Hbo-opleiding Facility management

In de hbo-opleiding Facility Management leer je om allerlei soorten dienstverlening binnen een bedrijf te organiseren. Belangrijke specialisaties zijn vastgoed en hospitality (gastvrijheid) services. Het motto van de studie Facility Management aan de Academie Diedenoort is ‘Denkers met daadkracht’. Dit vat goed samen dat je na de opleiding Facility Management deskundige en strategisch verstandige beslissingen kunt nemen, maar ook praktische organisatorische handigheid hebt verworven.

Elvira van Duuren werkt bij het werving- en selectiebureau BLMC Facilitair: “Het imago van de opleiding Facility Management wordt steeds beter. De tijd dat je baan geassocieerd werd met het vervangen van de wc-rollen is voorbij.”

Wat kun je ermee worden?

 • (Assistent) facility manager bij een bedrijf dat facilitaire diensten aanbiedt zoals een cateringbedrijf of een vastgoedbeheerder.
 • Een (assistent-)managersfunctie in een bedrijf waar de facilitaire organisatie centraal staat. De belangrijkste voorbeelden zijn de gezondheidszorg, defensie, de logistiek, woningcorporaties, vastgoedbeheer en het bank- en verzekeringswezen.
 • Een (assistent-)managersfunctie bij elk bedrijf dat een facilitaire organisatie heeft. Dit kan uiteen lopen van ICT-bedrijven tot rederijen.
 • Hotelmanager
 • (Assistent-)manager bij een evenementenbureau

Wat is je kans op een baan?

Door de grote concurrentie van andere managementopleidingen is het niet eenvoudig om na het afronden van de opleiding aan een baan op niveau te komen.

Wat is het carrièreperspectief?

Het carrièreperspectief is goed. De facilitaire organisatie krijgt steeds meer prioriteit in bedrijven. Als facilitair manager word je steeds meer betrokken bij het strategisch meedenken met het management. In plaats van enkel operationele taken krijgt de facility manager dus steeds vaker de rol van meebeslisser. Er is geen bovengrens aan de grootte van de facilitaire organisatie. Ook multinationals hebben een hoofd van de facilitaire afdeling.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Organisatievaardigheden. Dit leer je in groepsopdrachten waarin de link wordt gelegd met de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld: hoe kan ik een facilitair serviceloket inrichten? Wat moet er aan de vraag- en aan de aanbodzijde gedaan worden om dat voor elkaar krijgen? Het is een trend in bedrijven dat dit soort voorzieningen systematisch wordt opgezet.
 • Klantgerichtheid. Je leert bijvoorbeeld een onderzoek naar klanttevredenheid opzetten, uitvoeren en evalueren.
 • Strategisch/financieel denken. Je neemt onder de loep of zaken uitbesteed worden of binnen de organisatie verzorgd worden. Wat betekent het voor de organisatie en wat zijn de financiële gevolgen? Wordt het bedrijfsdoel ermee gediend of niet?
 • Deskundige gesprekspartner. Hiermee wordt bedoeld dat je niet van alle aspecten van het vak alle details kent. Wel moet je op hoofdlijnen weten wat er speelt en hierover kunnen praten. Deskundigheid wordt bijvoorbeeld gevraagd in het volgende geval. Stel, er moet een pand gebouwd worden. Hoe werkt zo’n aanbestedingstraject? Welke rol spelen de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid hierin? Welke verzekeringen zijn er nodig?

Hoe lang duurt het?

De voltijdopleiding duurt vier jaar. De deeltijdopleiding en de duale opleidingen duren wat minder lang. Ongeveer drie en een half jaar, omdat deze studenten bepaalde vakken niet hoeven te volgen, vanwege de competenties die ze al verworven hebben in hun werk.

Aan de Haagse Hogeschool is het mogelijk een tweejarig Associate degree-programma te volgen. Je moet wel relevante werkervaring hebben om te kunnen instromen.

