Voorbeeld sollicitatiebrief facility manager

Rens heeft onderstaande brief in het forum geplaatst. De brief wordt met zijn toestemming hier overgenomen en besproken.


Betreft: vacature Facility Manager

 
Geachte heer XXX,

Naar aanleiding van de openstaande vacature op werkenbijdeoverheid.nl en ons aangenaam telefoongesprek waar we wat dieper op de functie zijn ingegaan, stuur ik u deze sollicitatiebrief met Curriculum Vitae. Via deze weg wil ik mezelf kandidaat stellen voor de openstaande functie van Facility Manager.

Zoals besproken is de genoemde functie een veelzijdige. Daarnaast trekt het me bijzonder om te participeren in een bedrijf waar de ontwikkeling en verandering van een jonge organisatie centraal staat. Ook de contacten op interregionaal niveau zijn interessant voor de ontwikkeling van de facilitaire service.

Ik solliciteer op de functie van facility Manager omdat ik mijn opgebouwde kennis en ervaring op het facilitaire vlak optimaal kan benutten en verder kan verbreden. Het is mijn ambitie om als sturende, motiverende spin in het facilitaire web te kunnen fungeren, zodat ik samen met het team een service kan verlenen welke voldoet aan alle eisen.

Door mijn functie in de horeca, als assistent bedrijfsleider, heb ik een ruime ervaring in het plannen, organiseren en aansturen van medewerkers. Zowel een klantvriendelijke opstelling als op natuurlijke wijze omgaan met doelstellingen behoort tot mijn tweede natuur.

Omdat een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae een beknopte indruk geeft van de persoon die deze geschreven heeft, wil ik mijn sollicitatie graag mondeling toelichten.

Met vriendelijke groeten,

Naam


Commentaar op deze brief

Een sollicitatiebrief wordt overtuigend als je de AIDA-formule toepast. AIDA staat voor Aandacht trekken, Interesse wekken, Desire opwekken en aanzetten tot Actie. Laten we eens kijken of de brief van Rens aan de eisen van de AIDA-formule voldoet.

 • In de inleiding refereert Rens aan het telefoongesprek dat hij had met degene aan wie hij de brief richt. Dat is heel verstandig van hem. Daarmee trekt hij de aandacht van de lezer. Hierdoor heeft zijn brief een streepje voor op de vele andere brieven die het bedrijf ontvangt. Vermeld daarbij wel de datum waarop het gesprek heeft plaatsgevonden.
 • Rens schrijft 'Via deze weg wil ik mezelf kandidaat stellen voor de openstaande functie van Facility Manager'. Deze zin is overbodig. In de aanhef heeft hij al aangegeven dat zijn brief betrekking heeft op de vacature van Facility Manager. Daarnaast maakt hij door het schrijven van zijn brief al duidelijk dat hij interesse heeft in de functie.
 • In de volgende alinea komt het aan op interesse wekken. Dat doe je door aan te tonen dat jij geschikt bent, door de kennis en ervaring die je bezit. Dat doet Rens niet. Hij gaat eerst in op zijn motivatie voor de sollicitatie. In de tweede alinea van zijn brief gaat hij heel kort in op wat hem aanspreekt in de functie van Facility Manager. Daarna motiveert hij waarom hij juist bij dit bedrijf wil werken. In de derde alinea gaat hij weer verder met zijn motivatie voor de functie. Rens doet er goed aan om dit wat meer te ordenen. Verder is zijn motivering wat algemeen en mag wat meer uitgediept worden. Wat trekt hem nu zo in een jonge organisatie waar ontwikkeling en verandering centraal staat? Ook een zin als  'Zoals besproken is de genoemde functie een veelzijdige' is te beperkt. Je moet als briefschrijver duidelijk maken wat jij zo aantrekkelijk vindt aan die veelzijdigheid en daarbij, als het even kan, je ook nog verplaatsen in wat de organisatie van je wil. Zo kun je jezelf verkopen.
 • Hoe beter je erin slaagt de interesse te wekken, hoe groter de kans is dat je bij de lezer het verlangen opwekt om je te ontmoeten. Om je eigen motivatie, kennis en vaardigheden te koppelen aan datgene waar het bedrijf naar op zoek is gebruik je aanknopingspunten, bijvoorbeeld uit de vacaturetekst. Rens heeft dat geprobeerd, maar is daarin niet helemaal geslaagd. De zin ‘Zowel een klantvriendelijke opstelling als op natuurlijke wijze omgaan met doelstellingen behoort tot mijn tweede natuur’ is bijvoorbeeld weinig concreet. Door een concreet voorbeeld te noemen toont hij aan dat hij over deze vaardigheden beschikt. Een manier om vaardigheden precies te beschrijven is de STAR-methode.
 • Het vierde element van de AIDA-formule is aanzetten tot actie. Je wilt natuurlijk bereiken dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ook daarbij is het belangrijk origineel te zijn en toch ook niet te arrogant. Op zich is de afsluitende zin van Rens niet verkeerd. Hij heeft gelijk als hij schrijft dat een brief en cv slechts een beknopte weergave zijn van hem als persoon, maar de zin '... wil ik mijn sollicitatie graag mondeling toelichten', komt wat dwingend over. Sluit bijvoorbeeld af met een zin de trant van: 'Ik hoop dat deze sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wil ik graag mijn gedrevenheid en enthousiasme voor de functie aan u toelichten'.
 • De brief maakt over het geheel een verzorgde indruk. In de brief staan weinig taal- en typefouten. Nog enkele opmerkingen:
  - Curriculum vitae schrijf je met kleine letters.
  - In de derde alinea staat ‘facility Manager’ met een kleine letter f.
  - De zin 'Door mijn functie in de horeca, als assistent bedrijfsleider, heb ik een ruime ervaring in het plannen, organiseren en aansturen van medewerkers', leest niet lekker. Beter is: 'In mijn functie van assistent bedrijfsleider van een horecagelegenheid heb ik een ruime ervaring in het plannen, organiseren en aansturen van medewerkers.'

 • Tot slot: vermeld altijd welke bijlage(n) je bij een brief voegt.

  Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Dienstverlening Voorbeeld sollicitatiebrief facility manager