Solliciteren op een interne vacature

Er is een leuke vacature vrijgekomen bij het bedrijf waar je werkt en jij ziet die baan wel zitten. Het grote verschil met een externe procedure zit hem er vooral in dat je bekend bent met het bedrijf en de personen die bij de vacature betrokken zijn. En andersom geldt natuurlijk ook: het bedrijf weet ook wie jij bent. Veel sollicitanten worstelen met de vraag hoe ze met een interne sollicitatie om moeten gaan. Carrièretijger helpt je op weg.

De sollicitatieprocedure

In sommige gevallen - vooral bij kleine bedrijfjes - volstaat vaak een goed gesprek met de baas om de baan te krijgen, maar in de meeste gevallen wijkt een interne sollicitatieprocedure niet veel af van een externe werving- en selectieprocedure: de vacature wordt op het intranet geplaatst, op het prikbord gehangen of in het personeelsblad kenbaar gemaakt. In de vacaturetekst staat duidelijk vermeld wat de functie inhoudt en aan welke eisen de kandidaat moet voldoen. Ook kun je erin terugvinden hoe je op de vacature kunt solliciteren. Meestal is dat via een sollicitatiebrief. Kom je door de briefselectie, dan mag je op sollicitatiegesprek komen en na een of twee gesprekken krijg je te horen of je de baan hebt of niet.

De interne sollicitatiebrief

De grootste valkuil bij een interne sollicitatie is dat je denkt: "ze kennen me toch". Maar of ze je nu goed kennen of niet, wees je er altijd van bewust dat het een echte sollicitatieprocedure is en dat je duidelijk moet kunnen maken dat je voldoet aan de eisen die de functie aan je stelt. Met andere woorden: jouw kwaliteiten moeten aansluiten bij de vereiste competenties. Net als bij een externe sollicitatie moet je in je brief dus duidelijk je eigenschappen en vaardigheden kunnen aantonen. Doe dit aan de hand van een STAR, dan zijn je voorbeelden concreet en duidelijk.
Ook al werk je bij hetzelfde bedrijf, wanneer je de persoon die verantwoordelijk is voor de vacature niet kent, kun je het best een formele toon gebruiken. Ken je de persoon wel – het is bijvoorbeeld een directe collega of een leidinggevende van een afdeling waarmee je regelmatig te maken hebt – dan komt een formele toon erg afstandelijk over. Je kunt dan een informele toon gebruiken, maar houd het wel zakelijk. In je brief kun je bijvoorbeeld de volgende aanhef gebruiken:

‘Geachte heer de Vries, beste Kees’ en vervolgens spreek je hem met jij en je aan.    

Het sollicitatiegesprek

Net als in je brief moet je in het sollicitatiegesprek de ander(en) ervan kunnen overtuigen waarom je voor de baan gaat, dat je de gevraagde kwaliteiten bezit en geschikt bent voor de functie. Kom je van buitenaf, dan kun je soms nog wel eens een beetje bluffen of jezelf mooier voordoen. Hoe anders is dit wanneer je om tafel zit met iemand die jou wel degelijk kent. En misschien wel meer over jou weet dan je zelf denkt. Dit kan in je voordeel werken, maar ook in je nadeel. Gebruik ook hier weer de STAR-methode voor goede en concrete voorbeelden van je geschiktheid. Je werkgever kan je ook vragen om deel te nemen aan een assessment. Op die manier kan hij achterhalen of je inderdaad kunt wat je beweert. Het kan ook zijn dat hij je vraagt om mee te doen aan een rollenspel, een dagje mee te lopen op de afdeling of een proefopdracht te maken.
Laat tijdens het gesprek je kennis van het bedrijf en de bedrijfscultuur blijken. Laat merken dat je weet wat er in het bedrijf speelt en dat je in staat bent om dwarsverbanden te leggen. Op die manier laat je aan je werkgever zien dat je inzicht hebt in de organisatie en echt gemotiveerd bent voor een volgende carrièrestap. Als interne kandidaat heb je vaak een streepje voor, want voor je werkgever is het overplaatsen van een eigen medewerker een stuk aantrekkelijker dan het in dienst nemen van iemand van ‘buiten’: het is goedkoper en ook heel wat makkelijker om jou in te werken dan iemand die het bedrijf nog niet kent.

Veel interne sollicitanten vragen zich af wat ze moeten aantrekken naar het gesprek. Een jeans of strak in (mantel)pak? Net als bij een ‘gewone’ sollicitatie geldt: stem je kleding af op de dresscode binnen het bedrijf en op de functie die je op het oog hebt. Solliciteer je bijvoorbeeld naar een leidinggevende functie en dragen alle managers een pak, dan is het verstandig om in jasje dasje op het sollicitatiegesprek te verschijnen.

Afgewezen

En dan krijg je te horen dat de keuze niet op jou is gevallen. En om het nog erger te maken: de baan gaat naar je collega van wie je niet eens wist dat hij ook op de vacature had gesolliciteerd. Dat is een bittere pil. Je mag in ieder geval van je werkgever verwachten dat je een duidelijke motivatie krijgt waarom jij het niet bent geworden. Of je het nu eerlijk vindt of niet, probeer positief te blijven. Vraag wat nodig is om de volgende keer wel in aanmerking te komen voor de functie. Je kunt daarvoor samen een groeipad uitstippelen. En vergeet niet: bij interne benoemingen wil kantoorpolitiek ook nog wel eens grote rol spelen. In het verleden zijn bijvoorbeeld toezeggingen gedaan die nu waargemaakt moeten worden. Daardoor kan iemand die niet de beste kandidaat is, toch de functie krijgen.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Solliciteren op een interne vacature