Lenie Hoogendijk is coördinator van de deeltijdopleiding facility management van Academie Diedenoort, verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. “Met name beginnende studenten van de voltijdopleiding willen in het begin niets liever dan grote evenementen organiseren. Wij bieden ook een vak aan dat daar speciaal op gericht is. Maar studenten ontdekken al snel dat de leuke organisatorische kanten van een evenement ook gelden voor de andere sectoren van facilitair management.”

Wat doe je tijdens de opleiding?

Propedeuse: onder andere de volgende modules (de accenten verschillen per opleidingsinstituut):

 • Bedrijfseconomie
 • Facilitaire en informatiekundige processen
 • Inkoop en logistiek
 • Kwaliteit ARBO- en milieuzorg
 • Onderzoek naar klanttevredenheid
 • Onderzoeksresultaten interpreteren
 • Statistiek

Hoofdfase: Veel juridische en managementvakken:

 • Recht
 • Privaatrecht
 • Huurrecht
 • Juridische vraagstukken

En ook:

 • Strategisch facilitair management
 • Risicomanagement
 • Omgaan met klanten en leveranciers
 • Facilitaire beleidsontwikkeling

Het laatste jaar: In het laatste jaar leer je in de praktijk brengen hoe de facilitaire organisatie optimaal de kernactiviteit van het bedrijf kan ondersteunen. Tijdens een stage voer je zelfstandig een onderzoek uit bij een bedrijf en geeft daarna advies over een complex facilitair probleem, bijvoorbeeld een bedrijfsverhuizing. Of over de kwestie of een bepaalde dienst moet worden uitbesteed of door 'eigen mensen' uitgevoerd kan worden. Dit resulteert bijvoorbeeld in een facilitair bedrijfsplan dat je ontwerpt en presenteert.

Hoe zwaar is het?

De voltijdstudenten beoordelen de studie niet als zwaar. De deeltijdstudenten hebben het natuurlijk zwaarder, maar zijn met hun goede organisatorische vaardigheden beter opgewassen tegen de belasting.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Facility Management toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie en wiskunde A of B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende toelatingseisen stellen; laat je hierover goed informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Heb je geen van bovenstaande diploma's en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingstoets. Slaag je voor deze test, dan kun je alsnog met de opleiding beginnen.

Studenten van de deeltijdvariant moeten een baan hebben in een vergelijkbaar werkveld. Voor de meeste hogescholen geldt dat als ze kunnen aantonen op hun werk elders verworven competenties (EVCs) te hebben verworven, ze een aantal propedeusevakken mogen schrappen. Informeer voor de details van de regeling bij de opleidingen.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Houd je van organiseren?
 • Ben je klantgericht?
 • Heb je oog voor detail?

Kun je deze vragen met ja beantwoorden, oriënteer je dan op het beroep facility manager. Bezoek voorlichtingsavonden van de opleiding. Hier worden vaak presentaties verzorgd door studenten. Sommige opleidingsinstituten voeren met aspirant-deeltijders een verplicht intakegesprek. Dit is heel nuttig voor beide partijen om duidelijk te maken wat er verwacht wordt en wat er geboden wordt.

Wat is het profiel van de studenten?

Met name de deeltijders zijn zelfbewuste en mondige personen die een doel nastreven en dit ook prima kunnen verwoorden. Ze zijn al werkzaam in het facilitaire werkveld en zijn meestal 25 jaar of ouder. Ze houden van organiseren en regelen en weten meestal al goed hoe een organisatie en de relevante maatschappelijke instanties functioneren.

Met z’n hoevelen ben je?

De instroom op de deeltijdopleidingen is enkele tientallen per jaar. Het aantal instromers van de voltijdopleiding ligt tussen de zeventig en 250, afhankelijk van de hogeschool.

Welke hbo-opleidingen lijken er op?

Auteur: Erik Weijers
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Beleids- en ondersteunende studies Hbo-opleiding Facility management