Sollicitatiebrief vertaler

Hieronder vind je de brief die gepost werd door 'Hatsanat' in het forum. De brief is met zijn toestemming hier gepubliceerd en besproken.


Persoon x
adres


bedrijf x
adres


Betreft: vacature vertaler


Plaats , datum


Geachte heer, mevrouw,

Na een bezoek aan uw website en het lezen van uw missie heb ik besloten te solliciteren naar de functie van vertaler bij bedrijf x.

Al vele jaren vertaal ik Nederlandse informatie en teksten naar het Turks en andersom. Ik ben in Nederland geboren en getogen in een Turkse familie. Hierdoor was vertalen voor mij vanzelfsprekend en een dagelijkse leuke bezigheid.

Na mijn beëdiging als vertaler Turks-Nederlands en Nederlands-Turks door de rechtbank Amsterdam heb ik gewerkt als freelance vertaler. De ervaringen die ik hiermee heb opgedaan lijken mij relevant voor de functie van vertaler standaard teksten en beëdigde vertalingen. Natuurlijk ben ik bereid om ook andere vertalingen en tolkdiensten te doen, eventueel na de benodigde cursussen.

Wat mij het meest aanspreekt in deze functie is dat ik een kans krijg om professionele vertaaldiensten te leveren in een professionele omgeving.

Voor een compleet overzicht van mijn opleiding en ervaring verwijs ik u naar het bijgevoegde curriculum vitae. Graag zou ik de gelegenheid krijgen om mijn sollicitatie nader toe te lichten.


Hoogachtend,


Persoon x


Bijlage: curriculum vitaeCURRICULUM VITAE

Personalia
Naam:    
Adres:    
Telefoonnummer:   
Email:     
Geboren:     


Opleidingen
1997 - 2003  VWO, profiel Economie en Maatschappij, vrije vak Informatica op Lyceum X. Geslaagd in 2003.
2003 - 2005  Propedeuse psychologie. Geslaagd in 2005.


Werkervaring
2004 - 2006 Gewerkt als freelance vertaler en tolk. De vertalingen die ik heb gemaakt waren standaard en beëdigde vertalingen. Als tolk heb ik diensten verleend aan basisscholen, revalidatie centra, audiologische, psychologische en maatschappelijke hulpverlening instellingen.


Nevenactiviteiten
2001 - 2005 Tijdens mijn studie heb ik gewerkt als vrijwilliger bij stichting X. Ik begeleidde jongeren van 12 tot 16 jaar en hielp hen met het behalen van goede cijfers op school. De ouders van deze kinderen hadden mij meestal ook nodig bij ouderavonden op school omdat ze de taal niet genoeg beheersten. Leuke activiteiten zoals sport en excursies waren ook onderdeel van het programma.

Hobby's
Voetballen, zwemmen, films kijken en reizen.


Vaardigheden
Vloeiend Turks, Nederlands, en Engels in woord en geschrift.
Vaardig met Word en PowerPoint.
Tevens bezit ik het rijbewijs B.

Commentaar op deze brief

Deze sollicitatiebrief heeft een aantal pluspunten, maar ook een aantal mogelijkheden voor verbetering. Vergelijk die met een brief waaraan je zelf bezig bent.

  • Deze brief is helder, overzichtelijk en to-the-point. Dat geldt ook voor het cv, dat een voorbeeld is van een chronologisch cv. De lezer zal zich waarschijnlijk wel afvragen of Hatsanat nu nog studeert, of daarmee gestopt is en, als dat laatste het geval is, of hij dan nu fulltime werkt. Dat vindt een sollicitatiecommissie belangrijk om te weten. En, heeft de schrijver geen vertaalopleiding gevolgd?
  • Het is jammer dat in de aanhef geen naam is vermeld. Als je de naam van degene aan wie je de sollicitatie niet weet, is het verstandig om even te bellen naar het bedrijf om te vragen aan wie je de sollicitatie moet richten. Dat getuigt van initiatief en wie weet, volgt er wel een aardig gesprek, waardoor je al een streepje voor hebt op andere kandidaten.
  • De motivatie om als vertaler te willen werken is goed onderbouwd.
  • Het feit dat Hatsanat beëdigd is door de rechtbank en reeds ervaring heeft als vertaler zijn feiten waar de werkgever wat aan heeft.
  • Het zou mooi zou zijn geweest als er wat voorbeelden van vertaald werk zouden zijn gegeven. De voorbeelden in het cv van de tolkwerkzaamheden komen wel wat meer uit de verf. Dat soort voorbeelden geven inzicht in de bereikte resultaten, en die zijn voor een werkgever heel interessant. Vermeld er desnoods bij hoe klanten gereageerd hebben op de vertalingen. Het is altijd aan te bevelen als een brief de componenten van de STAR-methode bevat: Situatie, Taak, Actie en Resultaat.
  • De ambitie om precies bij dat bedrijf te willen werken, kan iets uitgebreider. De lezer zal willen weten: wat sprak je precies aan in de missie van het bedrijf? Of wat heeft Hatsanat nog meer op onze site gezien dat hem heeft getroffen? Dat zegt meteen iets over zijn persoonlijkheid. De zin "Wat mij het meest aanspreekt in deze functie is dat ik een kans krijg om professionele vertaaldiensten te leveren in een professionele omgeving" komt wel in de richting, maar is iets te vaag. Twee keer het woord 'professioneel' is dubbelop. Vraag je af wat je er precies mee bedoelt. De zin mag ook best iets minder bescheiden. Wees je ervan bewust dat de werkgever echt wat aan jouw vaardigheden heeft. Schrijf bijvoorbeeld: "Ik denk dat mijn reeds opgebouwde vertaalervaring goed bruikbaar is in een professionele vertaalomgeving."
  • De vaardigheden zijn overzichtelijk opgesomd in het cv en komen ook mooi tot uiting in de brief. Wel is de werkgever waarschijnlijk benieuwd naar welke vertaalspecialisaties Hatsanat heeft, en zou hij graag zien dat hij ook een of meer vertaalhulpmiddelen (Trados, SDL of Déjà vu) beheerst. Kennis daarvan is onontbeerlijk in een 'professionele omgeving'.
  • Hatsanat heeft nog niet heel veel werkervaring, maar toch is het heel goed gelukt om de werkervaring die hij heeft, enthousiast en uitgebreid weer te geven in het cv. Het geeft een goed beeld van hem. Dat geldt ook voor de nevenactiviteiten.
  • Taal en stijl. De zinnen zijn mooi kort en bondig, de alinea-indeling is overzichtelijk. Er zitten een paar kleine spelfoutjes in het cv: 'revalidatie centra' moet zijn 'revalidatiecentra' en 'audiologische, psychologische en maatschappelijke hulpverlening instellingen' zou beter kunnen zijn: 'instellingen voor audiologische, psychologische en maatschappelijke hulpverlening'. Deze foutjes lijken niet relevant, maar worden, zeker voor een functie als vertaler, beslist opgemerkt.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Dienstverlening Sollicitatiebrief vertaler