Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Personeel werven en selecteren Sollicitatiegesprek voeren

Sollicitatiegesprek voeren

Tijdens een sollicitatiegesprek probeer je erachter te komen of de sollicitant de juiste kandidaat is voor de functie. Een sollicitatiegesprek geeft niet alleen jou, maar ook de sollicitant de kans om elkaar beter te leren kennen. En net zoals jij van een sollicitant verwacht dat hij zich goed voorbereidt op het gesprek, mag hij dat ook van jou verwachten.

Een goede voorbereiding

Het verloop van een sollicitatiegesprek

Doorgaans verloopt een sollicitatiegesprek als volgt:

Opening

Hoewel niet nodig, ervaren veel sollicitanten een sollicitatiegesprek als een examen. Het is daarom belangrijk dat je de sollicitant eerst op zijn gemak stelt. Open het gesprek met een informele vraag, bijvoorbeeld of hij het bedrijf gemakkelijk kon vinden, of een opmerking over het mooie weer. Bied de sollicitant koffie of thee aan en vertel wat over jezelf en je functie. Voor de sollicitant is het prettig om te weten hoe het gesprek ongeveer zal verlopen. Vertel hem daarom hoe het gesprek is opgebouwd, wanneer hij de gelegenheid heeft om vragen te stellen en hoe lang het gesprek ongeveer zal duren.

Informatie over de organisatie en de functie

Na de opening geef je in het kort informatie over de organisatie. Daarna vertel je iets meer over de functie waarop de sollicitant solliciteert. Houd het kort en treed niet te veel in details.

Vragen stellen aan de sollicitant

In dit onderdeel is het zaak de sollicitant zoveel mogelijk aan het woord te laten om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen, zodat je goed kunt bepalen of de kandidaat geschikt is voor de functie. De STAR-methode is een prima manier om een goed beeld van de sollicitant te krijgen en uit te vinden hoe hij in bepaalde situaties handelt en taken aanpakt.
Om zoveel mogelijk over de sollicitant te weten te komen, is het volgende belangrijk:

Vragen van de sollicitant

Wanneer je van mening bent dat je voldoende te weten bent gekomen over de sollicitant, geef je hem de gelegenheid om vragen te stellen.

Afsluiting

In de afsluiting informeer je de sollicitant over de volgende stappen in de sollicitatieprocedure. Op welke termijn hoort de sollicitant of hij door is naar de volgende ronde? Volgt er in dat geval alleen een gesprek of ook een assessment of psychologisch onderzoek? Vervolgens neem je afscheid van elkaar.

Natuurlijk kun je van deze gespreksvolgorde afwijken, maar houd bij ieder gesprek steeds hetzelfde stramien aan. Zo kun je kandidaten goed en eerlijk met elkaar vergelijken.  

Wie gaat er door?

Na ieder gesprek is het zaak om de informatie die je hebt vergaard zo snel mogelijk te verwerken in een evaluatie- of beoordelingsformulier. Daarop noteer je bijvoorbeeld de sterke en zwakke punten van iedere kandidaat afzonderlijk en de mate van geschiktheid voor de functie. Nadat je alle sollicitanten hebt gesproken, kun je op basis van deze beoordelingsformulieren bepalen welke sollicitant doorgaat naar de volgende ronde en wie wordt afgewezen. Wacht niet te lang met het berichten van de sollicitanten. Als je iemand voor een volgend gesprek uitnodigt, geef dan aan wat de bedoeling van dit gesprek is. Dan kan de sollicitant zich ook goed op dit gesprek voorbereiden. In deze fase kun je referenties natrekken en de sollicitant vragen om een kopie van zijn diploma. Zegt de sollicitant dat hij deze kwijt is, dan kun je vragen om een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO.

In het geval van een afwijzing volstaat in deze fase van de procedure een standaardbrief niet meer. Geef in de afwijzingsbrief aan waarom een kandidaat is afgevallen en geef aan dat hij hierover desgewenst contact kan opnemen. Houd er rekening mee dat kandidaten je kunnen bellen voor meer informatie over de afwijzing. Je kunt je argumentatie voor jezelf kort voorbereiden op papier. Een zorgvuldig onderbouwde afwijzing komt het imago van je organisatie ten goede.

Het volgende gesprek

Ben je er zeker van dat je de juiste kandidaat hebt gevonden, dan kun je in het tweede gesprek al verder praten over beloning, werktijden, vakanties en de andere arbeidsvoorwaarden. Maar meestal vindt het tweede gesprek plaats omdat:

De definitieve keuze

Na een aantal gesprekken en eventueel een assessment en/of een psychologisch onderzoek maak je een keuze uit de overgebleven sollicitanten. Zet alle informatie en indrukken nog eens op een rij en vergelijk deze met elkaar. Je kunt hiervoor de volgende checklist gebruiken:

Leg vervolgens de antwoorden naast elkaar en kijk welke sollicitant het beste scoort. De meest geschikte kandidaat nodig je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Het arbeidsvoorwaardengesprek

In het arbeidsvoorwaardengesprek komen doorgaans de volgende onderwerpen aan bod:

 
Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/personeel-werven/sollicitatiegeprek-voeren Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger