Studiekeuzecheck

Een bewuste studiekeuze vergroot de kans dat je een opleiding met succes afrondt. Daarom kent het hoger onderwijs de studiekeuzecheck. Deze check is bedoeld om erachter te komen of de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld daadwerkelijk bij je past. Hoe de check eruitziet, verschilt per hogeschool of universiteit. De studiekeuzecheck leidt uiteindelijk tot een studiekeuzeadvies dat aangeeft of er een match is tussen jou en de opleiding.

Studiekeuzeadvies

Studenten in spe die een voltijd bacheloropleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de opleiding van hun keuze. De studiekeuzecheck is niet verplicht als je:

  • een geschikte buitenlandse vooropleiding hebt
  • een propedeuse-getuigschrift bezit 
  • geswitcht bent vanaf een andere hbo-opleiding 
  • een toelatingsprocedure moet ondergaan of je hebt aangemeld voor een opleiding waarvoor een numerus fixus geldt.

Bij de opleiding van je keuze vind je info over hoe de toelating is geregeld. Meld je je voor 1 mei aan, dan heb je recht op een studiekeuzecheck en een daaraan verbonden studiekeuzeadvies. Naast het recht op de studiekeuzecheck, kan een instelling deelname aan een studiekeuzecheck ook verplichten. Hoe de studiekeuzecheck eruitziet is per instelling verschillend. Bij de ene hogeschool vul je een digitale vragenlijst in en heb je een gesprek met een studiekeuzeadviseur, bij de andere volg je een tweedaags programma waarin je onder meer een proefles volgt en aan de slag gaat met een praktijkopdracht. De precieze invulling en data kun je meestal vinden op de website van de instelling die de opleiding aanbiedt. Bij wet is geregeld dat hogescholen en universiteiten je niet om een financiële bijdrage voor de check mogen vragen.

Toelatingsrecht en toelaatbaarheid

Heb je je uiterlijk op 1 mei aangemeld voor de opleiding en heb je deelgenomen aan de studiekeuzecheck wanneer de instelling deze verplicht stelt, dan heb je toelatingsrecht tot de bachelor. Dit betekent dat je de bachelor mag starten, ook wanneer het studiekeuzeadvies negatief is. Het advies is namelijk niet bindend. Hoewel het advies dus vrijblijvend is en de hogeschool of universiteit je niet mag weigeren, is het toch verstandig om na te gaan waarom de instelling geen match ziet tussen de opleiding en jou. Wellicht zijn er twijfels over je motieven om voor de opleiding te kiezen, sluit de studie niet aan bij het beroep dat je later graag wilt uitoefenen of is je wiskundekennis van onvoldoende niveau. Je moet voor jezelf bepalen of deze factoren een succesvol studieverloop in de weg staan. Uiteindelijk ben jij degene die bepaalt of je start met de opleiding of niet. 

Heb je je pas na 1 mei voor een eerste bachelor aangemeld en/of niet deelgenomen aan de studiekeuzecheck wanneer deze door de instelling verplicht is gesteld, dan heb je geen toelatingsrecht, maar ben je toelaatbaar. Dit betekent dat de instelling bepaalt of je mag starten met de bachelor. Je kunt dus geweigerd worden. Er is één uitzondering: volg je al een studie en ontvang je ná 1 mei een negatief bindend studieadvies, dan geldt dat je ook bij een eerste inschrijving ná 1 mei toelatingsrecht hebt.

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Studiekeuzecheck