding loopt. Als je brochures van hogescholen leest zul je termen tegenkomen als:

Deze onderwijsvormen hebben veel met elkaar gemeen. Ze zijn eigenlijk allemaal opdrachtgestuurd. Ze proberen allemaal leren zoveel mogelijk op de praktijk te laten lijken. Problemen die je moet oplossen in de praktijk van het beroep zijn uitgangspunt voor het studeren. Je krijgt gereedschap in de vorm van kennis over theorieën en werkmodellen of stappenplannen om die problemen te kunnen analyseren. Vaak werk je samen met andere studenten onder begeleiding van een tutor.

Vrijstelling

Wanneer je in de beroepspraktijk al bepaalde competenties hebt verworven, dan kun je - uiteraard onder voorwaarden - in aanmerking komen voor bepaalde vrijstellingen. Dit heet erkenning van elders verworven competenties (EVC).

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Competentiegericht leren